7. Sınıf İngilizce 5. Ünite – Television Konu Anlatımı ve Ünite Kelimeleri


7. Sınıf İngilizce 5. Ünite – Television Konu Anlatımı ve Ünite Kelimeleri

7. sınıf İngilizce 5. Ünite ile televizyon ile ilgili yeni kavramlar öğrenmiş olacaksınız. Ünite konusu olan television ile bazı programların ve televizyon kültürünün elemanlarının İngilizce karşılıklarını öğrenebilirsiniz. Ayrıca ünitede yer alan konu anlatımı kısmında da yeni öğrendiğiniz kelimeleri cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

İngilizce 7. Sınıf 5. Ünite boyunca “prefer” fiilinin anlamını ve cümle içindeki yerini göreceğiz. “Tercih etmek” anlamına gelen bu fiilin cümle içerisinde nasıl kullanıldığını da yine 7. sınıf İngilizce 5. Ünite kapsamında kavramış olacağız.

7. Sınıf İngilizce 5. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

7. Sınıf İngilizce 5. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

7. sınıf İngilizce unit 5 kelimeleri, televizyon dünyası ile ilgili bazı kavramları içermektedir. Bu ünitede yer alan kelimeleri günlük hayatınızda da bazı konularda kullanabilirsiniz. Kelime listesinde bulunan tüm kelimeleri düzenli olarak tekrar etmeye de özen göstermelisiniz. Kelimeleri, kelime defterinize not ederek her gün düzenli olarak üzerinden geçmeniz tavsiye edilmektedir.

Television
Televizyon
Action
Aksiyon
Drama
Dram
Comedy
Komedi
Sitcom
Durum komedisi
Animation
Animasyon
Documentary
Belgesel
Educational
Eğitici
Remote control
Uzaktan kumanda
Reality show
Yaşamlara odaklanan TV programı
Channel
Kanal
Commercial
Ticari
News
Haberler
Soap opera
Pembe dizi
Appear
Belirmek
Director
Yönetmen
Cartoon
Çizgi film
Quiz show
Bilgi yarışması
Recommend
Önermek / Tavsiye etmek
I think
Bence
Nonsense
Saçma
In my opinion
Benim fikrimce / Bana göre
Talk show
Söyleşi programı
Weather forecast
Hava durumu programı
Discussion
Tartışma
Couch potato
Tembel
Be a TV addict
TV bağımlısı olmak
Visual arts
Görsel sanatlar
Fantasy
Fantastik
Science fiction
Bilim kurgu
Musical
Müzikal
Thriller
Korku / Gerilim
Horror
Korku
Western
Kovboy filmi

7. Sınıf İngilizce 5. Ünite Konu Anlatımı

7. Sınıf İngilizce 5. Ünite Konu Anlatımı

7. sınıf İngilizce 5. Ünite ile bazı yeni dil bilgisi kurallarını da öğrenmiş olacaksınız. 7. Sınıf İngilizce television konusu içerisinde yer alan cümle kalıplarını siz de günlük hayatınızda ya da ders ortamında kullanabilirsiniz. 7. sınıf İngilizce 5. Ünite boyunca ilk iş olarak “prefer” fiili ile ilgili düz cümle kurmayı öğreneceğiz.

Siz de ünite kapsamında anlatılan kurallar dahilinde kendi cümlelerinizi kurmaya çalışmalısınız.

7. Sınıf İngilizce 5. Ünite: “Prefer” Fiilinin Kullanımı

7. Sınıf İngilizce 5. Ünite: “Prefer” Fiilinin Kullanımı

7. sınıf İngilizce 5. Ünite ile ilk olarak “prefer” yani “tercih etmek” anlamına gelen fiilin cümle içerisinde nasıl kullanıldığını göreceğiz. Bir eylemi ya da bir nesneyi tercih ettiğinizi dile getirmek için cümle içerisinde “prefer” fiilini kullanabilirsiniz. Bu fiil ile birlikte kurulan cümleler kalıplaşmış olduğundan konuyu dikkatli bir şekilde kavramış olmanız beklenmektedir.

Aşağıdaki örnek cümlelere göz atarak “prefer” fiilinin nasıl kullanıldığını anlayabilirsiniz.

I prefer watching TV at Saturday night.
Ben, cumartersi gecesi TV izlemeyi tercih ederim.
I usually prefer going to library every weekend.
Ben, genellikle her hafta sonu kütüphaneye gitmeyi tercih ederim.
You always prefer eating fast food.
Sen, her zaman fast food yemeyi tercih edersin.
She prefers cartoon to sitcom.
O, çizgi filmi durum komedisine tercih eder.
He prefers watching educational documentaries.
O, eğitici belgeseller izlemeyi tercih eder.
My best friend prefers reading science fiction novels.
Benim en yakın arkadaşım, bilim kurgu romanları okumayı tercih eder.

7. Sınıf İngilizce 5. Ünite: “Not Prefer” Kullanımı

7. Sınıf İngilizce 5. Ünite: “Not Prefer” Kullanımı

7. sınıf İngilizce 5. Ünite ile “tercih etmemek” anlamına gelen “not prefer” fiilini de cümle içerisinde kullanmayı öğreneceğiz. Bir eylemi yapmayı ya da bir nesneyi tercih etmiyorsanız “not prefer” fiilini kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki örnek cümleler sayesinde konuyu daha iyi anlayacaksınız. Siz de bu üniteden sonra “prefer” ve “not prefer” fiillerini kullanarak kendi cümlelerinizi kurabilirsiniz.

I don’t prefer watching talk show.
Ben, konuşma programı izlemeyi tercih etmem.
I don’t prefer drinking soda.
Ben, gazoz içmeyi tercih etmem.
She doesn’t prefer going to Paris.
O, Paris’e gitmeyi tercih etmez.
Ahmet doesn’t prefer playing computer game.
Hasan, bilgisayar oyunu oynamayı tercih etmez.

Yukarıdaki cümlelerden de anlayacağınız üzere “prefer” ve “not prefer” fiillerini kullanırken bu fiillerden sonra mutlaka isim ya da –ing takılı bir fiil gelmelidir.

7. Sınıf İngilizce 5. Ünite: “What do / does .... prefer?” Kullanımı

7. Sınıf İngilizce 5. Ünite: “What do / does .... prefer?” Kullanımı

7. sınıf İngilizce 5. Ünite konularından biri de “prefer” fiilinin soru cümlesi içerisinde kullanılmasıdır. Bunun için de “what do / does ... prefer?” kalıbını kullanmamız gerekir. Aşağıda vermiş olduğumuz örnek diyalog sayesinde siz de konuyu daha iyi anlayabilirsiniz.

What do your prefer doing tonight?

Bu gece ne yapmayı tercih edersin?

I prefer watching TV with my sister but she seems busy.

Beni kız kardeşim ile TV izlemeyi tercih ederim ama o, meşgul gözüküyor.

What does your sister prefer doing?

Senin kız kardeşin ne yapmayı tercih eder?

I think she prefers studiing English.

Bence o, İngilizce çalışmayı tercih eder.

7. Sınıf İngilizce 5. Ünite: “I think / In my opinion” Kullanımı

7. Sınıf İngilizce 5. Ünite: “I think / In my opinion” Kullanımı

7. sınıf İngilizce 5. Ünite içerisinde yer alan son konu da “I think” ve “In my opinion” kalıplarının kullanımıdır. “I think” Türkçe’de “bence” anlamına gelirken “In my opinion” kalıbı da “benim fikrime göre” anlamına gelmektedir.

Aşağıdaki örnek cümleler ile bu iki kalıbın cümle içerisinde nasıl kullanıldığını öğrenebilirsiniz.

I think quiz shows are very interesting.
Bence, bilgi yarışmaları çok ilginçtir.
I think Sue prefer watching cartoons.
Bence Sue, çizgi film izlemeyi tercih eder.
I think my mother wants new shoes.
Bence benim annem, yeni ayakkabılar ister.
In my opinion sitcoms are very funny.
Bence, durum komedileri çok eğlencelidir.
In my opinion soap operas are very boring.
Bence, pembe diziler çok sıkıcıdır.
Eklenme:

22 Kasım 2022 Salı 14:25

-
Güncellenme:

23 Kasım 2022 Çarşamba 09:35

PAYLAŞ