10. Sınıf İngilizce 8. Ünite: Digital Era Konu Anlatımı ve Ünite Kelimeleri


10. Sınıf İngilizce 8. Ünite: Digital Era Konu Anlatımı ve Ünite Kelimeleri

10. sınıf İngilizce 8. Ünite sayesinde dijital döneme dair bazı yeni kelimeler ve kelime gruplarını öğreneceksiniz. Aynı zamanda 10. sınıf İngilizce 8. Ünite ile “relative clause” konusuna da giriş yapmış olacaksınız. Ünite boyunca İngilizce seviyenizi geliştirecek yeni dil bilgisi kurallarını da bu sayede öğreneceksiniz.

İngilizce 10. Sınıf 8. Ünite kapsamında anlatılan tüm konuları düzenli olarak tekrar etmeniz önerilmektedir. Bu sayede bir sonraki üniteye de daha başarılı bir şekilde giriş yapabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce 8. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

10. Sınıf İngilizce 8. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

10. sınıf İngilizce 8. Ünite kelimeleri digital era konusundan yola çıkılarak listeye eklenmiştir. Yeni kelime listesinde yer alan kelimeleri de günlük olarak tekrar etmeniz tavsiye edilir. Bu sayede kelime bilginizi de önemli ölçüde geliştirme şansına sahip olursunuz.

Digital
Dijital
Era
Dönem / Çağ
Acronym
Kısaltma
Addiction
Bağımlılık
Application
Başvuru
Avoid
Sakınmak
Basic rules
Temel kurallar
Capital letter
Büyük harf
Connect
Bağlamak
Creating
Oluşturma
Period
Dönem
Mouse
Fare
PC
Bilgisayar
Network
Cyber
Siber / Sanal
Wireless
Kablosuz
Cyberbullying
Siber zorbalık
Effect
Etki
Evil
Kötü
Global network
Küresel ağ
Hardware
Donanım
In any way
Herhangi bir şekilde
Interact
Etkileşmek
Keyboard
Klavye
Password
Şifre
Personality
Kişilik
Public
Açık
Record
Kaydetmek
Remote control
Uzaktan kumanda
Satellite
Uydu
Teenager
Ergen
Verse
Kıta
Web-based
İnternet temelli
Wheel
Tekerlek

10. Sınıf İngilizce 8. Ünite Konu Anlatımı

10. Sınıf İngilizce 8. Ünite Konu Anlatımı

10. sınıf İngilizce 8. Ünite digital era kapsamında “relative clause” olarak bilinen iki cümleyi birbirine bağlamayı öğreneceksiniz. İngilizce’nin en önemli konularından olan relative clause konusu, geniş kapsamlı ve dikkat edilmesi gereken bir konudur. Birbirlerini tamamlayan iki cümleyi bir arada kullanmak için bu dil bilgisi kurallarından faydalanılması gerekmektedir.

10. Sınıf İngilizce 8. Ünite: Relative Pronouns

10. Sınıf İngilizce 8. Ünite: Relative Pronouns

10. sınıf İngilizce 7 ve 8 ünite kapsamında ilk önce “relative pronoun” olarak bilinen kelimeleri işleyeceğiz. Aralarında ilişki bulunan iki cümleyi bağlamak için bu kelimelerden yararlanmamız gerekmektedir.

Who
Kişiler için kullanılan relative pronoun
Which
Hayvanlar ya da cansız varlıklar için kullanılan relative pronoun
That
Hem kişiler hem de hayvanlar ve cansız varlıklar için kullanılan relative pronoun

10. Sınıf İngilizce 8. Ünite: “Who” Kullanımı

10. Sınıf İngilizce 8. Ünite: “Who” Kullanımı

10. sınıf İngilizce 8. Ünite ile birlikte relative clause konusunda cümle kurarken “who” kelimesinden faydalanmamız gerekecektir. “Who” kelimesi de İngilizce’de “kim” yerine geçen bir kelimedir. Bunun için de iki ilişkili cümlelerde insanlar için bu kelime ile bağlama yapılması gerekmektedir.

Aşağıdaki örnek olarak verilen cümlelerden yola çıkarak siz de “who” kelimesini ve relative clause konusundaki yerini daha iyi anlayabilirsiniz.

Örnek:

Sue is my sister.
( Sue, benim kız kardeşimdir.)
Sue is a teacher.
(Sue, öğretmendir.)
Sue who is teacher is my sister.
(Öğretmen olan Sue, benim kız kardeşimdir.)

Örnek:

Richard is from England.
(Richard İngilterelidir.)
Richard is an architect.
(Richard, mimardır.)
Richard who is from England is an architect.
(İngiltereli olan Richard mimardır.)

10. Sınıf İngilizce 8. Ünite: “Which” Kullanımı

10. Sınıf İngilizce 8. Ünite: “Which” Kullanımı

 10. sınıf İngilizce 8. Ünite ile relative clause konusunda cansız varlıklar ve hayvanlar için kullanılan “which” kalıbını da göreceksiniz. Aşağıdaki örneklerden yola çıkarak “which” kullanımını daha iyi anlayabilirsiniz.

Örnek:

My mother’s phone is expensive.
(Benim annemin telefonu pahalı.)
My mother’s phone is small.
(Benim annemin telefonu küçük.)
My mother’s phone which is expensive is small.
(Benim annemin pahalı olan telefonu küçüktür.)

Örnek:

The flowers smells beautiful.
(Çicçekler güzel kokar.)
The flowers are colorful.
(Çiçekler renklidir.)
The flowers which are colorful smells beautiful.
(Rengarenk çiçekler güzel kokar.)

10. Sınıf İngilizce 8. Ünite: “That” Kullanımı

10. Sınıf İngilizce 8. Ünite: “That” Kullanımı

10. sınıf İngilizce 8. Ünite kapsamında yer alan relative clause konusunda “that” kullanımının da önemi büyüktür. “That” çoğu zaman which ya da who yerine de kullanılabilen bir alternatif olma özelliğini taşımaktadır. Fakat “that” gelişigüzel bir şekilde cümleleri bir birine bağlamak adına kullanılmamaktadır. Bu kelimeyi relative clause içerisinde kullanmak için bazı kurallara dikkat edilmesi gerekir.

“That” kullanımında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise cümlede relative pronoun kısmının sol tarafında virgül ya da preposition olup olmadığıdır. Eğer cümlede relative pronoun’un solunda virgül ya da presposition bulunuyorsa bu durumda “that” kullanmamamız gerekmektedir.

Aşağıdaki örnek cümlelerden yola çıkarak siz de cümle içerisinde “that” kullanımının nasıl yapıldığını daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Siz de örnek cümlelere göz atarak kendi relative clause örneklerinizi yaratabilirsiniz.

Örnek:

The author is very talented.
(Yazar çok yeteneklidir.)
The author has many published books.
(Yazar, pek çok basılmış kitaba sahiptir.)
The author that has many published books is very talented.
(Pek çok basılmış kitaba sahip olan yazar çok yeteneklidir.)

Örnek:

My sister’s dress is blue.
(Benim kız kardeşimin elbisesi mavidir.)
My sister’s dress is very expensive.
(Benim kız kardeşimin elbisesi çok pahalıdır.)
My sister’s dress that is blue is very expensive.
(Benim kız kardeşimin mavi olan elbisesi çok pahalıdır.)

Yukarıdaki örnek cümlelerden de anlaşıldığı üzere herhangi bir şekilde “in, at, on, under, between etc.” gibi preposition barındırmayan cümlelerde “that” kullanılabilir. Aynı şekilde relative pronoun kullanımından önce virgül bulunmuyorsa da “that” kullanımı yapılabilmektedir. Fakat aksi durumlarda kesinlikle durumuna uygun bir şekilde ya “who” ya da “which” kullanılması zorunlu bir dil bilgisi kuralıdır.

Eklenme:

28 Kasım 2022 Pazartesi 15:10

-
Güncellenme:

29 Kasım 2022 Salı 19:37

PAYLAŞ