10. Sınıf İngilizce 6. Ünite: Helpful Tips Konu Anlatımı ve Kelimeleri


10. Sınıf İngilizce 6. Ünite: Helpful Tips Konu Anlatımı ve Kelimeleri

10. sınıf İngilizce 6. Ünite sayesinde “helpful tips” konusunu işleyeceğiz. Bu ünitede işe yarayan bazı püf noktaların da İngilizce karşılıklarını öğreneceksiniz. 10. sınıf İngilizce 6. Ünite, modals konusu bakımından da oldukça zengin bir ünitedir. Bu ünite sayesinde çeşitli anlamlar içeren modals yardımcı fiillerini göreceğiz.

İngilizce 10. Sınıf 6. Ünite, dil bilgisi konuları bakımından oldukça zengin bir ünitedir. Bu yüzden ünite kapsamındaki konuları düzenli olarak çalışarak öğrenmeniz beklenir.

10. Sınıf İngilizce 6. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

10. Sınıf İngilizce 6. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

10. sınıf İngilizce 6. Ünite kelimeleri helpful tips konusuna göre de bazı örnekler içermektedir. Günlük hayatta işimize yarayan bazı eylemleri ya da sözcük gruplarını bu ünite kelimeleri sayesinde öğrenebiliriz.

Helpful
Yardımcı / Yardımsever
Tip
İpucu / Püf nokta
Agree with
Aynı fikirde olmak
Argument
Tartışma
Benefit
Fayda
Borrow
Ödünç almak
Calmy
Sakince
Chopping
Doğrama
Confident
Özgüvenli
Daytime
Gündüz
Decision
Karar
Famine
Kıtlık
Freezer
Buzluk
Furniture
Eşya
Gossip
Dedikodu
Household chores
Ev işleri
Lose weight
Kilo vermek
Messy
Dağınık
Occur
Meydana gelmek
Peel
Soymak
Resident
Sakin / Bir yerin sakini
Restroom
Tuvalet
Steal
Çalmak
Thief
Hırsız
Trust
Güvenmek
Vinegar
Sirke
Wrap
Sarmak

10. Sınıf İngilizce 6. Ünite Konu Anlatımı

10. Sınıf İngilizce 6. Ünite Konu Anlatımı

10. sınıf İngilizce müfredatı kapsamında 6. Ünite içerisinde modal fiillerine ve şartlı cümlelere göz atacağız. 10. sınıf İngilizce 6. Ünite boyunca yeni cümleler kurabilmemizi sağlayacak çeşitli dil bilgisi kurallarını öğreneceğiz. Ünite konu anlatımına da ilk olarak modal fiilleri ile başlayacağız.

10. Sınıf İngilizce 6. Ünite: Should / Shouldn’t Kullanımı

10. Sınıf İngilizce 6. Ünite: Should / Shouldn’t Kullanımı

10. sınıf İngilizce 6. Ünite konularından ilki olan should / shouldn’t, tavsiye belirten bir modal fiilidir. Bu modal fiilinde “bir şeyi yapmalısın”, “yapsan iyi olur” ya da “-malı, -meli” anlamları ifade edilir. Diğer tüm modal fiillerinde olduğu gibi should / shouldn’t kullanırken de mutlaka fiillerin ilk halleri kullanılmalıdır.

Subject + should / shouldn’t + verb 1 + object formülünden yola çıkarak bu fiillerle ilgili olumlu ya da olumsuz cümleler kurulabilir. Aşağıdaki örnek cümlelerden yola çıkarak should / shouldn’t ile kurulan olumlu, olumsuz ve soru cümlelerini bulabilirsiniz.

I should see the doctor.
Ben, doktoru görsem iyi olabilir.
You should eat your vegerables.
Sen sebzelerini yesen iyi olabilir.
She should go to the library.
O, kütüphaneye gitmeli.
My father should wash his car.
Benim babam, arabasını yıkamalı.
I shouldn’t eat fast food.
Ben, fast food yememeliyim.
You shouldn’t drink too much alcohol.
Sen, çok fazla alkol içmemelisin.
Mike shouldn’t drive the broken bike.
Mike, bozuk bisikleti sürmemeli.
What should you do to lose weight?
Kilo vermek için ne yapmalısın?
Should you go to bed early?
Yatağa erken mi gitmelisin?

10. Sınıf İngilizce 6. Ünite: Must / Mustn’t Kullanımı

10. Sınıf İngilizce 6. Ünite: Must / Mustn’t Kullanımı

10. sınıf İngilizce 6. Ünite kapsamında “-malı, -meli” anlamına gelen ve zorunluluk bildiren msut fiilini de öğreneceğiz. Must fiilini olumsuz hale getirmek için de “mustn’t” yardımcı fiilinden faydalanacağız.

Must / mustn’t ile kurulan cümlelerde de her daim fiillerin ilk yani mastar halleri yer almalıdır. Aşağıdaki örnek cümleler sayesinde must / mustn’t ile kurulan olumlu, olumsuz ve soru cümlelerini görebilirsiniz.

I must eat healthy foods.
Ben sağlıklı yemekler yemeliyim.
You mustn’t smoke.
Sen, sigara içmemelisin.
She must go to school.
O, okula gitmeli.
Emma mustn’t pick up the flowers.
Emma, çiçekleri kopartmamalı.
My sister must study English.
Benim kız kardeşim İngilizce çalışmalı.
Must you wash your bike?
Sen, bisikletini yıkamalı mısın?
Must he skip the school?
O, okulu asmalı mı?

10. Sınıf İngilizce 6. Ünite: Can / Can’t Kullanımı

10. Sınıf İngilizce 6. Ünite: Can / Can’t Kullanımı

10. sınıf İngilizce ders kitabı içerisinde 6. Ünite ile birlikte can / can’t kullanımlarını bir daha göreceğiz. Can, bir şeyi yapabilir olma, yeti sahibi olma anlamını taşıyan yardımcı fiildir. Can’t ise bir şeyi yapamama anlamına gelen olumsuz bir ifade taşımaktadır.

Can / can’t cümlelerinde de her daim fiillerin ilk halleri kullanılmalıdır. Aşağıdaki örnek cümleler sayesinde can / can’t konusunu tekrar edebilirsiniz.

I can speak French very well.
Ben çok iyi Fransızca konuşurum.
I can dance without music.
Ben, müziksiz dans edebilirim.
She can sing a song.
O, bir şarkı söyleyebilir.
Hasan can’t speak Italian.
Hasan, İtalyanca konuşamaz.
My mother can drive.
Benim annem, araba sürebilir.
Can you speak English?
Sen, İngilizce konuşabilir misin?
Can I come in?
İçeri girebilir miyim?

10. Sınıf İngilizce 6. Ünite: If Clause

10. Sınıf İngilizce 6. Ünite: If Clause

10. sınıf İngilizce 6. Ünite sayesinde “if clause” olarak ifade edilen şartlı cümleleri de öğrenmiş olacağız. “If” İngilizce’de “eğer” anlamına gelen bir kelimedir. Bu kelime ile kurulan cümlelerde de bir şart anlamı ortaya çıkmaktadır. Elbette bu tip cümlelerin kurulması için de bazı dil bilgisi kurallarının bilinmesi gerekir.

10. Sınıf İngilizce 6. Ünite: Type Zero

10. Sınıf İngilizce 6. Ünite: Type Zero

6. ünite içerisinde yer alan if clause konusuna “type zero” ile başlıyoruz. Bu tip şartlı cümlelerde geniş zaman tercih edilmektedir. Type zero cümleleri, herkesin zaten bildiği genel geçer durumları ifade etmek için kullanılır.

If you go abroad, you miss your hometown.
Eğer sen yurt dışına gidersen kendi memleketini özlersin.
If she study math regularly, she passes the exam.
Eğer o, düzenli bir şekilde matematik çalışırsa sınavı geçer.

10. Sınıf İngilizce 6. Ünite: Type 1

10. Sınıf İngilizce 6. Ünite: Type 1

10. sınıf İngilizce 6. Ünite ile if clause konusunda type 1 versiyonu da işleyeceğiz. Bu versiyonda kesinleşme ihtimali olan ya da olmayan eylemlerden bahsedilmektedir. Bunun için de cümlede gelecek zaman ya da modal yardımcı fiilleri yer almalıdır.

If we study regularly, we will pass the exam.
Biz düzenli çalışırsak sınavı geçeceğiz.
If she has much more money, she will buy iPhone.
O, daha fazla paraya sahip olursa iPhone alacak.
I must go abroad if I want to attend the panel.
Panele katılmak istiyorsam yurt dışına gitmeliyim.

10. Sınıf İngilizce 6. Ünite: Type 2

10. Sınıf İngilizce 6. Ünite: Type 2

10. sınıf İngilizce 6. Ünite ile type 2 if clause konusunda da ilerleme kaydedeceğiz. Type 2 versiyonunda gerçekleşme ihtimali neredeyse imkansız olan durumlardan bahsedilmektedir. Bu kısımda kullanılan geçmiş zaman eylemlerinde I / he / she / it için de “was” yerine “were” yardımcı fiilinin kullanılması gerekir. Bu konuya özellikle dikkat ederek cümle kurmanız beklenmektedir.

If we went the library, we would pass the math exam.
Biz kütüphaneye gitseydik matematik sınavını geçebilirdik.
If you didn’t eat cake, you could lose weight.
Sen pasta yemeseydin kilo verebilirdin.

10. Sınıf İngilizce 6. Ünite: Type 3

10. Sınıf İngilizce 6. Ünite: Type 3

10. sınıf İngilizce 6. Ünite kapsamında yer alan if clause konusunun son kısmını da type 3 versiyonu oluşturmaktadır. Type 3 kısmında da gerçekleşmesi artık tamamen imkansız olan pişmanlık ya da eleştiri bildiren durumlardan bahsedilmektedir.

Type 3, geçmiş zamanda yaşanan eylemlerden bahsettiği için de geçmiş zaman tense’leri ile cümleler kurulmalıdır.

If you had studied hard, you could learn English.
Sen sıkı çalışsaydın İngilizce öğrenebilirdin.
If she had been more helpful, we would carry the boxes very quickly.
O, daha yardımsever olsaydı kutuları hızlıca taşıyabilirdik.
Eklenme:

28 Kasım 2022 Pazartesi 15:44

-
Güncellenme:

29 Kasım 2022 Salı 19:36

PAYLAŞ