İngilizce Coordinating Bağlaçlar Konusu – Coordinating Bağlaç Örnekleri


İngilizce Coordinating Bağlaçlar Konusu – Coordinating Bağlaç Örnekleri

İngilizce coordinating bağlaçlar, bağlaçlar listesinde her zaman ilk sırada öğretilen konudur. Koordine eden bağlaçlar olarak bilinen bu grupta ilk seviyelerde öğrenmeniz gereken bağlaçlar yer almaktadır. İngilizce coordinating bağlaçlar, cümle kurarken size fazlasıyla yardımcı olacaktır. Bu sayede İngilizce cümle yapılarına da daha fazla hakim olmanız mümkündür.

İngilizce coordinating bağlaçlar konusu içerisinde en fazla öne çıkan birkaç bağlaç bulunuyor. Biz de İngilizce coordinating bağlaçlar yazımızda bu öne çıkan bağlaçları tek tek ele almak istedik. Aynı zamanda İngilizce bağlaçlar konusu hakkında da birkaç detayı sizlerle paylaşmak istedik.

İngilizce Bağlaçlar Nedir?

İngilizce Bağlaçlar Nedir?

İngilizce coordinating bağlaçlar konusuna spesifik olarak bakmadan evvel genel hatlarıyla bağlaçları ele alalım. Bağlaçlar, tıpkı Türkçe’de olduğu gibi İngilizce’de de oldukça önemli bir yere sahiptir. İngilizce bağlaçlar listesi tıpkı bir kelime listesi gibi bir hayli kabarıktır.

Bağlaçlar, cümleleri, isimleri, eylemleri, nesneleri birbirine bağlayan ya da ayıran kelimelerden oluşur. Kimi bağlaçlar cümleleri birbirine bağlarken kimileri ise cümle içerisinde yer alan sıfatları, isimleri ya da nesneleri bağlamakla görevlidir. Bir cümlede anlam karmaşası yaşanmaması adına bağlaçlardan faydalanılması doğru olacaktır.

Bağlaçlar, cümleleri daha anlamlı kıldıkları gibi aynı zamanda cümlenin kalabalık olmasına da engel olur. Üstelik bağlaçlar sayesinde İngilizce olarak daha kompleks yapıda cümleler kurmanız da mümkündür. Bağlaçlar, İngilizce sınavlarında ya da günlük konuşma dilinde sıkça başvurduğumuz tamamlayıcı kelimelerdir. Bu yüzden biz de bağlaçlar konusunu birkaç farklı grupta inceleyeceğiz.

İngilizce Coordinating Bağlaçlar Nedir?

İngilizce Coordinating Bağlaçlar Nedir?

İngilizce coordinating bağlaçlar ise adından da anlaşılacağı üzere koordine eden bağlaçlara verilen bir isimdir. Bu tip bağlaçlar daha çok zıtılık belirtmede ya da seçenek sunmada kullanılır. Buna ek olarak koordine eden bağlaçların iki ismi, fiili, sıfatı ya da zarfı ayırma gibi özellikleri de bulunmaktadır.

İngilizce coordinating bağlaçlar, İngilizce’nin ilk seviyelerinde dahi ele alınan bir konudur. Basit bir İngilizce cümle kurarken bile koordine eden bağlaçlardan faydalanmak gerekebilir. Dolayısıyla İngilizce coordinating bağlaçlar konusu sizin de İngilizce seviyeniz için önemli bir temel oluşturacaktır.

İngilizce Coordinating Bağlaçlar Konu Anlatımı

İngilizce Coordinating Bağlaçlar Konu Anlatımı

İngilizce coordinating bağlaçlar kapsamında mutlaka bilmeniz gereken bağlaçları ele alacağız. Coordinating conjunctions konusu, en basit cümlelerde bile bulunan ve İngilizce’de de yaygın olarak kullanılan bağlaçları içerir. Bu bağlaçlar ile cümlede bir koordinasyon sağlanarak anlam karmaşası yaşanmasının da önüne geçilir.

Dilerseniz conjunctions konu anlatımı kapsamında yer alan koordine eden bağlaçlara tek tek yakından bakalım.

İngilizce Coordinating Bağlaçlar: And ve But Kullanımı

İngilizce Coordinating Bağlaçlar: And ve But Kullanımı

İngilizce coordinating bağlaçlar söz konusu olunca akla ilk olarak and ve but bağlaçları gelmektedir. Bu iki bağlaç da İngilizce’de hem basit seviyede hem de ileri seviyede kullanılmaktadır. İngilizce’de cümle kurarken her zaman bu iki bağlaçtan faydalanacağınızı unutmamanız gerekmektedir.

“And” bağlacının Türkçe karşılığı “ve” olarak verilir. Birbiri ile paralel halde bulunan kelimeler ya da cümleler and bağlacı ile koordine edilir. İngilizce coordinating bağlaçlar arasında ilk sırada gelen bu bağlaç, isimleri, sıfatları, zarfları ya da fiilleri de birbirinden ayırabilir. Aynı zamanda bazı cümleleri ayırmak için de and bağlacından faydalanılması mümkündür.

Dilerseniz and bağlacını bir de örnek cümleler içerisinde görelim.

Örnek Cümleler:

James and Asya will go to Paris next summer.
James ve Asya, gelecek yaz Paris’e gidecekler.
Sally is beautiful and smart.
Sally, güzel ve akıllıdır.
Let’s go to cinema and watch a horror movie.
Hadi sinemaya gidelim ve bir korku filmi izleyelim.

Gelelim İngilizce coordinating bağlaçlar içerisinde yer alan “but” bağlacına. But bağlacı da İngilizce cümlelerde sıkça kullanılan koordine eden bağlaçlara güzel bir örnektir. But, Türkçe’de “ama” olarak bilinir. Tıpkı Türkçe’de olduğu gibi İngilizce’de de but kullanarak zıtlık bildiren iki durumu birbirine bağlamak mümkündür.

Söz konusu iki zıt durumun birbiri ile bağlanması olduğunda but bağlacından destek alabiliriz. Koordine eden bağlaçlar arasında önemli bir yere sahip olan but bağlacına gelin daha da yakından bakalım.

Örnek Cümleler:

I need a new computer, but I don’t have enough money.
Benim yeni bir bilgisayara ihtiyacım var ama yeterince param yok.
Sam wants to go abroad, but he doesn’t have passport.
Sam, yurt dışına gitmek istiyor ama pasaportu yok.
My sister is hungary, but she doesn’t like brocoli.
Benim kız kardeşimin karnı aç ama o, brokoli sevmiyor.

İngilizce Coordinating Bağlaçlar: Or, So ve For Kullanımı

İngilizce Coordinating Bağlaçlar: Or, So ve For Kullanımı

İngilizce coordinating bağlaçlar arasında or, so ve for bağlaçlarının da mutlaka bilinmesi gerekmektedir. Bu üç bağlaç da tıpkı and ve but bağlaçları gibi temel cümlelerde size eşlik edecektir. Dilerseniz bu üç bağlaca ayrı ayrı olarak daha da yakından bakalım.

“Or” bağlacı, seçenek sunma adına kullanılan en popüler bağlaçlardan biridir. Or, anlam olarak “ya da” şeklinde Türkçe’ye çevrilebilir. İki durumu ya da seçeneği sunarken bu bağlaçtan faydalanarak cümleler kurabilirsiniz. Or bağlacı da tıpkı diğerleri gibi hem temel hem de ileri seviyedeki İngilizce’de kendisine yer bulabilir.

Örnek Cümleler:

I prefer go to museum or theatre.
Ben müzeye ya da tiyatroya gitmeyi tavsiye ederim.
Is your sibling female or male?
Senin kardeşim kadın mı yoksa erkek mi?
George wants a new iPhone or computer.
George, yeni bir iPhone ya da bilgisayar ister.

“So” bağlacı da mutlaka bilinmesi gereken en temel bağlaçlar arasında başı çekmektedir. İngilizce coordinating bağlaçlar arasında yer alan bu bağlacın anlamı da sonuç ilişkisini belirten “bu yüzden” anlamıdır. So ile kurulan cümlelerde bir sebep sonuç ilişkisi bulunmaktadır.

Dilerseniz so bağlacı ile kurabileceğimiz cümlelere biraz daha yakından bakalım.

Örnek Cümleler:

We don’t like meat, so we didn’t eat the meal.
Biz et sevmeyiz bu yüzden yemeği yiyemedik.
Harry needs much more money, so he sold his computer.
Harry’nin daha fazla paraya ihtiyacı var bu yüzden o, bilgisayarını sattı.
My father will go to Eskişehir, so he clenaed his car.
Benim babam Eskişehir’e gidecek bu yüzden arabasını temizledi.

“For” bağlacı da İngilizce’nin en sık kullanılan bağlaçları arasında başı çekmektedir. For, bir cümleye “çünkü” ya da “zira” gibi anlamlar katabilir. İngilizce coordinating bağlaçlar içerisinde yer alan for, temel cümlelerde de daha karmaşık olanlarda da tercih edilebilir.

Dilerseniz for bağlacı ile ilgili verdiğimiz örnek cümlelere bir göz atalım.

Örnek Cümleler:

I didn’t attend the second class, for I don’t feel good.
Ben ikinci derse katılmadım çünkü iyi hissetmiyorum.
My brother saves his money, for he going to go abroad.
Benim erkek kardeşim para biriktiriyor çünkü o, yurt dışına gidecek.
Emma speaks German very well, for she had lived in Germany.
Emma, Almanca’yı çok iyi konuşur çünkü o, Almanya’da yaşamış.
Eklenme:

05 Aralık 2022 Pazartesi 05:25

-
Güncellenme:

05 Aralık 2022 Pazartesi 06:21

PAYLAŞ