Future Tense Konu Anlatımı – İngilizce’de Gelecek Zaman Konusu ve Örnekler


Future tense, “gelecek zaman” anlamına gelen ve İngilizce’de temel konulardan birini oluşturan bir zamandır. İngilizce zamanlar konusunda ilk sıralarda yer alan gelecek zaman konusu, Türkçe’de de karşılık bulabilen bir zamandır. Future tense, belli kurallar dahilinde gelecekte olacak olan ya da ihtimaller dahilinde bulunan eylemler için kullanılmalıdır.

Bu yazımızda da future tense örnek cümleler ve kapsamlı konu anlatımını bulabilirsiniz. İngilizce seviyenizi bir adım daha ileriye taşımak için gelecek zaman konusuna da tam anlamıyla hakim olmanız beklenmektedir.

Future Tense Konu Anlatımı

Future Tense Konu Anlatımı

Future tense, Türkçe’de “gelecek zaman” olarak ifade edilen bir zamandır. Bu zamanda kurulan cümlelerde de genellikle –ecek –acak gibi gelecek zaman bildiren ifadeler yer almaktadır. İngilizce’deki en temel zamanlardan olan bu zamanı tam olarak öğrenmeniz de oldukça önemlidir. Okul ya da dil sınavlarında sıkça yer alan bu konuyu oldukça kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Future tense examples gibi alternatiflerin de yer aldığı bu yazımızda gelecek zamanı derinlemesine işlemiş olacağız. Yazımızda ilk önce gelecek zaman cümle yapısını görecek ve ardından da gelecek zamanın kullanıldığı durumlara göz atacağız. Son olarak da gelecek zamanda olumlu, olumsuz ve soru cümleleri nasıl kurulmalıdır detaylı bir şekilde bunlara da değineceğiz.

Future Tense Cümle Yapısı

Future Tense Cümle Yapısı

Future tense alıştırmalar kapsamında da karşımıza sık çıkan konuların başında gelecek zamanın cümle yapısı gelmektedir. Zamanları öğrenirken cümle yapılarına dikkat etmek oldukça önemlidir. Bu sayede zamanın mantığı kavranmış olur ve cümle kurarken de verilen formülden yararlanılabilir.

Subject + will / be going to + verb 1 + object

Yukarıdaki cümle yapısı formülü, gelecek zamanın anlaşılması için oldukça yardımcı olabilecek bir formüldür. Gelecek zaman ile ilgili cümleler kurarken iki farklı yardımcı fiilden faydalanılabilir. Bunlardan biri “will” diğeri ise “be goin to” yardımcı fiilidir.

Future tense ile kurulan cümlelerde yardımcı fiilden sonra da mutlaka fiillerin ilk yani mastar hallerinin kullanılması gerekir. Özne ne olursa olsun kullanılan yardımcı fiilin durumu ve şeklinde herhangi bir değişiklik yapılması da söz konusu değildir.

Future Tense Hangi Durumlarda Kullanılır?

Future Tense Hangi Durumlarda Kullanılır?

Gelecek zaman, adından da anlaşılacağı üzere gelecek ile ilgili çeşitli durumları ifade etmek için kullanılan bir zamandır. Gelecekte olması beklenen, kesinleşen ya da planlanan durumları aktarmak için bu zamandan yararlanılması mümkündür. Aynı zamanda gelecekle ilgili çeşitli tahminlerde bulunmak ve çıkarım yapmak için de bu zamandan faydalanılabilir.

Future Tense ile Olumlu Cümle Yapısı

Future Tense ile Olumlu Cümle Yapısı

Future tense ile olumlu cümleler kurmak için yukarıda da vermiş olduğumuz cümle yapısı formülünden yararlanabilirsiniz. Gelecek ile ilgili olumlu ifadeler için aşağıdaki örnek cümlelerden de yararlanarak kendi cümlelerinizi oluşturabilirsiniz.

I will go to abroad.
Ben yurt dışına gideceğim.
You will attend the math class.
Sen matematik dersine katılacaksın.
We will celebrate my sister’s birthday.
Biz, benim kız kardeşimin doğum gününü kutlayacağız.
I am going to join the wedding party.
Ben düğün partisine katılacağım.
She is going to watch her favorite TV show.
O, en sevdiği TV programını izleyecek.
Mike will buy a new car.
Mike, yeni bir araba alacak.
They are going to prepare dinner.
Onlar, akşam yemeği hazırlayacak.
Susan will write her essay tomorrow.
Susan, yarın denemesini yazacak.

Future Tense ile Olumsuz Cümle Yapısı

Future Tense ile Olumsuz Cümle Yapısı

Future tense ile olumsuz cümleler kurarken de tıpkı diğer zamanlarda olduğu gibi “not” olumsuzluk ekinden destek alırız. İngilizce’nin en sık kullanılan olumsuzluk eki olan “not“ yardımcı fiillere eklenerek kullanılmaktadır. Bu durumda gelecek zamanda da kullanılan yardımcı fiilerin yapısı olumsuz cümlelerde farklı bir hal almaktadır.

Aşağıda vermiş olduğumuz örnek cümlelerden yola çıkarak siz de gelecek zamanda olumsuz cümleler kurmaya çalışabilirsiniz.

I am not going to go abroad.
Ben yurt dışına gitmeyeceğim.
I will not attend the English class tomorrow.
Ben, yarın İngilizce dersine katılmayacağım.
She is not going to wash the dishes.
O, bulaşıkları yıkamayacak.
Emma will not join the her boyfriend’s birthday party.
Emma, erkek arkadaşının doğum günü partisine katılmayacak.
You are not going to watch the soap opera.
Sen, pembe diziyi izlemeyeceksin.
We are not going to cook rice and chicken.
Biz, pilav ve tavuk pişirmeyeceğiz.

Future Tense ile Soru Cümlesi Yapısı

Future tense ile soru cümleleri kurmak için de yine en başa yardımcı fiillerin getirilemesi gerekmektedir. Yes / no questions için uygulanan bu yöntem, daha önce de görmüş olduğumuz zamanlar ile benzerlik gösterir.

Aşağıda örnek olarak verilen diyaloglardan yola çıkarak gelecek zamanda soru cümleleri kurabilirsiniz.

Örnek Diyalog I:

Jennifer

Will you attend the Turkish class today?

Sen, bugün Türkçe dersine katılacak mısın?

Thomas:

Yes, I will.

Evet, katılacağım.

Örnek Diyalog II:

Umut

Are you going to finish your homework tomorrow?

Sen, yarın ödevlerini bitirecek misin?

Ayça

No, I am not going to.

Hayır, bitirmeyeceğim.

Umut

Will Ayşe study English tomorrow?

Ayşe, yarın İngilizce çalışacak mı?

Ayça

Yes, she will.

Evet, çalışacak.

Future Tense: “Will” / “Be going to” Farkı

Future tense will, daha çok gelecek ile ilgili henüz planı yapılmamış eylemler için kullanılan bir yardımcı fiildir. “Will” ile kurulan cümlelerde kesinlik olmadığı gibi olması beklenen ve öyle tahmin edilen bir ifade bulunmaktadır.

Future tense be going to ise “will” yardımcı fiilinden farklı olarak gelecek ile ilgili planları aktaran bir ifadeye sahiptir. “Be going to” ile birlikte kurulan gelecek cümlelerinde net bir ifade ve kesin olarak yapılmış planlara yer verilir.

Eklenme:

01 Ekim 2022 Cumartesi 11:13

-
Güncellenme:

27 Ekim 2022 Perşembe 16:40

PAYLAŞ