6. Sınıf İngilizce 10. Ünite: Democracy Konu Anlatımı ve Kelime Bilgisi


6. sınıf İngilizce 10. Ünite: Democracy Konu Anlatımı ve Kelime Bilgisi

6. sınıf İngilizce 10. Ünite kapsamında demokrasi ve seçim ile ilgili kelimeleri öğreneceğiz.    6. sınıf İngilizce 10. Ünite kitabın son ünitesi olup yeni bir konu içermekten ziyade, tüm ünitelerde öğrenilen konuların tekrarı niteliğindedir. Bu ünitemizde de geçmiş zaman yapısını tekrar göreceğiz.

İngilizce 6. Sınıf 10. Ünite boyunca yeni öğrendiğiniz kelimeleri ve cümle kalıplarını da düzenli olarak tekrar etmek hem çabuk öğrenmenizi hem de unutmamanızı sağlar. Bu sayede 6. Sınıf İngilizce 10. ünite oldukça kolay bir şekilde kavranmış olur.

6. Sınıf İngilizce 10. Ünite Kelimeleri

6. Sınıf İngilizce 10. Ünite Kelimeleri

6. sınıf İngilizce 10. Ünite içerisinde yer alan kelimeler ünitenin içeriği ile uyumludur. Democrasy ünitesinde demokratik bir seçim ortamında karşılaşabileceğimiz birçok kelimeyi göreceğiz.

İşte, İngilizce 6. sınıf boyunca cümle içinde kullanacağımız başlıca kelimeler:

Democracy
Demokrasi
Election
Seçim
Election results
Seçim sonuçları
Vote
Oy vermek
Voting booth
Oy verme kabini
Secret ballot
Gizli oy, gizli oylama
Give a vote
Oy vermek
Ballot
oy pusulası
Ballot box
Oy sandığı, seçim sandığı
Candidate
Aday
Classroom presidency
Sınıf başkanlığı
Campaign
Kampanya
Give a speech
Konuşma yapmak
Class president
Sınıf başkanı
Duty
Görev, sorumluluk
Make a campaign speech
Kampanya konuşması yapmak
President
Başkan
Poll
Oy sayımı
Open vote
Açık oy
Check the homework
Ödevleri kontrol etmek
Select
Seçmek
Solve the problem
Problem çözmek
Choice
Seçim, seçenek
Respect the results
Sonuçlara saygı duymak
Choose
Seçmek
Respect others
Başkalarına saygı duymak
Necessary
Gerekli
Respectful
Saygılı
Clever
Zeki
Friendly
Arkadaşça
Check the results
Sonuçları kontrol etmek
Helpful
Yardımsever
Brilliant
Parlak, zeki
Important
Önemli
Equal
Eşit
Trust
Güven, güvenmek
Law
yasa
Fair
Adil, dürüst
Kind
Nazik, kibar
Freely
Özgürce
Support
Destek vermek
Break the law
Kuralları çiğnemek, kuralları kırmak
Public
Toplum
Child and human rights
Çocuk ve insan hakları
Country
Ülke
Winner
Kazanan
Loser
Kaybeden

6. Sınıf İngilizce 10. Ünite “Democrasy” ünitesi Konu Anlatımı

6. Sınıf İngilizce 10. Ünite “Democrasy” ünitesi Konu Anlatımı

6. sınıf İngilizce 10. ünite  konu anlatımı için öğreneceğimiz yeni bir konu bulunmamaktadır.

Bu zamana kadar gördüğümüz konuları tekrar niteliğinde olan bu ünitemizde önceki ünitelerde öğrendiğimiz “Simple Past Tense” cümle kalıplarını da kullanarak demokratik bir ortamda yapılan seçim ile ilgili sohbet edip, soru sorup cevap verebileceğiz.

6. sınıf İngilizce 10. Ünite içerisinde öğreneceğiniz kalıpları ve kuralları da mutlaka düzenli olarak çalışarak kalıcı hale getirmekte fayda vardır.

6. Sınıf İngilizce 10. Ünite: “Simple Past Tense”

6. Sınıf İngilizce 10. Ünite: “Simple Past Tense”

-6. sınıf İngilizce 10. ünite kapsamında İngilizce’ de “Simple Past Tense” olarak geçen Türkçe karşılığı “Geçmiş Zaman” olan cümleler “hareket bildiren cümleler” ve “hareket bildirmeyen cümleler” diye ikiye ayrılır. Geçmiş zamanda belirli bir zamanda gerçekleşmiş, tamamlanmış ve bitmiş, şu an artık devam etmeyen durum veya eylemlerden bahsederken bu zaman kalıbını kullanırız.

HAREKET BİLDİRMEYEN CÜMLELER

Cümlede hareket bildiren bir fiil yok ise onun yerine yardımcı fiil kullanılır. İngilizce’de geçmiş zaman için hareket bildirmeyen cümlelerde “was / were” yardımcı filleri kullanılır. Olumlu cümlerlerde “was were”, olumsuz cümlelerde “wasn’t weren’t” , soru cümlelerinde ise “Was Were “ en başa getirilerek kullanılır.

HAREKET BİLDİREN CÜMLELER

“The Simple Past Tense” yapısında olumlu cümlelerde fiilin “2.hali” kullanılır. Ama olumsuz ve soru cümlelerinde fiilin yalın hali kullanılır, çünkü “didn’t “ ve “Did” zaten Verb(2) yani fiilin 2. halidir. İki tane fiillin 2. haline gerek yoktur.

VERB(-ed) /  VERB (2)

 

Olumlu

Olumsuz

Soru

I

talked /   went

didn’t talk/walk

Did …….. Verb(1)

You

talked /   went

didn’t talk/walk

Did …….. Verb(1)

We

talked /   went

didn’t talk/walk

Did …….. Verb(1)

They

talked /   went

didn’t talk/walk

Did …….. Verb(1)

He

talked /   went

didn’t talk/walk

Did …….. Verb(1)

She

talked /   went

didn’t talk/walk

Did …….. Verb(1)

It

talked /   went

didn’t talk/walk

Did …….. Verb(1)

 

Dialog

Were you a candidate?

Aday mıydınız?

No, I was not.

Hayır ben değildim.

Did you support Ertan in the election?

Seçimde Ertan'ı desteklediniz mi?

Yes, I did.

Evet, destekledim.

Who was your candidate?

Adayınız kimdi?

My candidate was Ertan.

Adayım Ertan'dı.

Who did you support in the election?

Seçimde kimi desteklediniz?

I supported Ertan.

Ertan'ı destekledim.

6. Sınıf İngilizce 10. Ünite: “Giving Advice”

6. Sınıf İngilizce 10. Ünite: “Giving Advice”

6. sınıf İngilizce 10. Ünite konu kapsamında daha önce de öğrendiğimiz tavsiye verme konusunu tekrar edeceğiz. İngilizce’de öneride bulunurken “should” kullanılır ve sonrasında kullanılan fiil hiçbir ek almaz.

Örnek:

Eklenme:

21 Kasım 2022 Pazartesi 18:05

-
Güncellenme:

21 Kasım 2022 Pazartesi 23:05

PAYLAŞ