3. Sınıf İngilizce 2. Ünite My Family – Aile Bireyleri İngilizce Konu Anlatımı


3. Sınıf İngilizce 2. Ünite My Family – Aile Bireyleri İngilizce Konu Anlatımı

3. sınıf İngilizce 2. Ünite konuları, hem zevkli hem de öğrenmesi kolay aile bireyleri konularından oluşmaktadır. İngilizce’de “my family” olarak geçen “benim ailem” söz öbeğine bu ünitede yakından bakacağız. Aile bireylerinin İngilizce karşılıklarını öğrenmek ve bunlara yönelik yeni cümleler kurabilmek için bu üniteye ağırlık verilmesi gerekmektedir.

İngilizce 3. Sınıf 2. Ünite konularını tekrar ederek bilgilerinizi canlı ve güncel tutabilirsiniz. Bu sayede aile bireyleri ile ilgili çalışmalar yaparken zorlanmazsınız.

3. Sınıf İngilizce 2. Ünite: “My Family” Kelimeleri

3. Sınıf İngilizce 2. Ünite: “My Family” Kelimeleri

3. sınıf İngilizce 2. Ünite kelimeleri arasında temel konuşma yetisinin kazanılmasına yönelik de bazı kelimeler bulunmaktadır. Aile bireyleri ile ilgili bu kelimeler sayesinde ailede yer alan kişilere verilen isimlerin İngilizce karşılıkları öğretilir. Bu sayede İngilizce temel kelime bilgisinin de oluşturulmasında yönünde adımlar atılmış olur.

Family
Aile
My family
Ailem / Benim ailem
Mother
Anne
Father
Baba
Sister
Kız kardeş
Elder sister
Büyük kız kardeş
Little sister
Küçük kız kardeş
Brother
Erkek kardeş
Elder brother
Büyük erkek kardeş
Little brother
Küçük erkek kardeş
Grandmother
Büyükanne, anneanne / babaanne
Granfather
Büyükbaba, dede
Uncle
Amca / dayı
Aunt
Hala / teyze
Cousin
Kuzen
Sibling
Kardeş

3. Sınıf İngilizce 2. Ünite: Aile Bireyleri ile İlgili Kalıplar

3. Sınıf İngilizce 2. Ünite: Aile Bireyleri ile İlgili Kalıplar

3. sınıf İngilizce 2. Ünite konu anlatımı kısmında bazı kalıpların da aktarılması gerekmektedir. Bu kalıplar sayesinde aile bireyleri ile ilgili sorular sorulup çeşitli cevaplar alınabilir. Aynı şekilde aile bireylerini tanımlarken ve anlatırken de bu kalıplardan faydalanılmaktadır. 3. sınıf İngilizce 2. Ünite aile bireyleri ile ilgili temel kalıplar aşağıdakiler gibidir:

3. Sınıf İngilizce 2. Ünite “This is” Kalıbının Kullanımı

3. Sınıf İngilizce 2. Ünite “This is” Kalıbının Kullanımı

“This is” kalıbı yalnızca aile bireyleri konusunda değil İngilizce’de pek çok konuda kullanılan oldukça etkili bir kalıptır. Aile bireyleri konusunda da “this is” kalıbı ile basit cümleler kurulması mümkündür. Bu kalıbı herhangi bir cinsiyet belirtmeden de kullanabilirsiniz. Hem kadınlar hem de erkekler için kullanılan bu kalıpla ilgili örnek cümlelere yakından bakalım:

This is my mother
Bu benim annemdir.
This is my brother
Bu benim erkek kardeşimdir.
This is my elder sister
Bu benim ablamdır.
This is my uncle
Bu benim dayım / amcamdır.
This is my grandmother
Bu benim büyükannemdir.

İngilizce “He / She is” Kalıbının Kullanımı

İngilizce “He / She is” Kalıbının Kullanımı

3. sınıf İngilizce 2. Ünite derslerinde aile bireyleri ile ilgili basit cümleler kurarken “he / she is” kalıbının da faydasını görebilirsiniz. Bu kalıp kadın ve erkek cinsiyeti belli edilerek kullanılan bir kalıptır. İngilizce’de aile bireylerinizi tanıtırken bu kalıbı kullanmanız önerilmektedir.

She is my aunt
O benim halam / teyzem.
He is my father
O benim babamdır.
She is my sister
O benim kız kardeşimdir
He is my little brother
O benim küçük erkek kardeşimdir.

3. Sınıf İngilizce 2. Ünite: Aile Bireyleri ile İlgili Soru Kalıpları

3. Sınıf İngilizce 2. Ünite: Aile Bireyleri ile İlgili Soru Kalıpları

3. sınıf İngilizce 2. Ünite konularından biri de aile ile ilgili soru kalıplarının kullanılmasıdır. Bu soru kalıpları sayesinde aile bireylerine yönelik bazı soruları sorabilirsiniz. My family konusundaki soru kalıpları, basit soru cümlelerinin öğrenilmesi açısından da size fazlasıyla yardımcı olacaktır.

İngilizce “Who is this?” Soru Kalıbının Kullanımı

İngilizce “Who is this?” Soru Kalıbının Kullanımı

“Who is this?” soru kalıbı Türkçe’de “O kim?” anlamına gelmektedir. Bu soru kalıbı sayesinde çevrenizde yer alan kişilerin kim olduğunu sorabilirsiniz. Aynı şekilde “Who is she / he?” kalıpları da cinsiyete göre sorulacak olan sorular için kullanılan genel geçer kalıplardır. Who is this kalıbını kullanırken herhangi bir cinsiyet belirtilmesine de gerek yoktur. Bu kalıp, genel kullanımlar için tercih edilir.

Who is this?
Bu kim?
She is my mother
O benim annemdir.
Who is she?
O kimdir? (kadınlar için)
She is my sister
O benim kızkardeşimdir.
Who is he?
Bu kimdir? (erkekler için)
He is my grandfather
O benim büyükbabamdır.

İngilizce “Is this your...?” Kalıbının Kullanımı

İngilizce “Is this your...?” Kalıbının Kullanımı

3. sınıf İngilizce 2. Ünite içerisinde yer alan soru kalıplarından bir diğeri de “is this your...?” soru kalıbıdır. Evet / hayır sorularından olan bu kalıp, bir başka kişiye aile bireyleri ile ilgili soru sormak isterken kullanılır. Bu soru kalıbına verilecek olan cevaplar da her zaman “yes / no” şeklinde başlamalıdır.

Is this your mother?

(O senin annen mi?)

Yes, she is my mother.

(Evet, o benim annem)

Is this your brother?

(O senin erkek kardeşin mi?)

No, this is my uncle.

(Hayır, bu benim dayım / amcam)

3. Sınıf İngilizce 2. Ünite “My Family” İle İlgili Örnek Cümleler

3. Sınıf İngilizce 2. Ünite “My Family” İle İlgili Örnek Cümleler

3. sınıf İngilizce 2. Ünite konusuyla ilgili bilgilerinizi pekiştirmek adına bazı örnek cümlelerden referans alabilirsiniz. Daha önceki ünitelerde de öğrendiğiniz bazı kelimeleri ve cümle kalıplarını da bu örnek cümleler arasında bulabilirsiniz.

How old is your sister?
Kız kardeşin kaç yaşında?
My sister is eleven years old
Benim kız kardeşim on bir yaşındadır.
Who is your brother?
Senin erkek kardeşin kim?
Harry is my brother
Harry benim erkek kardeşimdir.
This is my family
Bu benim ailemdir.
My mother is a teacher
Benim annem öğretmendir.
My uncle has two children
Benim dayımın / amcamın üç çocuğu vardır.
What is your sister’s name?
Kız kardeşinin adı nedir?
Her name is Emma
Onun adı Emma.
Güncellenme:

13 Kasım 2022 Pazar 00:14

PAYLAŞ