10. Sınıf İngilizce 1. Ünite: School Life Konu Anlatımı ve Kelimeleri


10. Sınıf İngilizce 1. Ünite: School Life Konu Anlatımı ve Kelimeleri

10. sınıf İngilizce 1. Ünite kapsamında okul hayatına dair bazı yeni kelimeler ve cümle kalıpları öğrenebileceksiniz. 10. sınıf İngilizce 1. Ünite ile birlikte daha önce de görmüş olduğunuz The Simple Present Tense’i daha yakından öğrenebileceksiniz. Bu sayede geniş zaman diliminde geçen genel geçer olayları daha doğru bir biçimde ifade edebileceksiniz.

İngilizce 10. Sınıf 1. Ünite boyunca işlenilen tüm konuları düzenli olarak tekrar etmeyi de ihmal etmeyiniz. Böylece bu hazırlık ünitesinden bir sonraki üniteye geçerken zorluk yaşamazsınız.

10. Sınıf İngilizce 1. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

10. Sınıf İngilizce 1. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

10. sınıf 1. Ünite İngilizce kelimeleri listesinde “school life” yani okul hayatı ile ilgili bazı yeni kelimeler yer almaktadır. 10. sınıf İngilizce 1. Ünite kapsamında yer alan bu yeni kelimeleri düzenli olarak çalışmalı ve tekrar etmelisiniz. Böylece İngilizce kelime bilginizi de önemli ölçüde geliştirmiş olursunuz.

School
Okul
Life
Yaşam / Hayat
Advice
Tavsiye
Art room
Resim odası
Astronomy
Astronomi
Attend
Katılmak
Best friend
En yakın arkadaş
Borrow
Ödünç almak
Canteen
Kantin
Catch the bus
Otobüsü yakalamak
Break time
Tenefüs
Classmate
Sınıf arkadaşı
Computer lab
Bilgisayar laboratuvarı
Correct
Doğru
Corridor
Koridor
Dailt routine
Günlük alışkanlık
Divide
Bölmek
Doing research
Araştırma yapmak
Doing an experiment
Bir deney yapmak
Everyday life
Günlük hayat
Exam
Sınav
Explain
Açıklamak
Focus on
Odaklanmak
Free time
Boş zaman
Geography
Coğrafya
Gym
Spor salonu
High school
Lise
History
Tarih
Math
Matematik
Idiom
Deyim
Library
Kütüphane
Literature
Edebiyat
Music room
Müzik odası
Optional subjects
Seçmeli ders
Pass exam
Sınavı geçmek
Proverbs
Atasözü
Science lab
Bilim laboratuvarı
Staff room
Personel odası
Survey
Anket
Topic
Konu
Winter holiday
Kış tatili

10. Sınıf İngilizce 1. Ünite Konu Anlatımı

10. Sınıf İngilizce 1. Ünite Konu Anlatımı

10. sınıf İngilizce school life konu anlatımı içerisinde The Simple Past Tense konusunu göreceğiz. Geniş zaman anlamına gelen bu zamanı daha önceki ünitelerden de hatırlayacaksınız. İngilizce’nin en temel konularından biri olan The Simple Present Tense ile sürekli olan, genel geçer ve bilimsel olayları ifade edebiliriz.

The Simple Present Tense kullanarak cümle kurmak için de ilk önce bu zamanın cümle yapısını öğrenmeniz gerekmektedir.

Subject + verb 1 + object formülü, İngilizce’de geniş zaman ile ilgili cümleler kurarken kullanmamız gereken bir formüldür. Bu formül ile geniş zamanda gerçekleşen olayları ifade edebiliriz. 10. Sınıf İngilizce müfredatı kapsamında bu ünitede The Simple Present Tense ile ilgili geniş kapsamlı detaylara da değineceğiz.

10. Sınıf İngilizce 1. Ünite: Süreklilik Zarfları

10. Sınıf İngilizce 1. Ünite: Süreklilik Zarfları

10. sınıf İngilizce 1. Ünite ile ilk olarak “frequency adverbs” olarak bilinen süreklilik zarflarına bakacağız. Aşağıdaki süreklilik zarfları, geniş zaman kavramını içeren cümlelerde kullanılabilen zarflardır.

Always
Daima / Sürekli
Usually
Genellikle
Often
Sık sık
Sometimes
Bazen
Never
Hiçbir zaman
Winter holiday
Kış tatili

10. Sınıf İngilizce 1. Ünite: Olumlu Cümle Yapısı

10. Sınıf İngilizce 1. Ünite: Olumlu Cümle Yapısı

10. sınıf İngilizce 1. Ünite ile geniş zamanda olumlu cümle yapısını işleyeceğiz. The Simple Present Tense ile olumlu cümle kurarken I / You / We / They için fiillerin yalın yani mastar hallerini kullanmamız gerekir. He / She / It özneleri ile cümle kurarken ise fiillerin yapılarına göre –s, -es, ya da –ies eklerini almaları söz konusudur.

I always go to school at 8 o’clock.
Ben, okula daima saat 8’de giderim.
She usually sleeps at 10 o’clock.
O, genellikle saat 10’da uyur.
My sister has dinner after the math class everyday.
Benim kız kardeşim, her gün matematik dersinden sonra öğle yemeği yer.
You wash your car every weekend.
Sen, her hafta sonu arabanı yıkarsın.

Yukarıdaki örneklerden de anlaşıldığı üzere sürekli yapılan ve rutin haline gelmiş olan eylemler için geniş zaman kullanılmalıdır.

10. Sınıf İngilizce 1. Ünite: Olumsuz Cümle Yapısı

10. Sınıf İngilizce 1. Ünite: Olumsuz Cümle Yapısı

10. sınıf İngilizce 1. Ünite ile geniş zamanda geçen olumsuz cümle yapılarına da bakacağız. Buna göre geniş zamanda bir cümleyi olumsuz yapmak için “don’t / doesn’t” yardımcı fiilleri kullanılmalıdır.

I / You / We / They “don’t” alırken, He / She / It için “doesn’t” kullanılması gerekir. Aşağıdaki örnek cümleler sayesinde olumsuz cümle yapısını daha iyi anlayabilirsiniz.

She doesn’t go to the library every weekend.
O, her hafta sonu kütüphaneye gitmez.
I don’t like ice cream.
Ben, dondurma sevmem.
We don’t attend the morning classes.
Biz, sabah derlerine katılmayız.
Arda doesn’t want a new car.
Arda, yeni bir araba istemez.

10. Sınıf İngilizce 1. Ünite: Soru Cümleleri Yapısı

10. Sınıf İngilizce 1. Ünite: Soru Cümleleri Yapısı

10. sınıf İngilizce 1. Ünite ile The Simple Present Tense’in soru cümlesi kalıplarını da öğrenceksiniz. Bu soru cümlelerinde bazı kalıplar yes / no questions olarak bilinir ve yalnızca evet / hayır cevapları isterken bazıları daha kapsamlıdır.

Aşağıdaki örnek soru cümleleri sayesinde siz de kendi sorularınızı arkadaşlarınıza yöneltebilirsiniz.

Do you like fast food?
Sen fast food sever misin?
Does she join the book club?
O, kitap kulübüne katılır mı?
Do they attend history class?
Onlar, tarih dersine katılır mı?
What do you like?
Sen, ne seversin?
How often does Ayça swiming?
O, ne kadar sıklıkla yüzer?
What do you think about match class?
Sen, matematik dersi hakkında ne düşünürsün?
What does Emel like doing?
Emel, ne yapmaktan hoşlanır?
Eklenme:

28 Kasım 2022 Pazartesi 18:05

-
Güncellenme:

29 Kasım 2022 Salı 19:35

PAYLAŞ