9. Sınıf İngilizce 4. Ünite: Wild Life Konu Anlatımı ve Ünite Kelimeleri


9. Sınıf İngilizce 4. Ünite: Wild Life Konu Anlatımı ve Ünite Kelimeleri

9. sınıf İngilizce 4. Ünite sayesinde doğada ve vahşi yaşamda yer alan hayvanların isimlerini öğreneceğiz. Buna ek olarak yine doğada bulunan bazı detayların da İngilizce karşılıklarını kavramış olacağız. 9. sınıf İngilizce 4. Ünite ile birlikte yeni öğrendiğimiz kelimeleri de farklı şekillerde cümle içerisinde kullanabileceğiz.

9. sınıf İngilizce 4. Ünite gramer konuları içerisinde de The Simple Present Tense konusu başta olmak üzere can / can’t konusunu da işleyeceğiz. Üniteyi çalışırken mutlaka düzenli olarak tekrar ederek çalışmanız da önerilmektedir. Bu sayede temel konular içeren bu üniteyi en iyi şekilde kavramış olursunuz.

9. Sınıf İngilizce 4. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

9. Sınıf İngilizce 4. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

9. sınıf İngilizce 4. Ünite içerisinde yer alan kelime listesiyle birlikte vahşi yaşama dair pek çok yeni kelime öğreneceksiniz. Listede yer alan kelimeleri kelime defterinize not ederek çalışmanız gerekmektedir. Bu sayede kelime bilginizi de önemli ölçüde geliştirmiş olursunuz.

Wild
Vahşi
Life
Yaşam
Bear
Ayı
Lion
Aslan
Tiger
Kaplan
Elephant
Fil
Turtle
Kağlumbağa
Crocodile
Timsah
Giraffe
Zürafa
Rhino
Gergedan
Zebra
Zebra
Wolf
Kurt
Jungle
Orman
Waterfall
Şelale
Hill
Tepe
Nature
Doğa
Global warning
Küresel ısınma
Climate
İklim
Climate change
İklim değişikliği
Cure
Tedavi etmek
Valley
Vadi
Hiking
Yürüyüş
Grass
Çimen
Heat
Isıtmak
Dry
Kurutmak / Kuru
Rescue
Kurtarmak
Diagnose
Teşhis etmek
Earth
Yeryüzü / Dünya
Mountain
Dağ
Lake
Göl
Ruin
Kalıntı
Disaster
Felaket
Shelter
Barınak
Earthquake
Deprem
Drought
Kuraklık
Suffer
Zarar görmek
Prevent
Önlemek
Ability
Yetenek / Yeti
Stay
Kalmak
Avalanche
Çığ
Flood
Sel
Volunteer
Gönüllü

Adverbs of Frequency (Sıklık Zarfları)

Adverbs of Frequency (Sıklık Zarfları)

Always
Daima
Usually
Genellikle
Often
Sık sık
Sometime
Bazen
Never
Asla / Hiçbir zaman

9. Sınıf İngilizce 4. Ünite Konu Anlatımı: The Simple Present Tense

9. Sınıf İngilizce 4. Ünite Konu Anlatımı: The Simple Present Tense

9. sınıf İngilizce 4. Ünite konuları içerisinde geniş zaman ve yetenek bildiren cümle kalıpları yer almaktadır. The Simple Present Tense kapsamında işlenen konularda bu zamana dair cümle kurmayı ve sorular sormayı öğreneceksiniz. Bu sayede genel geçer konuları, sıkça yaptığınız eylemleri ve günlük rutinlerinizi İngilizce olarak ifade edebilirsiniz.

9. Sınıf İngilizce 4. Ünite: The Simple Present Tense Olumlu Cümle Yapısı

9. Sınıf İngilizce 4. Ünite: The Simple Present Tense Olumlu Cümle Yapısı

9. sınıf İngilizce 4. Ünite ders notları kapsamında geniş zaman ile kurulan basit cümle yapıları da yer almaktadır. Sürekli yapılan, alışkanlık olan ya da genel geçer bilgileri bu zaman kavramını kullanarak ifade etmemiz gerekmektedir. The Simple Present Tense ile cümle kurarken daha önce öğrenmiş olduğumuz İngilizce cümle yapısı formülünden yararlanmalıyız.

Subject + verb 1 + object formülü The Simple Present Tense kapsamında kullanılan formüldür. Bu formülü geniş zaman ifade eden olumlu cümlelerde kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnek cümleler sayesinde geniş zamanda olumlu cümle kurmayı kavrayabilirsiniz.

I watch TV series every evening.
Ben, her akşam televizyon dizisi izlerim.
We go to the library every Tuesday.
Biz, her Salı kütüphaneye gideriz.
She has lunch at 12 o’clock every noon.
O, her öğlen saat 12’de öğle yemeği yer.
Anıl loves wild animals.
Anıl, vahşi hayvanları sever.

The Simple Present Tense ile olumlu cümle kurarken he / she / it için fiilere mutlaka –es / -s takısı eklenmesi gerekmektedir. Bu durum have / has kullanımında farklılık gösterir:

I / You / We / They – Have

She / He / It – Has

9. Sınıf İngilizce 4. Ünite: The Simple Present Tense Olumsuz Cümle Yapısı

9. Sınıf İngilizce 4. Ünite: The Simple Present Tense Olumsuz Cümle Yapısı

9. sınıf İngilizce 4. Ünite alıştırmaları içerisinde geniş zamanda kurulan olumsuz cümleler ile ilgili örnekler de olacaktır. Bunun için bu zamanda nasıl olumsuz cümle kurulur öğrenmek gerekmektedir.

Olumsuz cümle kurarken don’t ya da doesn’t olumsuz ekleri kullanılmalıdır. Aşağıda derlediğimiz örnek cümleler sayesinde konuyu daha iyi anlayabilirsiniz.

I don’t eat meat.
Ben, et yemem.
Thet don’t watch TV at night.
Onlar, gece TV izlemez.
She doesn’t wear glasses.
O, gözlük takmaz.
He doesn’t go to the cinema every evening.
O, her akşam sinemaya gitmez.

9. Sınıf İngilizce 4. Ünite: The Simple Present Tense Soru Cümlesi Yapısı

9. Sınıf İngilizce 4. Ünite: The Simple Present Tense Soru Cümlesi Yapısı

9. sınıf İngilizce 4. Ünite ile geniş zamanda soru cümlesi kurmayı da öğrenmeniz hedeflenmektedir. Aşağıdaki örneklerden The Simple Present Tense ile nasıl yes / no soru cümleleri kurulduğunu görebilirsiniz.

Do you like animals?
Sen hayvanları sever misin?
Do they go to school every weekday?
Onlar, haftanın her günü okula gider mi?
Does she eat dinner at 8 o’clock every evening?
O, her akşam saat 8’de akşam yemeği yer mi?

Örnek Diyalog:

Do you have any close friend?

Sen, yakın bir arkadaşa sahip misin?

Yes, I do.

Evet, sahibim.

9. Sınıf İngilizce 4. Ünite: Can / Can’t Cümleleri

9. Sınıf İngilizce 4. Ünite: Can / Can’t Cümleleri

Ünitenin son konusunda “ability” yani yetenek ve yapabilirlik ifade eden can / can’t cümlelerine göz atacağız. Can ve can’t ile kurulan cümlelerde de her zaman fiillerin ilk hali kullanılmaktadır.

Subject + can / can’t + verb 1 formülünü bu cümleleri kurarken kullanabilirsiniz. Aşağıda vermiş olduğumuz örnek cümleler sayesinde konuyu daha iyi anlayabilirsiniz.

A tiger can run fastly.
Kaplan, çok hızlı koşabilir.
A crocodile can live in water.
Timsah, suda yaşayabilir.
I can speak Spanish.
Ben İspanyolca konuşabilirim.
She can rescue wild animals.
O, vahşi hayvanları kurtarabilir.
I can’t dance.
Ben, dans edemem.
My mother can’t speak English.
Benim annem, İngilizce konuşamaz.
We can’t join the chess club.
Biz, satranç kulübüne katılamayız.
Eklenme:

26 Kasım 2022 Cumartesi 13:57

-
Güncellenme:

26 Kasım 2022 Cumartesi 17:15

PAYLAŞ