11. Sınıf İngilizce 3. Ünite: Hard Times Konu Anlatımı ve Kelimeleri


11. Sınıf İngilizce 3. Ünite: Hard Times Konu Anlatımı ve Kelimeleri

11. sınıf İngilizce 3. Ünite sayesinde “hard times” temalı konulara göz atacağız. Ünite içerisinde zor zamanlar teması ile ilgili çeşitli kelimeler de yer almaktadır. Kelime listesinde olan bu yeni kelimeleri de mutlaka öğrenmemiz gerekir. Yeni kelimeleri de 11. sınıf İngilizce 3. Ünite kapsamında öğrendiğimiz yeni dil bilgisi kuralları sayesinde cümle içerisinde kullanabileceğiz.

11. sınıf 3. Ünite İngilizce dersinde önemli bir yeri olan bu konuları mutlaka düzenli çalışarak tekrar etmeniz de gerekmektedir.

11. Sınıf İngilizce 3. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

11. Sınıf İngilizce 3. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

11. sınıf İngilizce 3. Ünite kelimeleri hard times temasına uygun bir şekilde listelenmiştir. Ünitede yer alan kelimeleri öğrenerek ünite sonunda cümle içerisinde kullanmanız beklenir. Bunun için de yeni kelimeleri mutlaka kelime defterinize yazmalı ve düzenli olarak tekrar etmelisiniz.

Hard
Zor
Times
Zamanlar
Absent
Eksik
After a while
Bir süre sonra
All the time
Her zaman
Available
Mevcut
Before
Önce
Believe
İnanmak
Caller
Arayan
Cause
Sebep olmak
Century
Yüzyıl
Citizen
Vatandaş
Climax
Doruk
Conflict
Çekişme
Decade
On yıl
Decline
Gerileme
Destroyed
Yok etmek
Downtown
Şehir merkezi
Effect
Etki
Emergency
Acil
Exist
Var olmak
Forgive
Affetmek
Guilty
Suçlu
Hoax
Uydurma
Hurricane
Kasırga
In charge of
Sorumlu
Keep open
Açık tutmak
Made up
Uydurma
History
Tarih
Mud
Çamur
On purpose
Kasıtlı olarak
Peak
Zirve
Population
Nüfus
Reach
Ulaşmak
Reduce
Azalmak
Rising
Yükselen
Rural
Kırsal
Take place
Meydana gelmek
Urban
Kent

11. Sınıf İngilizce 3. Ünite Konu Anlatımı

11. Sınıf İngilizce 3. Ünite Konu Anlatımı

11. sınıf İngilizce 3. Ünite gramer konuları içerisinde ilk olarak “used to” kalıbına göz atmamız gerekiyor. Geçmişte alışkanlık haline getirilen ve sürekli olarak yapılan eylemleri anlatırken bu kalıptan faydalanabilirsiniz. 11. sınıf İngilizce 3. Ünite sayesinde “used to” kalıbı ile hem olumlu hem de olumsuz cümleler kurmayı öğrenmiş olacaksınız.

11. Sınıf İngilizce 3. Ünite: “Used to” Kullanımı

11. Sınıf İngilizce 3. Ünite: “Used to” Kullanımı

3. ünite konu başlığı olan “hard times” için öncelikle “used to” kalıbı ile kurulan cümlelere göz atmak gerekiyor. “Used to” kalıbı, geçmişte sıklıkla yapılan eylemleri tanımlayan bir kalıp olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıdaki formüller sayesinde “used to” kalıbı ile hem olumlu hem de olumsuz cümleler kurmayı deneyebilirsiniz.

Olumlu Cümle Yapısı:

Subject + used to + verb 1 + object

Olumsuz Cümle Yapısı:

Subject + didn’t + use to + verb 1 + object

I used to speak English when I was a child.
Ben çocukken İngilizce konuşurdum.
She used to play tennis.
O, eskiden tenis oynardı.
Emma used to attend whole the morning classes.
Emma, bütün sabah derlerine katılırdı.
I didn’t used to speak German.
Ben, Almanca konuşmazdım.
James didn’t used to play chess.
James, satranç oynamazdı.
My sister didn’t used to cook rice.
Benim kız kardeşim, pilav pişirmezdi.

11. Sınıf İngilizce 3. Ünite: “When / While” Kullanımı

11. Sınıf İngilizce 3. Ünite: “When / While” Kullanımı

11. sınıf İngilizce 3. Ünite sayesinde “when / while” bağlaçlarının cümle içerisinde nasıl kullanıldıklarını da öğrenmiş olacaksınız. Bu sayede bağlaç kullanarak daha karmaşık cümleler kurmayı da öğreneceksiniz.

11. Sınıf İngilizce 3. Ünite: “When” Kullanımı

11. Sınıf İngilizce 3. Ünite: “When” Kullanımı

İngilizce’de “when” bağlacı, -dığında ya da –dığı zaman anlamına gelmektedir. Bir eylem meydana gelirken bir başka eylemin daha gerçekleşmesi halinde bu bağlacı kullanabilirsiniz.

When + simple past tense + past continuous tense

Aşağıdaki örneklerden yola çıkaran “when” bağlacının cümlede nasıl kullanıldığını daha iyi anlayabilirsiniz.

When he came in, I was studying German.
O içeri girdiğinde ben Almanca çalışıyordum.
When my sister cooked dinner, my mother was sleeping.
Benim kız kardeşim akşam yemeği pişirdiğinde annem uyuyordu.
When I was young, I was joined whole the school parties.
Ben gençken bütün okul partilerine katılıyordum.
When my uncle watched TV, my brother was studying math.
Benim amcam / dayım TV izlerken erkek kardeşim matematik çalışıyordu.
When Suna came home, Anıl was having lunch.
Suna eve geldiğinde Anıl öğle yemeği yiyordu.
When the teacher finished the class, Suna was asking questions.
Öğretmen dersi bitirdiğinde Suna soru soruyordu.

11. Sınıf İngilizce 3. Ünite: “While” Kullanımı

11. Sınıf İngilizce 3. Ünite: “While” Kullanımı

11. sınıf İngilizce 3. Ünite ile birlikte aynı zamanda “while” bağlacının da cümle içerisinde nasıl kullanıldığını öğrenmiş olacaksınız. Bu sayede “while” bağlacını kullanarak da daha karmaşık cümleler kurabilir hale geleceksiniz.

“While” bağlacı da Türkçe’de –ken anlamını taşıyan bir bağlaçtır. Ana cümledeki eylem esnasında bir başka eylemin de devam ediyor olması halinde “while” bağlacının kullanılması gerekir.

While + past continuous tense + simple past tense

Yukarıdaki formülde “while” bağlacını kullanırken cümlede hangi zamanları kullanmanız gerektiği yer almaktadır. Aşağıdaki örnek cümleler sayesinde de bu bağlacın cümle içerisinde nasıl kullanıldığını tam olarak kavrayabilirsiniz.

While I was studying, Anıl came home.
Ben çalışırken Anıl eve geldi.
While she was sleeping, Hasan played the guitar.
O uyurken Hasan gitar çaldı.
While my mother was cooking the dinner, my father helped her.
Benim annem akşam yemeği pişirirken babam ona yardım etti.
While the teacher was telling stories, the school bells rang.
Öğretmen hikayeler anlatırken okul zili çaldı.
While Micheal was singing, Emily danced.
Micheal şarkı söylerken Emily dans etti.
While I was playing the computer game, my brother turned off the lights.
Ben bilgisayar oyunu oynarken erkek kardeşim ışıkları kapattı.
Eklenme:

29 Kasım 2022 Salı 03:12

-
Güncellenme:

29 Kasım 2022 Salı 19:39

PAYLAŞ