İngilizce Subordinating Bağlaçlar Konusu – Subordinating Bağlaç Örnekleri


İngilizce Subordinating Bağlaçlar Konusu – Subordinating Bağlaç Örnekleri

İngilizce subordinating bağlaçlar konusu da bağlaçlar içerisinde yer alan ayrı bir grubu temsil etmektedir. İngilizce’de bağlaçları öğrenirken her bir bağlacı ait olduğu grup içerisinde görmek daha doğru olacaktır. Bağlaçlar bakımından zengin olan İngilizce, ancak bu sayede daha rahat bir biçimde öğrenilebilir. İngilizce subordinating bağlaçlar da tıpkı coordinating conjunctions gibi ayrı ele alınması gereken bir konudur.

İngilizce subordinating bağlaçlar konusu, İngilizce cümle kurarken sıkça kullandığımız bağlaçları da içerir. Öyle ki subordinating bağlaçların hem temel cümlelerde hem de daha karmaşık yapıdaki cümlelerde kullanılması mümkündür. İngilizce subordinating bağlaçlar konusunu iyi bir şekilde öğrenmek için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

İngilizce Bağlaçlar Nedir?

İngilizce Bağlaçlar Nedir?

İngilizce subordinating bağlaçlar konusuna girmeden önce İngilizce’de yer alan bağlaçların önemi bir değinelim. Bağlaçlar, tıpkı Türkçe’de olduğu gibi İngilizce’de de oldukça önemli bir yere sahiptir. Bir cümlenin anlam bakımından ve yapısal olarak kusursuz olması da çoğu zaman bağlaçlara bağlıdır. İngilizce’de bulunan bağlaçlar da kimi zaman sıfatları, isimleri ya da nesneleri kimi zaman da cümleleri birbirine bağlar.

İngilizce bağlaçlar, bir cümlenin karşı tarafa daha anlaşılır bir biçimde iletilmesini de sağlar. Cümledeki anlam karmaşası gibi istenmeyen durumlara da doğru kullanılan bağlaçlar ile bir son verilebilir. İngilizce subordinating bağlaçlar konusu da bu tarz durumlarda bize fazlasıyla destek olacaktır.

İngilizce’de coordinating, subordinating ve de correlative conjunctions alt başlıkları genel olarak bağlaçları temsil etmektedir. Bağlaçlar, sayıca çok fazla olduğundan ancak bu tip gruplar içerisinde incelenmelidir. Bu sayede amaçlarına göre de ayrılan bağlaçları daha kısa sürede öğrenmek mümkün olacaktır.

İngilizce Subordinating Bağlaçlar Nedir?

İngilizce Subordinating Bağlaçlar Nedir?

İngilizce subordinating conjunctions konusu da dili doğru bir şekilde öğrenmek için bize fazlasıyla yardımcı olan bir konudur. İngilizce subordinating bağlaçlar, Türkçe’de daha çok “zarf bağlaçları” olarak bilinir. Buna ek olarak İngilizce subordinating bağlaçlar için bazen de “yan cümle bağlaçları” adı da kullanılabilir.

İngilizce subordinating bağlaçlar, ana ve yan cümleyi birbirine bağlama gibi görevle üstlenmişmiştir. İsim, sıfat ya da nesnelerden ziyade iki cümlenin ahenkle bağlanmasına bu tip bağlaçlar yardımcı olmaktadır. Her biri farklı şekilde anlam içeren bu bağlaçların cümlenin anlamına ve yapısına göre kullanılması da şarttır.

İngilizce subordinating bağlaçlar, aynı zamanda neden – sonuç, zaman – durum ya da koşul gibi anlamlara da sahiptir. Bir cümlenin diğer cümle ile bağlanması durumunda bu anlamların da aranarak gerekli bağlacın seçilmesi önemlidir.

İngilizce subordinating bağlaçlar konusu da İngilizce yeterlilik sınavlarında çokça çıkan bir konudur. Özellikle de boşluk doldurma gibi kısımlarda zarf bağlaçları ile ilgili sorulara rastlamak neredeyse kesin gibidir. Dilerseniz İngilizce subordinating bağlaçlar konusuna gelin daha da yakından bakalım. Konu anlatımı kısmında en sık kullanılan zarf bağlaçlarına tek tek bakalım.

İngilizce Subordinating Bağlaçlar Konu Anlatımı

İngilizce Subordinating Bağlaçlar Konu Anlatımı

Subordinating conjunctions konu anlatımı içerisinde hem temel hem de karmaşık cümlelerde gördüğünüz bağlaçlar yer almaktadır. Bize düşen de sıkça kullanılan bu bağlaçları tek tek anlaşılır kılmaktır. Bu içeriğimizde “because, although, when ve while” gibi zarf bağlaçlarının konu anlatımlarını bulabilirsiniz.

O zaman İngilizce subordinating bağlaçlar konusuna gelin en yakından bakalım:

İngilizce Subordinating Bağlaçlar: “Because” Kullanımı

İngilizce Subordinating Bağlaçlar: “Because” Kullanımı

İngilizce subordinating bağlaçlar arasında ilk olarak “because” bağlacına bir göz atalım istedik. Because bağlacı, Türkçe’de “çünkü” anlamına gelen bir zarf bağlacıdır. Bu bağlaç, neden – sonuç ilişkisini yansıtan cümlelerde kullanılır. Because bağlacı, İngilizce’nin en fazla kullanılan zarf bağlaçları arasında da yer almaktadır.

Henüz ilk seviyede bile because ile kurulan cümlelere rastlamak oldukça mümkündür. Biz de bu bağlacı daha iyi tanımanız için size neden – sonuç anlamı içeren cümleler hazırlamak istedik. Siz de aşağıdaki örnek cümlelerden yola çıkarak kendi cümlelerinizi kurmayı deneyebilirsiniz.

Örnek Cümleler:

I won’t attend her birthday party because I feel so tired.
Ben, onun doğum günü partisine katılmayacağım çünkü kendimi yorgun hissediyorum.
My best friend finally quit smoking because she is suffer from asthma.
Benim en yakın arkadaşım sonunda sigarayı bıraktı çünkü o, astımdan muzdarip.
Jill may fail the math exam because she didn’t study properly.
Jill, matematik sınavından kalabilir çünkü o düzgün bir şekilde çalışmadı.

İngilizce Subordinating Bağlaçlar: “Although” Kullanımı

İngilizce Subordinating Bağlaçlar: “Although” Kullanımı

İngilizce subordinating bağlaçlar içerisinde “although” bağlacı da sıklıkla kullanılmaktadır. Although, daha çok zıtlık ilişkisini kurmak için tercih edilen bir bağlaçtır. Although, Türkçe’de de “rağmen” anlamına gelir. İki durum arasındaki zıtlığı tek bir cümlede ifade edebilmek için bu zarf bağlacından faydalanabilirsiniz.

Although bağlacını cümle başında kullanırken iki cümleyi virgül ile ayırmaya gerek vardır. Fakat although bağlacı cümle ortasında ise o zaman virgül kullanmaya gerek yoktur. Dilerseniz konuyla ilgili örneklere daha da yakından bakalım.

Örnek Cümleler:

Although my parents had celebrated my graduation, they arranged a home party.
Benim ailem mezuniyetimi kutlamış olmalarına rağmen bir ev partisi düzenledi.
Suna doesn’t want to spend her money although she decided to buy a new car.
Suna, parasını harmacak istememesine rağmen yeni bir araba aldı.

İngilizce Subordinating Bağlaçlar: “While – When” Kullanımı

İngilizce Subordinating Bağlaçlar: “While – When” Kullanımı

İngilizce subordinating bağlaçlar konusunda “while – when” bağlaçları da özel bir yere sahiptir. Bu iki bağlaç da zarf bağlaçları grubu içerisinde yer alır. Temel İngilizce bilgisine sahip olmak isteyen herkesin de bu iki bağlaca tam anlamıyla hakim olması beklenir. While ve when bağlaçları, birbirleri ile çok sık karıştırılan bağlaçlardır.

Dilerseniz bu iki bağlaca da tek tek daha yakından bakalım.

“When” bağlacı, anlam olarak –dığında ya da –dığı zaman anlamlarını içermektedir. When kullanırkan ana ve yan cümlelerin de belli bir grammar kuralına sahip olması gerekir. Buna göre: when + the simple past tense + the past continuous tense kullanımı doğru bir formül olacaktır.

Örnek Cümleler:

When I came home, my sister was watching TV.
Ben eve geldiğimde kız kardeşim TV izliyordu.
When Sally studied math, her boyfriend was cooking.
Sally matematik çalışırken onun erkek arkadaşı yemek pişiriyordu.

When bağlacını kullanırken de ana cümle ile yan cümle arasına virgül konması önemlidir. Eğer when bağlacı cümlelerin arasında ise o zaman virgüle gerek yoktur.

“While” bağlacı da İngilizce’nin en önemli zarf bağlaçları arasında yer alır. While, anlam olarak –ken anlamını içermektedir. While da cümlede yer alma durumuna göre farklı grammar kuralları ile birlikte kullanılmalıdır.

While kullanılan cümlelerde:

While + past continuous tense + simple past

While + simple past + simple past

While + past continuous + past continuous

Bu üç seçenek de whike bağlacı ile kurulan cümlelerde geçerlidir. Dilerseniz while ile kurulan cümlelerin örneklerine bakalım.

Örnek Cümleler:

While me and my sister were studying, our brother was playing computer game.
Kız kardeşim ve ben çalışyorken erkek kardeşimiz bilgisayar oyunu oynuyordu.
While Sema was cooking, her mother cleaned the kitchen.
Sema yemek pişirirken annesi mutfağı temizledi.
Eklenme:

05 Aralık 2022 Pazartesi 05:57

-
Güncellenme:

05 Aralık 2022 Pazartesi 06:26

PAYLAŞ