8. Sınıf İngilizce 9. Ünite: Science Konu Anlatımı ve Kelime Bilgisi


8. Sınıf İngilizce 9. Ünite: Science Konu Anlatımı ve Kelime Bilgisi

8. sınıf İngilizce 9. Ünite konu kapsamında bilim ile ilgili kelimeleri öğrenebilir ve bu kelimeleri daha önce öğrendiğimiz kurallar çerçevesinde cümle içinde günlük hayatınızda kullanabilirsiniz. “Science” kelimesi Türkçe karşılığı ile “bilim” anlamındadır. Bu ünitede de birçok bilim insanı ve yaptıkları buluşlarla ilgili bilgi edinip daha önce öğrendiğimiz cümle yapıları ile bilime dair sohbetler edebileceğiz.

8. Sınıf İngilizce 9. Ünite Kelimeleri

8. Sınıf İngilizce 9. Ünite Kelimeleri

8. sınıf İngilizce 9. Ünite içerisinde yer alan kelimeler ünitenin içeriği ile uyumludur.

İşte, 8. sınıf İngilizce 9. Ünite boyunca cümle içinde kullanacağımız başlıca kelimeler:

Scientist
bilim insanı
Scientific developments
bilimsel gelişmeler
Black hole
kara delik
Explore
keşfetmek, araştırmak
Science
bilim, fen
Discover
keşfetmek
Chemist
kimyager
Discovery
keşif
Physicist
fizikçi
Discoverer
kâşif
Invent
icat etmek
Cosmology
kozmoloji, evrenbilim
Invention
icat
Inventor
mucit
Research
araştırmak
Researcher
araştırmacı
Gravity
yerçekimi
Artifical
suni, yapay
Virtual
sanal
Stem cells
kök hücreleri
Endeavor
çaba, gayret, uğraş
Accomplishment
başarı
Range
sıra, alan, çeşit
Transform
dönüşüm

8. Sınıf İngilizce 9. Ünite “Science” ünitesi Konu Anlatımı

8. Sınıf İngilizce 9. Ünite “Science” ünitesi Konu Anlatımı

İngilizce 8. sınıf 9. Ünite konu anlatımı kapsamında bu ünitemizde bilim, bilim insanları ve bilimsel gelişmelerle ile ilgili konuları daha önce öğrendiğimiz “Expressing Preferences, Making Comparisons, Talking about  Expriences, Giving Explanations/Reasons” gibi birçok yapıyı tekrar ele alarak kendimizi anlatmaya çalışacağız.

İngilizce 8. sınıf 9. Ünite boyunca öğreneceğiniz kalıpları ve kuralları da mutlaka düzenli olarak çalışarak kalıcı hale getirmelisiniz. Bu sayede İngilizce bilgilerimizi artıracağız.

8. Sınıf İngilizce 9. Ünite: Expressıng Preferences

8. Sınıf İngilizce 9. Ünite: Expressıng Preferences

8. sınıf İngilizce 9. Ünite içerisinde “Expressing Preferences” ” yani tercihleri ifade etmeyi tekrar ele alacağız. Türkçe’ de “tercih etmek” anlamına gelen “prefer” ve “would rather” kalıplarını ünite kapsamında cümle içinde kullanacağız.

PREFER (tercih etmek)

“Prefer” kelimesi Türkçe’de “tercih etmek” demektir. Bu yapıyı tercihlerimizi ifade etmek istediğimizde kullanırız.

“Prefer” ün iki kullanımı vardır:

Cümlede “prefer” kelimesinden sonra isim gelmesi;

ÖZNE + PREFER(S) + İSİM.

Örnek:

I prefer a engineering.
(Ben mühendisliği tercih ederim.)
She prefers medicine.
(O tıpı tercih eder.)

Cümlede “prefer” kelimesinden sonra fiil gelmesi ile birlikte fiile “-ing” eklemek zorunludur.

ÖZNE + PREFER(S) + VERB(ing) + İSİM

Örnek:

Which one do you prefer?
(Hangisini terci edersin?)
I prefer studying engineering.
(Ben mühendislik okumayı tercih ederim.)
She prefers studying medicine.
(O tıp okumayı tercih eder.)

Not: He/She/It öznelerinden sonra “prefer” “-s” takısı alır. She prefers…….

Ayrıca; bir şeyi başka bir şeye tercih ettiğimizi belirtmek istediğimizde iki durum arasına “to” getiririz. (prefer …….. to ……..)

Örnek:

I prefer engineering to medicine.
(Mühendisliği tıpa tercih ederim.)
I prefer studying engineering to studying medicine.
(Mühendislik okumayı tıp okumaya tercih ederim.)

WOULD RATHER (tercih etmek)

“Would rather” kalıbının anlam olarak “prefer” den farkı yoktur. Sadece bazı kullanım farklılıkları vardır.

ÖZNE + WOULD RATHER + FİİL + İSİM

Önemli:

“Would rather” dan sonra mutlaka fiil yalın halde gelir, yani fiil ek almaz.

Örnek:

I would rather science boks to history boks.
(Bilim kitaplarını tarih kitaplarına tercih ederim.)

Not: İki durum arasında tercih yapmamız gerektiğinde iki durum arasına mutlaka “than” gelir.

Örnek:

would rather eat pasta than eat cake in a reastaurant. (Ben lokantada makarna yemeyi pasta yemeye tercih ederim.)

8. Sınıf İngilizce 9. Ünite: “Makıng Comparıson” Kullanımı

8. Sınıf İngilizce 9. Ünite: “Makıng Comparıson” Kullanımı

8. sınıf 9. Ünite kapsamında Türkçe’ de “karşılaştırma” anlamına gelen “COMPARATIVE ” kalıpları bulunmaktadır.

İngilizce’ de karşılaştırma cümleleri yaparken sıfatları kullanırız ve sıfatlar kurallar çerçevesinde bazı değişikliklere uğrar. Bu değişiklikleri yapabilmek için ise sıfatları “kısa sıfatlar” ve “uzun sıfatlar” diye ikiye ayırmamız gerekir. Bunlara ek olarak bazı düzensiz dediğimiz sıfatlar da bulunmaktadır.

Kısa sıfatlar kendisinden sonra “-er” takısı ve sonrasında “than” alır.

Örnek: Older than

Tek heceli sıfatlarda “-y” ile biten sıfatlarda “-y” düşürülüp comparative hali “-ier”  şeklinde kullanılır.

Örnek: happier than  

Uzun sıfatlar ise kendisinden önce “more” ve kendisinden sonra “than” alır.

Örnek: more expensive than

Düzensiz sıfatlar kısa ya da uzun sıfat ayrımı yapılmadan kendilerinden başka halde kullanılırlar.

8. Sınıf İngilizce 9. Ünite: Talkıng About Experıences Present Perfect Tense

8. Sınıf İngilizce 9. Ünite: Talkıng About Experıences Present Perfect Tense

8. sınıf İngilizce 9. Ünite içerisinde “Talking About Experiences” yani tecrübelerimizi ifade etmeyi öğreneceğiz.

Olumlu Cümle:

ÖZNE + HAVE/HAS + FİİL(3)

have

You have

We have

They have

He has

She has

It has

Örnek:

He has gone to the Italy.
( O İtalya’ya gitmişti.)
I have eaten
(Ben Suşi yemiştim.)

Olumsuz Cümle:

ÖZNE + HAVEN’T/HASN’T + FİİL(3)

haven’t

He hasn’t

You haven’t

She hasn’t

We haven’t

It hasn’t

They haven’t

Örnek:

He hasn’t gone to the Italy.
( O İtalya’ya gitmemişti.)
I haven’t eaten
(Ben Suşi yememiştim.)

Soru Cümleleri:

HAVE/HAS + ÖZNE + FİİL(3)

Have  I …..?

Has He…….?

Have you ……?

Has She ……?

have we    ……..?

Has It ………….?

Have they  ……….?

Örnek:

Has he gone to the Italy?
( O İtalya’ya gitmi miydi?)
Have you eaten Sushi?
(Sen Suşi yemiş miydin?)

Have you ever………?

“Have you ever + fiil(3) + before?” kalıbı içinde Türkçe anlamı “Daha önce hiç ……….?” Sorusu kullanılır.

Örnek:

Have you ever read a gothic book?

(Daha önce hiç gotik bir kitap okudun mu?)

Yes,I have. / No, I haven’t.

Evet okudum. / Hayır, okumadım.

8. Sınıf İngilizce 9. Ünite: “GIVING EXPLANATION” Kullanımı

8. Sınıf İngilizce 9. Ünite: “GIVING EXPLANATION” Kullanımı

8. sınıf 9. Ünite kapsamında “Giving Exlanation” başlığı altında sebep belirterek duygu ve düşüncelerimizi ifade edip, açıklayabileceğiz.

 Giving Explanations / Reasons (Sebep Belirtme/ Açıklama yapma)

I think …
(Bence, …)
I guess …
(Sanırım, ….)
I suppose …
(Umarım, …)
I believe …
(İnanıyorum ki, ….)
In my opinion, …
(Benim fikrime göre, …..)
To me, …
(Bana göre, ……)

Örnek:

To me, health is more importnt than Money.
(Bana göre sağlık paradan daha önemlidir.)
Eklenme:

25 Kasım 2022 Cuma 01:17

-
Güncellenme:

25 Kasım 2022 Cuma 16:59

PAYLAŞ