8. sınıf İngilizce 6. Ünite: Adventures Konu Anlatımı ve Kelime Bilgisi


8. sınıf İngilizce 6. Ünite: Adventures Konu Anlatımı ve Kelime Bilgisi

8. sınıf İngilizce 6. Ünite kapsamında macera dolu bir ünite ile ilgili kelimeleri öğrenebilir ve bu kelimeleri yeni öğreneceğiniz kurallar çerçevesinde cümle içinde günlük hayatınızda kullanabilirsiniz. “Adventures” yani macera konulu bu ünitede tercihlerimizi “prefer” ve “would rather” ile cümle içinde kullanmayı, daha sonrasında da “comparative” başlığı ile iki şey arasında karşılaştırma yapmayı öğreneceğiz.

8. Sınıf İngilizce 6. Ünite Kelimeleri

8. Sınıf İngilizce 6. Ünite Kelimeleri

8. sınıf İngilizce 6. Ünite içerisinde yer alan kelimeler ünitenin içeriği ile uyumludur.

İşte, 8. sınıf İngilizce 6. Ünite boyunca cümle içinde kullanacağımız başlıca kelimeler:

Going on a jeep safari
Jeep safariye gitme
Flying in a hot-air balloon
Balonla
Skiing
Kayak yapma
Horse riding
Ata binme
Parachuting
Paraşütle atlama
Underwater hockey
Su altı hokeyi
Paragliding
Yamaç paraşütü
Take photographs of whales
Balinaların fotoğraflarını çekmek
Adventurous
Maceraperest
Eye-catching
göz alıcı Safe
Dangerous
Tehlikeli
Trekking
Doğa yürüyüşü yapma
Challenging
Zorlayıcı
Fascinating
büyüleyici, etkileyici
Base jumping
Bir yerden atlama
Amusing
eğlenceli, gülünç
Interesting
İlginç
Mountainous road
Dağlık yol
Experience
Deneyim
Hills
Tepeler
Cliff
Uçurum, kayalık
Safe landing
Güvenli iniş
Overland track
Kara yolu
Desert
Çöl
Ocean
Okyanus
Pleasure
Memnuniyet, zevk
Historic places
Tarihi yerler
Historic structures
Tarihi yapılar
Wind
Rüzgar
Destination
Varılacak (gidilecek) yer
Blow
Esmek
Journey
Gezi, yolculuk
Scenery
Manzara
Drown
Suda boğulmak
Qualification
Yeterlik
Culture
Kültür
Equipment
Ekipman, malzeme
Attack
Saldırmak
Tournament
Turnuva, yarışma
Visitor
Ziyaretçi
Narrator
Anlatıcı
Traditional food/drinks
Geleneksel yiyecek/içecekler
Frostbite
Soğuk ısırması

8. Sınıf İngilizce 6. Ünite “Adventures” ünitesi Konu Anlatımı

8. Sınıf İngilizce 6. Ünite “Adventures” ünitesi Konu Anlatımı

İngilizce 8.sınıf 6. Ünite konu anlatımı boyunca günlük hayatımızda internet kullanımı, dijital platform, sosyal medya kullanımında ve elektronik alet kullanımında sıklıkla karşılaşacağımız ifadeleri bağlaçlar kullanarak cümle içinde kullanmayı öğreneceğiz.

İngilizce 8. sınıf 6. Ünite boyunca öğreneceğiniz kalıpları ve kuralları da mutlaka düzenli olarak çalışarak kalıcı hale getirmelisiniz. Bu sayede döneme güzel bir başlangıç yaparak İngilizce bilgilerimizi artıracağız.

8. Sınıf İngilizce 6. Ünite: EXPRESSING PREFERENCES

8. Sınıf İngilizce 6. Ünite: EXPRESSING PREFERENCES

8. sınıf İngilizce 6. Ünite içerisinde “Expressing Preferences” ” yani tercihleri ifade etmeyi öğreneceğiz.Türkçe’ de “tercih etmek” anlamına gelen “prefer” ve “would rather” kalıplarının kurallarını öğrenip, cümle içinde kullanacağız.

PREFER (tercih etmek)

“Prefer” kelimesi Türkçe’de “tercih etmek” demektir. Bu yapıyı tercihlerimizi ifade etmek istediğimizde kullanırız.

“Prefer” ün iki kullanımı vardır:

Cümlede “prefer” kelimesinden sonra isim gelmesi;

ÖZNE + PREFER(S) + İSİM.

Örnek:

I prefer a rap music.
(Ben rap music tercih ederim.)
She prefers classic music.
(O klasik müzik tercih eder.)

Cümlede “prefer” kelimesinden sonra fiil gelmesi ile birlikte fiile “-ing” eklemek zorunludur.

ÖZNE + PREFER(S) + VERB(ing) + İSİM

Örnek:

Which one do you prefer?
(Hangisini terci edersin?)
I prefer listening to rap music.
(Ben rap müzik dinlemeyi tercih ederim.)
She prefers listening to classic music.
(O klasik müzik dinlemeyi tercih eder.)

Not: He/She/It öznelerinden sonra “prefer” “-s” takısı alır. She prefers…….

Ayrıca;

Bir şeyi başka bir şeye tercih ettiğimizi belirtmek istediğimizde iki durum arasına “to” getiririz. (prefer …….. to ……..)

Examples:

I prefer cinema to theatre.
(Sinemayı tiyatroya tercih ederim..)
I prefer going to the cinema to going to the theatre tv series.
(Sinemaya gitmeyi tiyatroya gitmeye tercih ederim)

prefer going to the cinema to going to the theatre tv series. : (Sinemaya gitmeyi tiyatroya gitmeye tercih ederim)

WOULD RATHER (tercih etmek)

“Would rather” kalıbının anlam olarak “prefer” den farkı yoktur. Sadece bazı kullanım farklılıkları vardır.

ÖZNE + WOULD RATHER + FİİL + İSİM

Önemli:

“Would rather” dan sonra mutlaka fiil yalın halde gelir, yani fiil ek almaz.

Örnek:

I would rather drink green tea at night.
(Yeşil çay içmeyi gece tercih ederim.)
She would rather get up early.
(Erken uyanmayı tercih eder.)
He would rather ride a horse.
(O ata binmeyi tercih eder.)

Not: İki durum arasında terih yapmamız gerektiğinde iki durum arasına mutlaka “than” gelir.

Örnek:

would rather eat pasta than eat cake in a reastaurant. (Ben lokantada makarna yemeyi pasta yemeye tercih ederim.)

8. Sınıf İngilizce 6. Ünite: “MAKING COMPARISON” Kullanımı

8. Sınıf İngilizce 6. Ünite: “MAKING COMPARISON” Kullanımı

8. Sınıf İngilizce 6. Ünite kapsamında Türkçe’ de “karşılaştırma” anlamına gelen “COMPARATIVE ” kalıpları bulunmaktadır.

İngilizce’ de karşılaştırma cümleleri yaparken sıfatları kullanırız ve sıfatlar kurallar çerçevesinde bazı değişikliklere uğrar. Bu değişiklikleri yapabilmek için ise sıfatları “kısa sıfatlar” ve “uzun sıfatlar” diye ikiye ayırmamız gerekir. Bunlara ek olarak bazı düzensiz dediğimiz sıfatlar da bulunmaktadır.

Eğer sıfat tek heceli ise kısa sıfat, birden fazla heceli ise uzun sıfat olarak kabul edilebilir.

Kısa sıfatlar kendisinden sonra “-er” takısı ve sonrasında “than” alır.

Older than

Shorter than

Tek heceli sıfatlarda “-y” ile biten sıfatlarda “-y” düşürülüp comparative hali “-ier”  şeklinde kullanılır.

Örnek: happier than  

Uzun sıfatlar ise kendisinden önce “more” ve kendisinden sonra “than” alır.

more expensive than

more beautiful than

SIFAT

COMPARATIVE HALİ

good

better

bad

worse

little

less

much many

more

 

far

farther/further

Düzensiz sıfatlar kısa ya da uzun sıfat ayrımı yapılmadan kendilerinden başka halde kullanılırlar.

Örnekler:

Eklenme:

25 Kasım 2022 Cuma 13:21

-
Güncellenme:

25 Kasım 2022 Cuma 17:00

PAYLAŞ