8. Sınıf İngilizce 10. Ünite: Natural Forces Konu Anlatımı ve Kelime Bilgisi


8. Sınıf İngilizce 10. Ünite: Natural Forces Konu Anlatımı ve Kelime Bilgisi

8. sınıf İngilizce 10. Ünite kapsamında doğal afetler ile ilgili kelimeleri öğrenebilir ve bu kelimeleri gelecek zamanda tahmin cümleleri ile kurmayı öğreneceğiz.

8. Sınıf İngilizce 10. Ünite Kelimeleri

8. Sınıf İngilizce 10. Ünite Kelimeleri

8. sınıf İngilizce 10. Ünite içerisinde yer alan kelimeler ünitenin içeriği ile uyumludur.

İşte, 8. sınıf İngilizce 10. Ünite boyunca cümle içinde kullanacağımız başlıca kelimeler:

Natural forces
Doğal afetler
Lightning
Yıldırım
Main quake
Ana deprem
Disaster
Afet
Flood
Sel
Aftershock
Artçı
Burst
püskürme
Rainfall
sağanak
Landslide
Toprak kayması, heyelan
Earthquake
Deprem
Hurricane
Kasırga
Forest fire
Orman yangını
Tsunami
Tsunami
Drought
Kuraklık
Avalanche
Çığ
Tornado
kasırga
Natural phenomena
Doğal olaylar
Storm
Fırtına
Dawn
gün ağarması
Volcano eruption
Volkanik patlama
Sunlight
Güneş ışığı
Fault lines
Fay hatları
Natural wonder
Doğa harikası
Explosion
Patlama
Energy shortage
Enerji sıkıntısı, enerji kıtlığı
Soil contamination
Toprak kirliliği
Air pollution
Hava kirliliği
Water pollution
Su kirliliği
Land pollution
Kara (çevre) kirliliği
Fossil fuel depletion
Fosil yakıt Average
Toxic waste
Zehirli atık
Glacier
Buzul
Polar winters
Kutup kışları
Climate change
İklim değişikliği
Biological pollutants
Biyolojik kirleticiler
Injuries
Yaralanmalar
Emergency Management Presidency of Turkey (AFAD)
Türkiye Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Death
Ölüm
Heat
Isıtma
Continent
Kıta, anakara
Island
Ada
Desert
Çöl
River
Nehir
Lake
Göl
Sea
Deniz
Pressure
Basınç
Magnitude
Büyüklük, boyut
Scale
Ölçek
Depth
Derinlik
Altitude
Rakım, yükseklik
Distance
Mesafe
Variety
Çeşitlilik
Danger
Tehlike
Serious threat
Ciddi tehdit
Occasion
Ortam, durum, fırsat
Measure
Önlem, tedbir, ölçü
Precaution
Önlem, tedbir
Process
Süreç
Severity
Şiddet
Experience
Tecrübe, deneyim
Building
Yapı, bina
Direction
Yön
Outer surface
Dış yüzey
Recyclable products
Geri dönüştürülebilir ürünler
Mold
Küf
Dust
Toz
Prediction
Tahmin
Infection
Enfeksiyon
Future
Gelecek
Abundant
Bol, verimli, bereketli
Common
Ortak, yaygın
Dry
Kuru
Threatening
Tehdit edici
Mysterious
Gizemli
Powerful
Güçlü
Sudden
Ani, birdenbire
Regular
Düzenli
Jolt apart
Sarsılmak
Enough
Yeterli
Approximately
Yaklaşık olarak
Strike
Vurmak, çarpmak
Stay calm
Sakin kalmak
Build up
Büyümek, güçlenmek
Vary
Çeşitlendirmek
Preserve
Korumak
Waste water
Suyu boşa harcamak
Save
Kurtarmak
Use the water efficiently
Suyu etkili kullanmak
Kill
Öldürmek
Prevent
Önlemek
Injure
Yaralamak
Damage
Zarar vermek
Lose
Kaybetmek
Take the necessary measures
Gerekli önlemleri almak
Reflect
Yansıtmak
Melt
Erimek
Take place
Yer almak
Cause
Sebep, sebep olmak
Protect
Korumak
Reach up
Ulaşmak, erişmek
Extend
Genişletmek, yaymak
Eject
Çıkarmak
Stick
Yapışmak
Worth
Değmek, değer
Weigh
Tartmak, (ağırlık) gelmek

8. Sınıf İngilizce 10. Ünite “Natural Forces” ünitesi Konu Anlatımı

8. Sınıf İngilizce 10. Ünite “Natural Forces” ünitesi Konu Anlatımı

İngilizce 8. sınıf 10. Ünite konu anlatımı kapsamında bu ünitemizde doğal afetler ile ilgili yeni kelimeler öğreneceğiz. Sonrasında, Gelecek zaman için tahmin cümleleri kurmayı öğreneceğiz. Daha sonrasında da, sebep-sonuç cümlelerini alakalı bağlaçlar ile kurmayı öğreneceğiz.

İngilizce 8. sınıf 10. Ünite boyunca öğreneceğiniz kalıpları ve kuralları da mutlaka düzenli olarak çalışarak kalıcı hale getirmelisiniz. Bu sayede İngilizce bilgilerimizi artıracağız.

8. Sınıf İngilizce 10. Ünite: MAKING PREDICTION

8. Sınıf İngilizce 10. Ünite: MAKING PREDICTION

8. sınıf İngilizce 10. Ünite içerisinde “Making prediction” yani gelecek zamanda tahmin cümlelerini ifade etmeyi ele alacağız. Türkçe’ de “-ecek, -acak” anlamına gelen “WILL” yardımcı fiili ile gelecek zaman cümle yapısında tahmin cümleleri kuracağız.

WILL

İngilizce’ de “Will” gelecek zamanda kullanılır ve Türkçe’ de ki “-ecek, -acak” anlamını cümleye katar.

Olumlu:

ÖZNE + WILL + FİİL(yalın halde) + NESNE

Olumsuz:

ÖZNE + WON’T + FİİL (yalın hal) + NESNE

Örnek:

I think, there’ ll be an earthquake , because it’s too hot.
(Bence, bir deprem olacak, çünkü hava çok sıcak.)
I think, there will be a drought, because there is less rain in this season.
(Bence, bir kuraklık olacak, çünkü bu mevsimde çok az yağmur var.)
I think, there won’t be enough water in the future.
(Bence, gelecekte yeterli su olmayacak.)

8. Sınıf İngilizce 10. Ünite: “GIVING REASONS AND RESULTS” Kullanımı

8. Sınıf İngilizce 10. Ünite: “GIVING REASONS AND RESULTS” Kullanımı

8. sınıf 10. Ünite içeriği ile alakalı olarak İngilizce’ de “because” ve “so” kullanarak sebep-sonuç cümleleri kullanmayı öğreneceğiz.

BECAUSE

“Because” Türkçe anlamı ile “Çünkü” demektir ve sebep bildirmek için kullanılır. Genellikle “WHY?” YANİ “Neden?” sorusuna cevap verilirken kullanılır.

Örnek:

Why are you crying?
(Neden ağlıyorsun?
Because I can’t find my keys.
(Çünkü anahtarlarımı bulmıyorum.)

SO

“So” Türkçe anlamı ile “bu yüzden” demektir ve sonuç bildirmek için kullanılır.

Örnek:

There isn’t enough water, so we need to take some precuations.
(Yeterli su yok, bu yüzden bazı önlemler almalıyız.)

Dialog:   

Listen to the news! The Lüleburgaz Forests are under a great risk. Nearly 55% of them will disappear by 2025 because people cause an enormous destruction in this area. Moreover, climate change because of global warming has negative effects on these forests.

Haberleri dinleyin! Lüleburgaz Ormanları büyük risk altındadır. 2025 yılına kadar bunların yaklaşık %55'i yok olacak çünkü insanlar bu alanda çok büyük bir yıkıma neden oluyor. Ayrıca küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişikliği de bu ormanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır.

What do you mean?

Ne demek istiyorsun?

These forests provide oxygen for us. It will be the end of the life.

Bu ormanlar bize oksijen sağlıyor. Bu, hayatın sonu olacak.

I agree but what can we do about this?

Katılıyorum ama bu konuda ne yapabiliriz?

I'm sure we should take some precautions individually, it will be important as a whole. This world is our home. So I think we should save the Earth all together.

Bireysel olarak bazı önlemler almalıyız, bir bütün olarak önemli olacaktır. Bu dünya bizim evimiz. Bu yüzden bence Dünya'yı hep birlikte kurtarmalıyız.

Eklenme:

25 Kasım 2022 Cuma 00:16

-
Güncellenme:

25 Kasım 2022 Cuma 16:59

PAYLAŞ