11. Sınıf İngilizce 7. Ünite: Facts from Turkey Konu Anlatımı ve Kelimeleri


11. Sınıf İngilizce 7. Ünite: Facts from Turkey Konu Anlatımı ve Kelimeleri

11. sınıf İngilizce 7. Ünite sayesinde ülkemiz ile ilgili bazı önemli terimleri öğrenmiş olacaksınız. Aynı zamanda 11. sınıf İngilizce 7. Ünite ile birlikte bazı yeni dil bilgisi kurallarını da öğreneceksiniz. Bu sayede İngilizce cümleler kurarken daha ileri bir seviyeye ulaşmış olacaksınız.

İngilizce 11. Sınıf 7. Ünite süresince işlenen tüm konuları düzenli olarak tekrar ederek bilgilerinizi her zaman taze tutmalısınız. Bu sayede dönemi bitirmeden önce İngilizce bilginizi de sağlamlaştırmış olursunuz.

11. Sınıf İngilizce 7. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

11. Sınıf İngilizce 7. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

11. sınıf İngilizce 7. Ünite kapsamında “facts from Turkey” yani Türkiye’den gerçekler temasını işleyeceksiniz. Bu temaya uygun olan bazı kelimeleri de size hazırladığımız kelime listesinde bulabilirsiniz. Kelime listesinde yer alan tüm kelimeleri düzenli olarak tekrar ederek kelime bilginizi de önemli ölçüde geliştirmeniz mümkündür.

Fact
Gerçek
Topkapı Palace
Topkapı Sarayı
Found
Kurmak
Ottoman Empire
Osmanlı İmparatorluğu
Lecture
konferans / Ders
Aegean Region
Ege Bölgesi
Anatolia
Anadolu
Monument
Anıt
Republic of Turkey
Türkiye Cumhuriyeti
Location
Konum
Government
Hükümet
Add
Eklemek
Ancient world
Antik dünya
Bell
Çan
Blonde
Sarışın
Blue Mosque
Sultan Ahmet Camii
Border
Sınır
Century
Yüzyıl
Church
Kilise
Consider
Göz önünde bulundurmak
Demolish
Tahrip etmek
Emperor
İmparator
Epitome
Simge
Flee
Kaçmak
Go down
Aşağı inmek
Go up
Yukarı çıkmak
Harmful
Zararlı
Islamic features
İslami özellikler
Loan
Ödünç para / Borç
Lone
Tenha
Marble
Mermer
Mob
Kalabalık
Mother Mary
Meryem Ana
Occur
Meydana gelmek
Pool
Havuz
Principal
Başlıca
Raid
Baskın
Relic
Kalıntı
Roman Empire
Roma İmparatorluğu
Slope
Yokuş
Under the protection
Koruma altında
Altar
Mihrap
Angel
Melek
Approach road
Bağlantı yolu
Beneficial
Faydalı
Byzantine Empire
Bizans İmparatorluğu
Choose
Seçmek
Cultural Heritage
Kültürel Miras
During the Classical Greek Era
Klasik Yunan Dönemi boyunca
Historic site
Tarihi alan
Ottoman monument
Osmanlı anıtı
Roman Republic
Roma Cumhuriyeti
The Hanging Gardens
Babil’in Asma Bahçeleri
Turkish Culture and Tourism Ministry
Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı
Unique
Eşsiz / Tek
Winner
Kazanan

11. Sınıf İngilizce 7. Ünite Konu Anlatımı

11. Sınıf İngilizce 7. Ünite Konu Anlatımı

11. sınıf İngilizce 7. Ünite gramer konuları söz konusu olduğunda ilk olarak “passive voice” konusuna odaklanmak gerekecektir. 11. Sınıf 7. Ünite İngilizce dersinde The Simple Present ve The Simple Past zamanlarının passive versiyonlarını işleyeceğiz. Edilgen yapıya sahip olan bu cümleleri ilgili zamanlara uygun bir şekilde kurmaya çalışacağız. Bu sayede İngilizce’de daha karmaşık cümle kalıplarını da öğrenmiş olacağız.

11. Sınıf İngilizce 7. Ünite: The Simple Present Tense Passive Voice Kullanımı

11. Sınıf İngilizce 7. Ünite: The Simple Present Tense Passive Voice Kullanımı

11. sınıf İngilizce 7. Ünite sayesinde ilk önce geniş zamanda pasif cümle kalıplarını öğreneceğiz. The Simple Present Tense ile birlikte aktif cümlelerden pasif cümlelere geçmek için de bir formülün izlenmesi gerekmektedir. Aşağıda vermiş olduğumuz cümle formülü sayesinde geniş zamanda pasif cümleler kurmanın mantığını anlayabilirsiniz.

Subject + to be + Verb 3 + by + object

The Simple Present Tense ile edilgen yapıda cümleler kurarken yukarıdaki formülü kullanabilirsiniz. Formülün son kısmında yer alan “by” kelimesini de isteğe bağlı olarak “onun tarafından” ya da “onun aracılığıyla” demek için kullanabilirsiniz.

Edilgen çatıda cümleler kurarken öznenin durumuna göre fiillere ekstra bir ek getirmemize de gerek yoktur. Fiiller, edilgen çatıda bulunan cümlelerde her zaman üçüncü halleri ile kullanılmak zorundadır. Bu durum bütün zamanlarda geçen edilgen cümlelerde geçerlidir.

Aşağıda vermiş olduğumuz örnek cümlelerden de yola çıkarak siz de The Simple Present Tense ile edilgen yapıda cümleler kurmayı deneyebilirsiniz.

This book is written by a well-known writer.
Bu kitap bilinen bir yazar tarafından yazılmıştır.
The bills are paid by me every mounth.
Faturalar, her ay benim tarafımdan ödenir.
The umbrella is made by a Chinese company.
Şemsiye, bir Çin firması tarafından üretilmektedir.
The Lors of The Rings is directed by Peter Jakson.
Yüzüklerin Efendisi, Peter Jackson tarafından çekilmiştir.
This food is called the traditional food of Ottoman Empire.
Bu yemek, Osmanlı İmparatorluğu’nun geleneksel yemeği olarak bilinir.

The Simple Present Tense ile edilgen yapıda cümle kurarken to be fiilleri olarak “am / is / are” yardımcı fiilleri tercih edilir.

11. Sınıf İngilizce 7. Ünite: The Simple Past Tense Passive Voice Kullanımı

11. Sınıf İngilizce 7. Ünite: The Simple Past Tense Passive Voice Kullanımı

11. sınıf İngilizce 7. Ünite ile birlikte The Simple Past Tense kapsamında da edilgen yapıda cümleler kurabileceğiz. Geçmiş zamanda meydana gelen durumların edilgen çatıda ifade edilmesi için de The Simple Past Tense’in kurallarından faydalanacağız.

The Simple Past Tense ile edilgen cümleler kurabilmek adına aşağıdaki formülden faydalanabilirsiniz:

Subject + was / were + verb 3 + by + object

Geniş zamanda da olduğu gibi geçmiş zamanda da edilgen yapıda “by” kelimesi opsiyonel olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında her zaman ve her koşulca fiillerin üçüncü hallerinden faydalanmak gerekir. Aşağıdaki örnek cümlelerden yola çıkarak siz de geçmiş zamanda edilgen çatıda cümleler kurmayı deneyebilirsiniz.

The car was repaired by my father.
Araba, babam tarafından onarıldı.
The dinner was eaten.
Akşam yemeği yendi.
The dishes were washed by my brother.
Bulaşıklar, benim erkek kardeşim tarafından yıkandı.
These toys were made by a huge company.
Bu oyuncaklar büyük bir firma tarafından yapıldı.
Covid-19 was cured by a new medicines.
Covid-19 yeni ilaçlar tarafından iyileştirildi.
Eklenme:

29 Kasım 2022 Salı 02:01

-
Güncellenme:

29 Kasım 2022 Salı 19:40

PAYLAŞ