11. Sınıf İngilizce 4. Ünite: What a Life Konu Anlatımı ve Kelimeleri


11. Sınıf İngilizce 4. Ünite: What a Life Konu Anlatımı ve Kelimeleri

11. sınıf İngilizce 4. Ünite bünyesinde “what a life” temasında yeni kelimeler öğreneceksiniz. Aynı zamanda ünite boyunca en temel dil bilgisi konularından olan “past perfect tense” konusuna da giriş yapacağız. 11. sınıf İngilizce 4. Ünite içerisinde yer alan kelimeleri ve konu anlatımlarını günlük olarak tekrar etmeyi de unutmamanız gerekiyor.

İngilizce 11. Sınıf 4. Ünite konularını öğrendikten sonra bir sonraki üniteye de başarılı bir giriş yapabilirsiniz.

11. Sınıf İngilizce 4. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

11. Sınıf İngilizce 4. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

11. sınıf İngilizce 4. Ünite kelimeleri arasında “what a life” temasını içeren bazı kelimeler yer almaktadır. Bu kelimelerden yola çıkarak cümleler kurabilir ve kendinizi İngilizce olarak daha iyi bir şekilde ifade edebilirsiniz.

Accent
Aksan
Anniversary
Yıl dönümü
Attend
Katılmak
Novel
Roman
Cannonball
Savaş topu
Chemistry
Kimya
Department
Bölüm
Complete
Tamamlamak
Physics
Fizik
Deliver
Teslim etmek
Education
Eğitim
Event
Olay
Fleet
Donanma
Graduated
Mezun olmak
Hard work
Zor iş
Historical event
Tarihsel olay
Idiom
Deyim
Intellect
Akıl
Classmate
sınıf arkadaşı
Ministry of education
Eğitim bakanlığı
Pursue
Takip etmek
Region
Bölge
Scared
Korkmuş
Response
Cevap
Save money
Para biriktirmek
Shoot
Ateş etmek
Strange
Tuhaf
Further
Daha ileri
Together
Birlikte
Member
Üye

11. Sınıf İngilizce 4. Ünite Konu Anlatımı

11. Sınıf İngilizce 4. Ünite Konu Anlatımı

11. sınıf İngilizce 4. Ünite gramer konuları arasında “Past Perfect Tense” konusu yer almaktadır. Bu zaman, İngilizce’de bilinmesi gereken en temel ve önemli zamanların da başında gelmektedir. Türkçe’de –mişli geçmiş zaman olarak bilinen bu zamanda cümleler kurabilir ve geçmiş olaylarla ilgili çeşitli bilgiler paylaşabilirsiniz.

11. Sınıf İngilizce 4. Ünite: Past Perfect Tense Cümle Yapısı

11. Sınıf İngilizce 4. Ünite: Past Perfect Tense Cümle Yapısı

11. sınıf İngilizce 4. Ünite ile ilk önce Past Perfect Tense ile kurulan cümlelerin genel yapısına göz atmamız gerekiyor. 11. Sınıf İngilizce müfredatı içerisinde önemli bir yere sahip olan bu zamanda yardımcı fiil olarak “had” fiili kullanılıyor.

Past Perfect Tense kullanırken aynı zamanda hangi olaylara yoğunlaşacağımızı da bilmemiz gerekiyor. Geçmişte yaşanan iki olaydan bahsederken hem Simple Past Tense hem de Past Perfect Tense kullanabiliriz. Fakat bu olaylardan ilk önce gerçekleşmiş ve bitmiş olanu ifade etmek için Past Perfect Tense kullanmak daha mantıklı olacaktır.

Aşağıdaki formülden yola çıkarak Past Perfect Tense’in genel cümle yapısını anlayabilirsiniz:

Subject + had + Verb 3 + object

Past Perfect Tense ile kurulan cümlelerde diğer geçmiş zamanlardan farklı olarak mutlaka fiillerin üçüncü hallerinin kullanılması gerekmektedir. Düzenli fiiller –ed takısı ile üçüncü hal şekline getirilirken düzensiz fiillerin daha farklı versiyonları bulunmaktadır. Bunun için de Past Perfect Tense konusuna giriş yaparken düzensiz fiilleri de öğrenmeye çalışmanız faydalı olacaktır.

11. Sınıf İngilizce 4. Ünite: Olumlu Cümle Yapısı

11. Sınıf İngilizce 4. Ünite: Olumlu Cümle Yapısı

11. sınıf İngilizce 4. Ünite ile Past Perfect Tense’in olumlu cümle yapısına göz atacağız. Olumlu cümle kurarken öznenin farklılaştığı durumlarda yardımcı fiilde herhangi bir değişiklik olması söz konusu değildir. Yani “had” yardımcı fiili, özne ne olursa olsun aynı haliyle kalacaktır.

Aşağıda vermiş olduğumuz örnek cümlelerden yola çıkarak Past Perfect Tense ile olumlu cümleler kurmayı deneyebilirsiniz.

I had started a TV show.
Ben bir TV programına başlamıştım.
She had finished her homework.
O, ödevlerini bitirmişti.
Tom had washed his new car.
Tom, yeni arabasını yıkamıştı.
My sister had started a new job.
Benim kız kardeşim, yeni bir işe başlamıştı.
The teacher had asked some questions.
Öğretmen, bazı sorular sormuştu.
You had finished your meal.
Sen yemeğini bitirmiştin.

11. Sınıf İngilizce 4. Ünite: Olumsuz Cümle Yapısı

11. Sınıf İngilizce 4. Ünite: Olumsuz Cümle Yapısı

11. sınıf 4. Ünite İngilizce dersinde Pats Perfect Tense ile olumsuz cümleler kurmayı da öğrenmiş olmanız bekleniyor. Olumsuz cümel kurmak için de “not” olumsuzluk ekinden faydalanılıyor. Aşağıdaki formülden yola çıkarak –mişli geçmiş zamanda olumsuz cümleler kurabilirsiniz.

Subject + had + not + verb 3 + object

Örnek cümleler sayesinde olumsuz cümle kurmayı daha iyi kavramış olacaksınız.

I had not finished my homework.
Ben ödevlerimi bitirmemiştim.
She had not joined the birthday party.
O, doğum günü partisine katılmamıştı.
Sue had not watched the soap opera.
Sue, pembe dizi izlememişti.
My uncle had not washed his car.
Benim dayım / amcam arabasını yıkamamıştı.
We had not studied English yet.
Biz, henüz İngilizce çalışmamıştık.

11. Sınıf İngilizce 4. Ünite: Soru Cümlesi Yapısı

11. Sınıf İngilizce 4. Ünite: Soru Cümlesi Yapısı

11. sınıf İngilizce 4. Ünite ile birlikte Past Perfect Tense kapsamında soru cümleleri kurmayı da öğreneceksiniz. Aşağıdaki formülden yola çıkarak soru cümlelerinin mantığını kavrayabilirsiniz.

Had + subject + verb 3 + object?

Verilmiş olan örneklerden yola çıkarak da siz de bu zamanda soru cümleleri kurmayı deneyebilirsiniz.

Had you eaten lunch when the school bell rang.
Sen okul zili çaldığında öğle yemeğini yemiş miydin?
Had she finished her job?
O, işini bitirmiş miydi?
Had the teacher asked questions at the end of the class?
Öğretmen, dersin sonunda soru sormuş muydu?
Had he joined the book club?
O, kitap kulübüne katılmış mıydı?

11. Sınıf İngilizce 4. Ünite: Past Perfect Tense Zaman Zarfları

11. Sınıf İngilizce 4. Ünite: Past Perfect Tense Zaman Zarfları

Past perfect Tense ile birlikte kullanılabilen zaman zarflarını aşağıdaki listede bulabilirsiniz:

Already
Çoktan
After
Sonra
When
-dığı zaman
Yet
Henüz
Before
Önce
By the time
-e kadar
For / Since
-den beri
Just
Az önce
Eklenme:

29 Kasım 2022 Salı 02:58

-
Güncellenme:

29 Kasım 2022 Salı 19:39

PAYLAŞ