10. Sınıf İngilizce 3. Ünite: Legendery Figures Konu Anlatımı ve Kelimeleri


10. Sınıf İngilizce 3. Ünite: Legendery Figures Konu Anlatımı ve Kelimeleri

10. sınıf İngilizce 3. Ünite ile tarihin önemli isimlerini ve tarihte meydana gelen önemli olaylara da değineceğiz. 10. sınıf İngilizce 3. Ünite kapsamında geçmişteki olayları daha iyi ifade edebilmek için de Past Continuous Tense’e giriş yapacağız. “Sürekli geçmiş zaman” anlamına gelen bu zamanda da yeni cümle kalıplarını öğrenmiş olacağız.

İngilizce 10. Sınıf 3. Ünite içerisinde yer alan kelimeleri ve konu anlatımlarını da sürekli olarak tekrar etmeniz gerekmektedir. Bu sayede bir sonraki üniteye geçerken zorluk yaşamayacaksınız.

10. Sınıf İngilizce 3. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

10. Sınıf İngilizce 3. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

10. sınıf İngilizce kelimeler 3. Ünite kapsamında “legendery figures” ile ilişkilendirilmiştir. Efsanevi kişiler ile ilgili bu kelimeleri not ederek siz de kelime bilginizi bir adım daha ileriye taşıyabilirsiniz.

10. sınıf İngilizce 3. Ünite kelimelerini düzenli olarak tekrar ederseniz ünite bitmeden evvel kelimeleri öğrenmiş olursunuz.

Legendery
Efsanevi
Legend
Efsane
Figure
Kişi / Şahıs
Ignore
Görmezden gelmek / Önemsememek
Banquet
Ziyafet
Offer
Teklif etmek
Leader
Lider
Guest
Misafir
Raid
Akın
Vizier
Vezir
Tent
Çadır
Invade
İstila etmek
Ruler
Hükümdar
Khan
Kağan / Hakan
Brave
cesur
Save
Kurtarmak
Attack
Saldırmak
Castle
kale
Stay in prison
Hapishanede kalmak
The Ottoman Empire
Osmanlı İmparatorluğu
War
Savaş
Army
Ordu
Front line
Cephe
Fort
Hisar
Soldier
Asker
History
Tarih
Title
Ünvan
Source
Kaynak
Culture
Kültür
To be amazed
Şaşırmak
Cruel
Zalim
Common
Yaygın
Defeat
Savunmak
Blind
Kör

10. Sınıf İngilizce 3. Ünite Konu Anlatımı

10. Sınıf İngilizce 3. Ünite Konu Anlatımı

10. sınıf İngilizce 3. Ünite gramer konuları arasında “sürekli geçmiş zaman” ya da “şimdiki geçmiş zaman” anlamına gelen The Past Continuous Tense yer alır. Bu zaman dilimi, The Present Continuous Tense ile The Simple Past Tense karışımı bir zamandır. 10. Sınıf İngilizce ders kitabı içerisinde de 3. Ünite boyunca bu zamana yer verilmiştir.

Sürekli geçmiş zamanda “-yor –dum” ekleri kullanılarak cümleler kurulabiliyor. Aslında bu zaman, Türkçe’den de oldukça alışık olduğumuz bir zaman dilimi olarak karşımıza çıkıyor. O zaman gelin, bu zamanın hangi durumlarda kullanıldığına yakından bakalım:

10. Sınıf İngilizce 3. Ünite: Past Continuous Tense Cümle Yapısı

10. Sınıf İngilizce 3. Ünite: Past Continuous Tense Cümle Yapısı

10. sınıf İngilizce 3. Ünite ile ilk önce sürekli geçmiş zamanın cümle yapısını öğrenmemiz gerekiyor. Past continuous tense ile cümle kurarken aşağıdaki formülden faydalanabilirsiniz:

Subject + was / were + verb –ing + object

Past continuous tense cümlelerinde “was / were” yardımcı fiilleri kullanıldığı gibi aynı zamanda fiillerin de –ing takısı almış halleri kullanılmaktadır. Siz de bu formülü kullanarak sürekli geçmiş zaman ile ilgili cümleler kurabilirsiniz. Şimdi ise bu zaman diliminde geçen olumlu ve olumsuz cümle yapılarına bakacağız.

10. Sınıf İngilizce 3. Ünite: Olumlu Cümle Yapısı

10. Sınıf İngilizce 3. Ünite: Olumlu Cümle Yapısı

10. sınıf İngilizce 3. Ünite ile past continuous tense ile olumlu cümleler kurmayı öğreneceğiz. Aşağıda vermiş olduğumuz örneklere göz atarak siz de bu zamanda geçen eylemler üzerine kendi cümlelerinizi kurabilirsiniz.

I was reading a science fiction novel last night.
Ben, dün gece bir bilim kurgu romanı okuyordum.
She was eating ice cream yesterday.
O, dün dondurma yiyordu.
You were watching a soap opera.
Sen, bir pembe dizi izliyordun.
Mike was studing English last evening.
Mike, geçen akşam İngilizce çalışıyordu.

10. Sınıf İngilizce 3. Ünite: Olumsuz Cümle Yapısı

10. Sınıf İngilizce 3. Ünite: Olumsuz Cümle Yapısı

10. sınıf İngilizce 3. Ünite kapsamında sürekli geçmiş zaman ile ilgili olumsuz cümle yapılarına da göz atacağız. Bu zamanda da olumsuz bir anlatım sunmak için “not” olumsuzluk ekinden faydalanmamız gerekmektedir.

Subject + was not / were not + verb –ing + obejct

Yukarıdaki formülden yola çıkarak bu zamanda geçen olumsuz cümleler kurmayı deneyelim:

I wasn’t going to school last week.
Ben, geçen hasta okula gitmiyordum.
She was not eating pizza.
O, pizza yemiyordu.
You were not watching TV.
Sen, TV izlemiyordun.
We weren’t reading an essay.
Biz, bir makale okumuyorduk.

10. Sınıf İngilizce 3. Ünite: Soru Cümlesi Yapısı

10. Sınıf İngilizce 3. Ünite: Soru Cümlesi Yapısı

10. sınıf İngilizce 3. Ünite kapsamında past continuous tense ile soru cümleleri kurmayı da öğreneceksiniz. Soru cümlesi kurarken de “was / were” yardımcı fiillerinden faydalanmak gerekmektedir. İşte, sürekli geçmiş zaman ile ilgili örnek soru cümleleri:

Örnek diyalog:

Were you studing Spanish yesterday?

Sen, dün İspanyolca mı çalışıyordun?

No, I weren’t. I was studing math.

Hayır, ben matematik çalışıyordum.

Past continuous tense ile soru cümlesi kurarken izleyeceğiniz formül de aşağıdaki gibidir:

Was / were + subject + verb –ing + object

10. Sınıf İngilizce 3. Ünite: “While / When” Cümleleri

10. Sınıf İngilizce 3. Ünite: “While / When” Cümleleri

“While / when” kalıpları ile the simple past tense ile past continuous tense cümlelerini birbirine bağlayabiliriz. “When” bağladı –dığı zaman anlamını üstlenirken “while” bağlacı da –iken anlamını üstlenmektedir.

“While” bağlacı geçmişte olan ve süreklilik gösteren eylemler için kullanılırken “when” bağlacı da anlık eylemler için uygundur. Bu iki bağlaç ile ilgili örneklerden yola çıkarak konuyu daha iyi kavrayabilirsiniz.

While I was driving, I saw a great museum.
Ben araba sürerken büyük bir müze gördüm.
When Ashley came, I was dancing.
Ashley geldiğinde ben dans ediyordum.
While she was sleeping, Hasan turned on the lights.
O, uyuyorken Hasan ışıkları yaktı.
When the theacher came, we were singing a song.
Öğretmen geldiğinde biz bir şarkı söylüyorduk.
Eklenme:

28 Kasım 2022 Pazartesi 17:13

-
Güncellenme:

29 Kasım 2022 Salı 19:35

PAYLAŞ