6. Sınıf İngilizce 9. Ünite: Saving Planet Konu Anlatımı ve Kelime Bilgisi


6. sınıf İngilizce 9. Ünite: Saving Planet Konu Anlatımı ve Kelime Bilgisi

6. sınıf İngilizce 9. Ünite kapsamında “Saving Planet” isimli ünitemizde gezegenimizi koruyalım anlamına gelen ünite ismi adı altında çevre dostu yeni kelimeler öğrenip, “should” ve “shouldn’t” ile tavsiye vereceğiz. Sonrasında da geniş zaman cümlelerinden yardım alarak emir cümleleri kurmayı öğreneceğiz.

İngilizce 6. Sınıf 9. Ünite boyunca yeni öğrendiğiniz kelimeleri ve cümle kalıplarını da düzenli olarak tekrar etmek hem çabuk öğrenmenizi hem de unutmamanızı sağlar. Bu sayede 6. Sınıf İngilizce 9. ünite oldukça kolay bir şekilde kavranmış olur.

6. Sınıf İngilizce 9. Ünite Kelimeleri

6. Sınıf İngilizce 9. Ünite Kelimeleri

6. sınıf İngilizce 9. Ünite kelimeleri içerisinde yer alan kelimeler ünitenin içeriği ile uyumludur. Saving Planet ünitesinde çevremizi korumak ile alakalı kelimele ve kelime kalıpları öğreneceğiz. Günümüzde en büyük ve en önemli sorunlarımızdan biri olan çevre kirliliği tüm milletleri ilgilendiren bir sorun olduğu için kendimizi uluslar arası daha rahat ifade etme fırsatı yakalamak adına ünite kelimelerini bilmemizde fayda vardır.

İşte, İngilizce 9. ünite boyunca cümle içinde kullanacağımız başlıca kelimeler:

clean
temizlemek
damage animals habitat
hayvanların doğal yaşam alanlarına zarar vermek
cycle
bisiklet sürmek
destroy forest
ormanı yok etmek
die
ölmek
hurt animals
hayvanlara zarar vermek
do exercise
egzersiz yapmak
keep the sea clean
denizi temiz tutmak
live
yaşamak
leave the tap on
musluğu açık bırakmak
pick up
toplamak
pour waste
atıkları dökmek
recycle batteries
pilleri geri döünştürmek
plant trees
ağaç dikmek
pollute water
suyu kirletmek
pollute air
havayı kirletmek
prevent pollution
kirliliği önlemek
plug
fişini prize takmak
reduce the use of electricity
elektrik tasarrufu yapmak
reduce water pollution
su kirliliğini azaltmak
tap is running
su akıyor
use eco friend products
çevre dostu ürünler kullanmak
tell
söylemek, anlatmak
save
korumak
throw rubbish around
çevreye çöp atmak
waste energy
enerjiyi israf etmek
unplug TV
TV’nin fişten çekmek
turn off the lights
ışıkları kapatmak
use filter
filtre kullanmak
use public transportation
toplu taşıt kullanmak
use private cars
özel araba kullanmak
warn
uyarmak
use wind energy
rüzgar enerjisi kullanmak
everywhere
her yer
solar energy
güneş enerjisi
waste water
suyu israf etmek
garbage / litter / rubbish
çöp
want to
istemek
electrical devices
elektrikli aletler
crowded
kalabalık
air pollution
hava kirliliği
environment
çevre
exhaust gases
egzoz gazları
factory
fabrika
junk food
abur cubur
natural sources
doğal kaynaklar
tap
musluk
light
ışık
water pollution
su kirliliği
living being
canlı
lung
ciğer
traffic jam
trafik sıkışıklığı
water sources
su kaynakları
careful
dikkatli
clean
temiz
dirty
kirli
important
önemli
noisy
gürültülü

6. Sınıf İngilizce 9. Ünite “Saving Planet” ünitesi Konu Anlatımı

6. Sınıf İngilizce 9. Ünite “Saving Planet” ünitesi Konu Anlatımı

6. sınıf İngilizce 9. ünite konu anlatımı kapsamında bu ünitede İngilizce “Giving Advice” yani “tavsiyede bulunma” yı öğreneceğiz. Çevre il alakalı bilmemiz ve vermemiz gereken birçok tavsiyeyi İngilizce’ de verirken “should / shouldn’t” yapılarından yardım alırız.

6. sınıf İngilizce 9. Ünite içerisinde öğreneceğiniz kalıpları ve kuralları da mutlaka düzenli olarak çalışarak kalıcı hale getirmekte fayda vardır. Bu sayede daha önce öğrendiklerimizin üstüne ekleme yaparak İngilizce bilgilerimizi pekiştireceğiz ve artık son üniteye yaklaşırken İngilizce birikimimizle kendimizi farklı toplumlar içinde İngilizce dilinde rahatça ifade edebileceğiz.

6. Sınıf İngilizce 9. Ünite: “Giving Advice”

6. Sınıf İngilizce 9. Ünite: “Giving Advice”

6. sınıf İngilizce 9. ünite kapsamında “Giving Advice” yani tavsiye ya da öneride bulunma cümleleri kurmayı öğreneceğiz. Bunun için yardımcı fiil olan “Should” ; “”-meli , _malı” anlamı ile İngilizce olarak olumlu tavsiye vermek için kullanılır. Bunun tam tersi “Shouldn’t” ise “–memeli, -mamalı” anlamı ile olumsuz tavsiye cümlesi kurmak için kullanılır.

Örnek Cümleler:

Everbody shoulduse solar energy.
(Herkes Güneş enerjisi kullanmalı.)
Everybody shoulduse glass jar.
(Herkes cam kavonoz kullanmalı.)
Everybody shouldkeep the water clean.
(Herkes suları temiz tutmalı.)
You should warn people not to waste energy.
(İnsanları enerjiyi boşa harcamamak için uyarmalısın.)
We should turn off the lights in the morning.
(Sabahları ışıkları söndürmeliyiz.)
Anybody shouldn’twaste water.
(Hiç kimse suyu boşa harcamamalı.)
Anybody shouldn’thunt animals.
(Hiç kimse hayvanları avlamamalı.)
Anybody shouldn’t pollute the water.
(Hiç kimse uyu kirletmemeli.)
You shouldn’t harm animals.
(Hayvanlara zarar vermemelisin.)
You shouldn’t hunt animals.
(Hayvanları avlamamalısın.)

6. Sınıf İngilizce 9. Ünite: “Imperatives”

6. Sınıf İngilizce 9. Ünite: “Imperatives”

6. sınıf İngilizce 9. ünite kapsamında İngilizce’ de “Imperatives” yani emir cümleleri kurmak için Simple Present Tense (geniş zamanda) kullanılır.

Olumlu bir emir cümlesi kurmak için;  cümlede özne olmadan direk üçüncü tekil şahısa (o) hitap ederek, yalın halde fiil ile cümleye başlayarak emir cümlesi kurulur.

FİLL + NESNE

Örnek Cümleler:

Use less electricity.
(Daha az elektrik kullan.)
Recycle the plastics.
(Plastikleri geri dönüştür.)
Protect animals and environment.
(Hayvanları ve çevremizi koru.)
Save energy.
( Enerji tasarrufu yap.)
Save water.
(Su tasarrufu yap.)

 Olumsuz bir emir cümlesi kurmak için ise yine Present Simple Tense yani geniş zamanda özne kullanmadan direk üçüncü tekil şahısa (o) hitap ederek “don’t” ile başlayarak emir cümlesi yapılır.

DON’T FİİL + NESNE

Örnek Cümleler:

Don’t waste electricity.
(Elektriği boşa harcama.)
Don’t leave the tap on.
(Musluğu açık bırakma.)
Don’t harm animals.
(Hayvanlara zarar verme.)
Don’t hunt animals.
(Hayvanları avlama.)
Don’t waste water.
(Suyu boşa harcama.)
Eklenme:

21 Kasım 2022 Pazartesi 18:10

-
Güncellenme:

21 Kasım 2022 Pazartesi 23:05

PAYLAŞ