6. Sınıf İngilizce 3. Ünite Downtown Konu Anlatımı ve Kelime Bilgisi


6. sınıf İngilizce 3. Ünite Downtown Konu Anlatımı ve Kelime Bilgisi

6. sınıf İngilizce 3. Ünite Downtown kapsamında şehir merkezi ile ilgili kelimeleri öğrenebilir ve bu kelimeleri yeni öğreneceğiniz kurallar çerçevesinde cümle içinde günlük hayatınızda kullanabilirsiniz. “Downtown” konulu bu ünitede şehir merkezi ile ilgili karşılaşabileceğimiz kelimeleri öğreneceğiz.

Sonrasında, “Present Continuous Tense” yani Türkçemizdeki “Şimdiki Zaman” cümle yapısını öğreneceğiz. Buna ek olarak, 6.sınıf İngilizce 3. Ünite kapsamında iki şey arasında karşılaştırma yapmak için gerekli kural ve kavramları öğrenmiş olacağız.

İngilizce 6. Sınıf 3. Ünite Downtown boyunca yeni öğrendiğiniz kelimeleri ve cümle kalıplarını da düzenli olarak tekrar etmek hem çabuk öğrenmenizi hem de unutmamanızı sağlar. Bu sayede 6. Sınıf İngilizce 3. ünite oldukça kolay bir şekilde kavranmış olur.

6. Sınıf İngilizce 3. Ünite Kelimeleri

6. Sınıf İngilizce 3. Ünite Kelimeleri

6. sınıf İngilizce 3. Ünite içerisinde yer alan kelimeler ünitenin içeriği ile uyumludur. Downtown ünitesinde şehir merkezinde sıklıkla karşılaşabileceğimiz şeylerin İngilizce karşılıklarını göreceğiz.

İşte, 6. sınıf İngilizce 3. Ünite  Downtown boyunca cümle içinde kullanacağımız başlıca kelimeler:

Downtown
Şehir mekrezi
Kiosk
Büfe
Street
Sokak
Square
Meydan
Playground
Oyun alanı
Neighbourhood
Yakın çevre, komşuluk
Rent
kiralamak
For rent
Kiralık
Crowded
Kalabalık
Tall
Uzun
Short
Kısa
Large
Geniş
Big
Büyük
Small
Küçük
High
Yüksek
Low
Alçak
Noisy
Gürültülü
Quiet
Sessiz
Busy
Meşgul, yoğun
Expensive
Pahalı
Cheap
Ucuz
Good
İyi
Hot
Sıcak
Fat
Şişman
Fly a kite
Uçurtma uçurmak
Skip rope
İp atlamak
Sell
Satmak
Walk
Yürümek
Wait
Beklemek
Study
Ders çalışmak
Take care of …
İlgilenmek
Street cats
Sokak kedileri

6. Sınıf İngilizce 3. Ünite “Downtown” ünitesi Konu Anlatımı

6. Sınıf İngilizce 3. Ünite “Downtown” ünitesi Konu Anlatımı

6. sınıf İngilizce Downtown ünitesi konu anlatımı kapsamında bu ünitede İngilizce “Present Continuous Tense” yani Türkçe’ deki “şimdiki zaman” yapısında olumlu, olumsuz ve soru cümleleri ve bu zamana ait zaman zarflarını göreceğiz. Ayrıca, “Comparatives / Making Comparison” yani Türkçe’ deki “karşılatırma” cümlelerini için gerekli kalıp ve yapıları ile birlikte öğreneceğiz.

6. sınıf İngilizce 3. Ünite içerisinde öğreneceğiniz kalıpları ve kuralları da mutlaka düzenli olarak çalışarak kalıcı hale getirmekte fayda vardır.

6. Sınıf İngilizce 3. Ünite: “Present Continuous Tense”

6. Sınıf İngilizce 3. Ünite: “Present Continuous Tense”

6. sınıf İngilizce 3. Ünite içerisinde “Pesent Continuous Tense” yapısının kullanımını öğreneceğiz. Türkçe’ de “Şimdiki Zaman” anlamına gelen bu zaman ile şu anda yaptığımız şeyleri anlatabiliriz. İngilizce’ de Şimdiki Zaman cümlesi kurarken “to be” yani “am-is-are” yardımcı fiillerini kullanmak zorunludur ve yardımcı fiillerinden sonra da kesinlikle kullanacağımız fiile “-ing” eki getirmek zorundayız.

Yani;

6. Sınıf İngilizce 3. Ünite Olumlu Cümleler

6. Sınıf İngilizce 3. Ünite Olumlu Cümleler

Özne + am/is/are + Fiil(ing)+ Nesne

I am shopping now.
(Şu an alışveriş yapıyorum.)
He is walking on the street.
( O caddede yürüyor.)
Ayşe is listening to the music at the moment.
( Ayşe şu anda müzik dinliyor.)
Ali and Ömer are feeding a dog now.
( Ali ve Ömer şu anda bir köpek besliyorlar.)

6. Sınıf İngilizce 3. Ünite Soru Cümleleri

6. Sınıf İngilizce 3. Ünite Soru Cümleleri

Am/is/are + Özne + Fiil(ing)+ Nesne?

Am I shopping now?
(Şu an alışveriş mi yapıyorum?)
Is he walking on the street?
( O caddede yürüyor mu?)
Is Ayşe listening to the music at the moment?
(Ayşe şu anda müzik dinliyor mu?)
Are Ali and Ömer feeding a dog now?
( Ali ve Ömer şu anda bir köpek besliyorlar mı?)

Present Continuous Tense Zaman Zarfları

Present Continuous Tense Zaman Zarfları

Cümlenin sonuna getirilerek kullanılır.

6. Sınıf İngilizce 3. Ünite: “Making Comparison” Kullanımı

6. Sınıf İngilizce 3. Ünite: “Making Comparison” Kullanımı

6. sınıf 3. Ünite Downtown konusunda Türkçe’ de “karşılaştırma” anlamına gelen “Comparative ” kalıpları bulunmaktadır. Bu kalıplar ve sıfatlar ile karşılaştırma cümleleri kurabiliriz.

İngilizce’ de karşılaştırma cümleleri yaparken sıfatları kullanırız ve sıfatlar kurallar çerçevesinde bazı değişikliklere uğrar. Bu değişiklikleri yapabilmek için ise sıfatları “kısa sıfatlar” ve “uzun sıfatlar” diye ikiye ayırmamız gerekir. Bunlara ek olarak bazı düzensiz dediğimiz sıfatlar da bulunmaktadır.

Eğer ki sıfat tek heceli ise kısa sıfat, birden fazla heceli ise uzun sıfat olarak kabul edilebilir.

O halde birlikte kuralları görelim;

Kısa sıfatlar kendisinden sonra “-er” takısı ve sonrasında “than” alır.

Older than

Shorter than

Tek heceli sıfatlarda “-y” ile biten sıfatlarda “-y” düşürülüp comparative hali “-ier” şeklinde kullanılır.

Örnek: happier than  

Uzun sıfatlar ise kendisinden önce “more” ve kendisinden sonra “than” alır.

more expensive than

more beautiful than

Düzensiz sıfatlar kısa ya da uzun sıfat ayrımı yapılmadan kendilerinden başka halde kullanılırlar.

SIFAT

COMPARATIVE HALİ

good

better

bad

worse

little

less

many

much/more

far

farther/further

Örnekler:

Eklenme:

21 Kasım 2022 Pazartesi 18:40

-
Güncellenme:

21 Kasım 2022 Pazartesi 23:04

PAYLAŞ