4. Sınıf İngilizce 6. Ünite – Fun with Science Konu Anlatımı ve Kelimeleri


4. Sınıf İngilizce 6. Ünite – Fun with Science Konu Anlatımı ve Kelimeleri

4. sınıf İngilizce 6. Ünite kapsamında simple present tense konusunda devam edeceğiz. Bununla birlikte dil bilgisi kuralları ile ilgili farklı konulara da değineceğiz. Ünite içerisinde yer alan yeni kelimeleri de yine geniş zaman kalıplarında ve öğrenceğimiz yeni kalıplarda cümle içerisinde kullanmaya çalışacağız.

İngilizce 4. Sınıf 6. Ünite ile birlikte “Let’s...” kalıbına değinirken kurduğumuz cümlelerde yeni preposition kelimelerini de kullanacağız. Ünite boyunca öğrendiğimiz yeni kelimeleri de ünite sonunda tekrar etmeyi unutmadan kendi cümlelerimizi kurmaya başlayalım. İşte, 4. sınıf İngilizce 6. Ünite ile öğreneceklerimiz.

4. Sınıf İngilizce 6. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

4. Sınıf İngilizce 6. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

4. sınıf İngilizce 6. Ünite Fun with Science kelimeleri ile başlamaktadır. Bu kelime listesinde eğlenceli bilim ve deneyler ile ilgili kelimeleri bulabilirsiniz. Kelime listesinde yer alan her bir kelimeyi de mutlaka kelime defterinize not etmelisiniz. Ünite bittikten sonra bile kelimeleri tekrar ederek kısa sürede kavrayabilirsiniz.

Science
Bilim
Fun
Eğlenmek / Eğlence
With
Birlikte/ile
Spread
Yaymak
Mix
Karıştırmak
Pour
Dökmek / Koymak
Combine
Birleştirmek
Stir
Karıştırmak
Shake
Sallamak / Karıştırmak
Stick
Yapıştırmak
Fill
Doldurmak
Blow up
Şişirmek
Rub
Ovmak / Sürtmek
Cut the paper
Kağıdı kesmek
Plant tree
Ağaç ekmek
Pick up the flowers
Çiçekleri koparmak
Water the flowers
Çiçekleri sulamak
Do an experiment
Bir deney yapmak
Boil water
Su kaynatmak
Liquid
Sıvı
Solid
Katı
Soil
Toprak
Gas
Gaz
Bean
Fasulye
Fold the paper
Kağıdı katlamak
A bottle of water
Bir şişe su
Cardboard
Karton
Plastic glass
Plastik bardak
Shoe box
Ayakkabı kutusu

4. Sınıf İngilizce 6. Ünite Konu Anlatımı

4. Sınıf İngilizce 6. Ünite Konu Anlatımı

4. sınıf İngilizce 6. Ünite etkinlikleri, ünite konu anlatımı etrafında şekillendirilmektedir. Bu ünitede de bir öncekinde olduğu gibi simple present tense konusu işlenmektedir. Türkçe’de “geniş zaman” olarak adlandırılan bu konu sayesinde sıkça ya da her gün düzenli olarak yapılan eylemler anlatılabilir.

4. sınıf İngilizce 6. Ünite içerisinde aynı zamanda “let’s...” kalıbı, emir cümleleri ve bazı preposition kelimeleri de yer almaktadır. Ünitede yer alan konuları düzenli tekrar etmek de çabuk öğrenmenin en kolay yoludur.

4. Sınıf İngilizce 6. Ünite: “Let’s + Verb1...” Kalıbının Kullanımı

4. Sınıf İngilizce 6. Ünite: “Let’s + Verb1...” Kalıbının Kullanımı

4. sınıf 6. Ünite İngilizce konularının başında “let’s + verb1...” kalıbının kullanımı yer almaktadır. Bu kalıp sayesinde arkadaşlarımıza ya da yakınımızdakilere bir eylemi yapmak için öneride bulunabiliriz. Aşağıda yer alan örnek cümleler sayesinde “let’s + verb1...” kalıbının nasıl kullanıldığını öğrenebilirsiniz.

Let’s do an experiment
Hadi bir deney yapalım.
Let’s plant a tree
Hadi bir ağaç ekelim.
Let’s water the flowers
Hadi çiçekleri suluyalım.
Let’s go to the picnic
Hadi pikniğe gidelim.
Let’s fold the paper
Hadi kağıdı katlayalım.
Let’s cut the paper
Hadi kağıdı keselim.
Let’s boil the water
Hadi suyu kaynatalım.

4. Sınıf İngilizce 6. Ünite: Emir Cümleleri Kullanımı

4. Sınıf İngilizce 6. Ünite: Emir Cümleleri Kullanımı

4. sınıf İngilizce 6. Ünite içerisinde “commands” yani emir cümleleri de yer almaktadır. Bir kişiden bir eylemi yapmasını isterken bu tip cümleler ile kendimizi ifade edebiliriz. Emir bildiren cümlelerin tamamı öznesiz olup fiil ile başlamaktadır. Aşağıdaki örneklerden de emir cümlelerinin nasıl kullanıldığını öğrenebilirsiniz.

Cut the trees
Ağaçları kes!
Plant the trees
Ağaçları ek!
Wash your hands
Ellerini yıka!
Wake up early
Erken uyan!
Do an experiment
Bir deney yap!

4. Sınıf İngilizce 6. Ünite: Prepositions

4. Sınıf İngilizce 6. Ünite: Prepositions

4. sınıf İngilizce 6. Ünite kapsamında daha önce görmediğiniz yeni edatları da öğrenebileceksiniz. Bir nesnenin ya da kişinin nerede olduğunu ifade etmek için de bu edatları kullanabilirsiniz.

On (Üstünde) Edatının Kullanımı

On (Üstünde) Edatının Kullanımı

Bir nesnenin ya da kişinin bir şeyin üzerinde olduğunu ifade etmek için “on” edatı kullanılmalıdır. Aşağıda “on” edatı ile ilgili örnek cümleler bulabilirsiniz.

The flowers are on the table
Çiçekler, masanın üstünde.
The bottle is on the box
Şişe, kutunun üstünde.
My papers are on the desk
Benim sayfalarım sıranın üstünde.

In (İçinde) Edatının Kullanımı

In (İçinde) Edatının Kullanımı

4. sınıf İngilizce 6. Ünite içerisinde “in” yani içinde anlamı taşıyan edatın kullanımı da önemlidir. Aşağıda “in” edatı ile ilgili örnek cümleleri bulabilirsiniz.

My pencils are in the pencil case
Benim kalemlerim kalemliğin içinde.
The water is in the glass
Su, bardağın içinde.

Under (Altında) Edatının Kullanımı

Under (Altında) Edatının Kullanımı

Altında anlamına gelen “under” edatı da nesnelerin ya da kişilerin konumu ile ilgili bir edattır. Bu edat ile objelerin ve insanların bir şeyin altında olduğunu kolayca ifade edebilirsiniz.

The books are under the bed
Kitaplar, yatağın altında.
His new car is under the roof
Onun yeni arabası, çatının altında.
My pencils are under the desk
Benim kalemlerim, sıranın altında.

Behind (Arkasında) Edatının Kullanımı

Behind (Arkasında) Edatının Kullanımı

4. sınıf İngilizce 6. Ünite boyunca “behind” yani “arkasında” anlamına gelen edatın kullanımını da öğreneceğiz. Aşağıdaki cümlelerde bu edatın nasıl kullanıldığını bulabilirsiniz.

The flowers are behind the window
Çiçekler, pencerenin arkasında.
My bike is behind the car
Benim bisikletim, arabanın arkasında.

In front of... (Önünde) Edatının Kullanımı

In front of... (Önünde) Edatının Kullanımı

“In front of...” edatı da İngilizce’de sık kullanılan edatlar arasında yer almaktadır. “Önünde” anlamına gelen bu edatın da nasıl kullanıldığını aşağıdaki cümlelerde görebilirsiniz.

My bike is in front of my house
Benim bisikletim, evimin önünde.
The books are in front of the notebooks
Kitaplar, defterlerin önünde.

4. Sınıf İngilizce 6. Ünite: Simple Present Tense ile Örnek Cümleler

4. Sınıf İngilizce 6. Ünite: Simple Present Tense ile Örnek Cümleler

I fold the paper
Ben, kağıdı katlarım.
You do the experiment
Sen bir deney yaparsın.
I plant a tree every summer
Ben, her yaz bir ağaç dikerim.
My mother picks up the flowers
Benim annem, çiçekleri koparır.
I boil the water in the lab
Ben, laboratuvarda suyu kaynatırım.
Eklenme:

15 Kasım 2022 Salı 15:31

-
Güncellenme:

15 Kasım 2022 Salı 23:01

PAYLAŞ