7. Sınıf İngilizce 9. Ünite – Environment Konu Anlatımı ve Kelimeleri


7. Sınıf İngilizce 9. Ünite – Environment Konu Anlatımı ve Kelimeleri

7. sınıf İngilizce 9. Ünite ile birlikte çevre ile ilgili çeşitli kelimeleri öğrenip bi yeni kelimeleri cümle içerisinde kullanmaya çalışacağız. Ünite kapsamında aynı zamanda zorunluluk ifade eden bazı cümle kalıplarını da öğrenmiş olacağız. 7. sınıf İngilizce 9. Ünite ile “obligation and necessity” cümlelerine göz atıp biz de bu kurallar dahilinde cümleler kurmaya çalışacağız.

7. sınıf 9. Ünite İngilizce konularını da düzenli olarak tekrar ederek bilgilerinizi sağlam tutmanız gerekmektedir. Bu yüzden sondan bir önceki üniteyi her gün düzenli olarak tekrar etmeye özen göstermelisiniz.

7. Sınıf İngilizce 9. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

7. Sınıf İngilizce 9. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

İngilizce 7. Sınıf 9. Ünite kelimeleri listesinde çevre ile ilgili çeşitli kelimeler ve fiiller yer almaktadır. Size düşen görev de vermiş olduğumuz kelime listesinde kelimeleri not ederek düzenli olarak çalışmaktadır. Ünite sona erdiğinde kelime listesinde yer alan tüm kelimeleri öğrenmiş olmanız beklenir.

Environment
Çevre
Affect
Etkilemek
Agriculture
Tarım
Arctic
Kuzey Kutbu / Kutup bölgesi
Breath
Nefes almak
Atmosphere
Atmosfer
Carelessly
Dikkatsizce
Cause
Sebep olmak
Climate
İklim
Chemical
Kimyasal
Choose
Seçmek
Climate change
İklim değişikliği
Deep
Derin
Destroy
Tahrip etmek
Disease
Hastalık
Earth
Dünya / Yeryüzü
Factory
Fabrika
Give harm
Zarar vermek
Global warming
Küresel ısınma
Harmful
Zararlı
Kill
Öldürmek
International
Uluslararası
Melt
Erimek
Nature
Doğa
Member
Üye
Ocean
Okyanus
Sea
Deniz
River
Nehir
Organization
Organizasyon / Topluluk
Oxygen
Oksijen
Otherwise
Aksi taktirde
Poison
Zehir
Pollution
Kirlilik
Prevent
Engellemek
Polar
Kutup
Protect
Korumak
Recycle
Geri dönüştürmek
Responsible
Sorumlu
Solar energy
Güneş enerjisi
Solution
Çözüm
Support
Desteklemek
Temperature
Isı / Derece
Warm
Isıtmak
Waste
Atık / İsraf etmek
Wind energy
Rüzgar enerjisi

7. Sınıf İngilizce 9. Ünite Konu Anlatımı

7. Sınıf İngilizce 9. Ünite Konu Anlatımı

Environment 7. Sınıf konu anlatımı kapsamında zorunluluk ve gereklilik bildiren cümleler kurmayı öğreneceksiniz. 7. sınıf İngilizce 9. Ünite ile başta must / mustn’t ve have to / has to kalıplarını öğrenmeniz gerekecektir. Zorunluluk ve gereklilik bildiren bu cümleleri siz de yeni öğrenmiş olduğunuz kelimeler ile tekrar edebilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce 9. Ünite: “Must” Kullanımı

7. Sınıf İngilizce 9. Ünite: “Must” Kullanımı

7. sınıf İngilizce 9. Ünite must kullanımında size yeni cümle kalıpları öğretecek bir ünitedir. “Must” zorunluluk belirten cümlelerde kullanılan bir kelimedir. Must ile kurulan cümlelerden sonra da mutlaka fiillerin ilk hali gelmelidir. Yani subject + must + verb 1 + object formülüne dayanarak cümle kurulması gerekmektedir.

Aşağıdaki örnek cümlelerden yola çıkarak siz de konuyu daha iyi kavrayabilirsiniz.

I must go to school today.
Ben, bugün okula gitmeliyim.
We must protect the nature.
Biz, doğayı korumalıyız.
We must plant more trees.
Biz, daha fazla ağaç dikmeliyiz.
I must use eco
friendly products.
Everyone must protect the animals.
Herkes, hayvanları korumalı.

7. Sınıf İngilizce 9. Ünite: “Mustn’t” Kullanımı

7. Sınıf İngilizce 9. Ünite: “Mustn’t” Kullanımı

7. sınıf İngilizce 9. Ünite ile “prohibition” yani yasakları ifade eden “mustn’t” kullanımını da öğrenmiş olacaksınız. “Mustn’t” için de subject + mustn’t + verb 1 + object formülünden faydalanabilirsiniz.  “Mustn’t”, must not ifadesinin kısaltılmış halidir. Aşağıdaki örnek cümleler ile konuyu daha iyi kavramanız da mümkün olacaktır.

I must not waste water..
Ben su israf etmemeliyim.
We must not cut trees.
Biz, ağaçları kesmemeliyiz.
People must not pick the flowers.
İnsanlar, çiçekleri koparmamalı.
You must not pollute sea.
Sen, denizi kirletmemelisin.

7. Sınıf İngilizce 9. Ünite: “Have to / Has to” Kullanımı

7. Sınıf İngilizce 9. Ünite: “Have to / Has to” Kullanımı

7. sınıf İngilizce 9. Ünite ile yapmanın zorunlu ve gerekli olduğu eylemleri ifade etmeyi öğreneceğiz. Bunun için de have to / has to kalıplarından faydalanmamız gerekmektedir. Have to / has to kalıpları için de yine subject + have to / has to + verb 1 + object formülü geçerlidir.

Aşağıda vermiş olduğumuz örnek cümlelerden yola çıkarak konuyu kavrayabilir ve siz de kendi örnek cümlelerinizi kurabilirsiniz.

I have to finish my homework until the morning.
Ben, ödevimi sabaha kadar bitirmek zorundayım.
We have to protect the earth.
Biz, yeryüzünü korumak zorundayız.
You have to go to school.
Sen, okula gitmek zorundasın.
She has to drive carefully.
O, dikkatli bir şekilde araba sürmek zorunda.
He has to support his sister.
O, kız kardeşine destek olmak zorunda.

7. Sınıf İngilizce 9. Ünite: “Don’t have to / doesn’t have to” Kullanımı

7. Sınıf İngilizce 9. Ünite: “Don’t have to / doesn’t have to” Kullanımı

7. sınıf İngilizce 9. Ünite kapsamında işleyeceğimiz son konuda da “have to / has to” kalıplarının olumsuzları yer almaktadır. Buna göre I / you / we / they için “don’t have to” gelirken he / she / it için de “doesn’t have to” kullanılmaktadır.

Olumsuz kullanımlardaki anlam, zorunluluk belirtilmeyen durumların ifade edilmesinde kullanılmaktadır. Bu kalıpların kullanımında da subject + don’t have to / doesn’t have to + verb 1 + object formülü uygulanmalıdır. Aşağıdaki cümlelerden yola çıkarak siz de kendi zorunlulık bildirmeyen cümlelerinizi kurabilirsiniz.

We don’t have to go to the library.
Biz, kütüphaneye gitmek zorunda değiliz.
I don’t have to eat meat.
Ben, et yemek zorunda değilim.
She doesn’t have to wear formal dress.
O, resmi kıyafet gitmek zorunda değil.
He doesn’t have to study English every day.
O, her gün İngilizce çalışmak zorunda değil.
Eklenme:

22 Kasım 2022 Salı 14:05

-
Güncellenme:

23 Kasım 2022 Çarşamba 09:35

PAYLAŞ