İngilizce Correlative Bağlaçlar Konu Anlatımı – Denklik Bağlaçları Örnekleri


İngilizce Correlative Bağlaçlar Konu Anlatımı – Denklik Bağlaçları Örnekleri

İngilizce correlative bağlaçlar konusu da cümle kurarken mutlaka dikkate alınması gereken konulardan biridir. İngilizce’deki bağlaçları öğrenmek için en kolay yol onları gruplara ayırmaktadır. İngilizce de tıpkı Türkçe gibi bağlaçlar bakımından zengin bir dildir. İngilizce correlative bağlaçlar da üç bağlaç grubundan sonuncusunu temsil eder. Bu grup içerisinde de hem temel hem de daha karmaşık cümlelerde kullanılabilen bağlaçlar yer alır.

İngilizce correlative bağlaçlar konusu, cümle kurarken size fazlasıyla yardımcı olacaktır. Üstelik İngilizce correlative bağlaçlar sayesinde kendinizi günlük konuşma dilinde de daha iyi ifade etmeniz mümkündür. İngilizce correlative bağlaçlar hakkında bilmeniz gereken detayları da bu yazımızda bulabilirsiniz.

İngilizce Bağlaçlar Nedir?

İngilizce Bağlaçlar Nedir?

İngilizce correlative bağlaçlar konusuna değinmeden önce genel hatlarıyla İngilizce bağlaçlara bir bakalım. İngilizce bağlaçlar listesi, diğer dillere oranla bir hayli kabarıktır. Bağlaçlar, birden fazla cümleyi birbirine bağlarken bize yardımcı olan kelimelerdir. Bağlaçlar sayesinde bir cümlenin daha anlaşılır bir hale gelmesi de oldukça mümkündür.

İngilizce correlative bağlaçlar grubunun yanı sıra coordinating ve subordinating türünde bağlaç grupları da vardır. Coordinating conjunctions grubunda “and, or, so, for” gibi bağlaçlar yer alır. Subordinating conjunctions grubunda ise “because, while, when, although” gibi bağlaçlar bulunmaktadır.

İngilizce correlative bağlaçlar da bu listede önemli bir yere sahiptir. Biz de bu yazımızda correlative bağlaçların özelliklerine tek tek odaklanmak istedik.

İngilizce Correlative Bağlaçlar Nedir?

İngilizce Correlative Bağlaçlar Nedir?

İngilizce correlative bağlaçlar, genellikle benzer ilişki sağlayan bağlaçlar olarak kabul edilir. Bir cümlede benzerlik durumunun bulunması halinde bu tür bağlaçlardan faydalanılması mümkündür. Aynı zamanda “denklik bağlaçları” adıyla da bilinen bu grupta temel konuşma dilinde de kullanılan bağlaçlar yer alır.

İngilizce correlative bağlaçlar, hem yazıda hem de konuşma dilinde sıkça kullanılmaktadır. İngilizce’de daha etkili cümleler kurmak için denklik bağlaçlarına da hakim olmak oldukça önemlidir. Özellikle de daha resmi ya da akademik yazılarda siz de bu bağlaç grubundan destek alabilirsiniz.

İngilizce correlative bağlaçlar, İngilizce cümle kurma yetinizi de önemli ölçüde geliştiren bir gruptur. Bu grup içerisinde genellikle “neither...nor, either...or” ya da “not only...but also” ve de “both...and” gibi bağlaçlar yer almaktadır. İngilizce correlative bağlaçlar, cümleye anlam bakımından benzerlik katmakta ve cümleyi daha da anlamlı bir hale getirmektedir.

Bu tür bağlaçlar, cümleleri, sıfatları, isimleri ya da fiilleri birbiri ile bağlamakla görevlidir. Aynı zamanda İngilizce correlative bağlaçlar, her daim iki kelimeden oluşmaktadır. Bu tür bağlaçların bir diğer önemli özelliği ise her iki kelimenin arasına denklik bildiren diğer aracın girmesidir.

Bu tür bağlaçları daha iyi tanımak ve öğrenmek için dilerseniz konu anlatımı kısmına geçelim.

İngilizce Correlative Bağlaçlar Konu Anlatımı

İngilizce Correlative Bağlaçlar Konu Anlatımı

Correlative bağlaçlar da tıpkı diğer gruplar gibi birden fazla seçeneğe sahiptir. Üstelik bu bağlaçların da her biri farklı anlamlara gelebilir. Biz de bu yazımızda İngilizce’de en sık kullanılan denklik bağlaçlarına bir göz atacağız. Bizim bağlaç listemizde aşağıdaki denklik bağlaçları yer almaktadır.

Şimdi dilerseniz sırasıyla İngilizce correlative bağlaçlar örneklerine tek tek bir göz atalım.

İngilizce Correlative Bağlaçlar: “Neither...nor / Either...or” Kullanımı

İngilizce Correlative Bağlaçlar: “Neither...nor / Either...or” Kullanımı

İngilizce cümleler kurarken “neither...nor / either...or” bağlaçlarına sıkça başvururuz. İlk önce “neither...nor” denklik bağlacına bir göz atalım:

“Neither...nor” bağlacı, “ne...ne de” anlamını taşıyan bir denklik bağlacıdır. Olumsuz bir anlama sahip olan bu bağlaç, her zaman olumlu yapılarda kullanılmaktadır. Olumlu yapıdaki cümlelere bu bağlacı getirdiğimiz zaman cümlenin anlamı da doğrudan olumsuz bir hal alacaktır. Dilerseniz neither...nor bağlacını daha iyi anlamak adına aşağıdaki örnek cümlelere bir göz atalım.

Örnek Cümleler:

Neither me nor my sister can finish our homeworks.
Ne ben ne de benim kız kardeşim ödevlerimizi bitirebiliriz.
Neither Damon nor Sam will go to abroad.
Ne Damon ne de Sam yurt dışına gidebilecek.

Yukarıdaki cümlelerde neither...nor bağlacının nasıl kullanıldığını az çok anlamışsınızdır. Bu tip bağlaçlarda neither ve nor arasına sıfat, isim, cümle ya da fiil girebilir. Aynı durum “either...or” bağlacı için de geçerlidir.

İngilizce correlative bağlaçlar arasında yer alan “either...or”, cümleye olumlu bir anlam katması ile bilinir. “Ya... ya da” anlamını taşıyan bu bağlaç da iki şey arasında seçim yapılması durumunda işlev kazanır. Gelin dilerseniz either...or bağlacıyla ilgili örneklere yakından bir bakalım.

Örnek Cümleler:

Either me or my friend will cook for dinner.
Ya ben ya da benim arkadaşım akşam yemeği için yemek yapacağız.
You can either wait for me at home or school.
Sen beni ya evde ya da okulda bekleyebilirsin.

İngilizce Correlative Bağlaçlar: “Not Only... But Also” Kullanımı

İngilizce Correlative Bağlaçlar: “Not Only... But Also” Kullanımı

İngilizce correlative bağlaçlar arasında popüler olan bir diğer bağlaç da “not only... but also” bağlacıdır. Bu bağlaç da iki cümleyi ya da durumu ya da ismi veya sıfatı birbirine bağlamak için kullanılır. Not only... but also, “yalnızca o değil... bu da” şeklinde Türkçe’ye çevrilebilir. Dilerseniz bu bağlacı daha iyi anlamak adına aşağıdaki örnek cümlelere bir göz atalım.

Örnek Cümleler:

Not only my sister but also my brother will play computer game tonight.
Sadece kız kardeşim değil erkek kardeşim de bu gece bilgisayar oyunu oynayacak.
Not only I bought a book but also a new bag.
Ben sadece kitap değil bir de yeni bir çanta satın aldım.

Yukarıdaki cümlelerde not only... but also denklik bağlacının nasıl kullanıldığı açıkça verilmiştir. Siz de dilerseniz bu bağlaçla birlikte kendi cümlelerinizi de kurabilirsiniz. Böylece not only... but also konusunu daha iyi bir şekilde idrak etmiş olursunuz.

İngilizce Correlative Bağlaçlar: “Both...and” Kullanımı

İngilizce Correlative Bağlaçlar: “Both...and” Kullanımı

İngilizce correlative bağlaçlar arasında önemli yere sahip olan bir diğer bağlaç da “both... and” bağlacıdır. Both... and bağlacı, cümlede “hem...hem” anlamına sahiptir. İki tane özne, sıfat, fiil ya da nesne var ise o zaman cümlede both...and bağlacını kullanmak doğru bir adım olacaktır.

Both...and bağlacı, cümlede yer aldığı zaman fiilin de çoğul halini kullanmak gerekmektedir. Bu denkli bağlacı da İngilizce’de önemli bir yere sahip olup sık sık kullanılmaktadır. İsterseniz both... and bağlacını daha iyi anlamak için örnek cümlelere yakından bakalım.

Örnek Cümleler:

Both Turkey and Russia will attend the meeting.
Hem Türkiye hem de Rusya, toplantıya katılacak.
Abidin Dino was both an artist and author.
Abidin Dino, hem ressam hem de yazardı.
Eklenme:

05 Aralık 2022 Pazartesi 05:47

-
Güncellenme:

05 Aralık 2022 Pazartesi 06:25

PAYLAŞ