İngilizce Modals: Can / Could / Will / Would Konu Anlatımı ve Örnekler


Can / Could / Will / Would Konu Anlatımı ve Örnekler

İngilizce modals konusu, en temel dilbilgisi konularından biri olarak kabul edilmektedir. Modals fiilleri, Türkçe’de kipler olarak yer almaktadır. İngilizce’de ise bu tip fiilleri yardımcı fiil klasmanına sokmak mümkündür. İngilizce modals, birden fazla alt başlık içermekte ve her birinde de farklı yardımcı fiilleri ele almaktadır.

Biz de bu yazımızda can / could / will / would modal fiilleri üzerine bilinmesi gerekenleri derlemek istedik. İngilizce modals konusuna hakim olmak ve günlük hayatta da buna dair cümleler kurmak için konu anlatımı kısmına göz atabilirsiniz.

İngilizce Modals Nedir?

İngilizce Modals Nedir?

İngilizce modals konusu, bir tür yardımcı fiilleri içeren oldukça temel bir konudur. Söz konusu İngilizce grammar konuları olunca akla ilk gelenler arasında modals fiilleri yer almaktadır. Bu fiiller, farklı anlamlara sahip olup cümle içerisinde de farklı şekillerde kullanılabilir. Biz de İngilizce modals konusunda önemli yere sahip olan can / could / will / would modal fiillerine yakından bakalım istedik.

Can / Could / Will / Would Konu Anlatımı

Can / Could / Will / Would Konu Anlatımı

İngilizce modals konusunda ilk olarak can / could ve will / would fiillerini ele alacağız. Modal fiiller konu anlatımı kısmında yer alan bu konuda benzer anlamlara gelen fakat farklı kullanımları da bulunan fiilleri göreceğiz. Konuyu daha iyi anlamanız adına da her bir modal fiilini örnek cümleler ile desteklemeye çalışacağız.

Can / Cannot Kullanımı

Can / Cannot Kullanımı

İngilizce can kullanımı, daha çok geniş ya da şimdiki zamanda yer almaktadır. Geniş ya da şimdiki zamanda yapılabilen bir yeteneği ifade etmek için can modal fiilinden faydalanmak mümkündür. Aynı zamanda can modal fiili, izin isteme gibi durumlarda da sıklıkla kullanılan bir yardımcı fiildir.

Can modal fiili, “not” olumsuzluk eki alarak “cannot” ya da “can’t” formuna evrilmektedir. Aynı şekilde can modal fiili ile soru cümleleri oluşturmak da mümkündür. Soru cümlelerinde genellikle izin isteme anlamı bulunmaktadır.

Dilerseniz İngilizce can cant kullanımı nasıl yapılır daha yakından görmek için örnek cümlelere bir göz atalım.

I can speak Spanish very well.
Ben, çok iyi İspanyolca konuşabilirim.
Rachel can cook.
Rachel, yemek yapabilir.
We can play tennis.
Biz, tenis oynayabiliriz.
I can’t speak Arabic.
Ben, Arapça konuşamam.
Harry can’t play piano.
Harry, piyano çalamaz.
They can’t read Ottoman Turkish.
Onlar, Osmanlıca okuyamaz.

Önemli Kural:

Can modal fiilini kullanırken bu fiilden sonra gelen aşıl fiilin birinci halde olmasına dikkat etmek gerekmektedir. Bu kural, İngilizce modals konusunun en temel kurallarından biridir.

Örnek Diyalog

Can I open the window?

Ben, camı açabilir miyim?

Yes, you can.

Evet, açabilirsin.

Could / Could not Kullanımı

Could / Could not Kullanımı

İngilizce could kullanımı, geçmiş zamanda yapılabilen bir eylemi katarmak içindir. Aynı zamanda could modal fiili, rica anlamı da taşıyabilir. Özellikle de could ile kurulan soru cümlelerinde daha çok rica anlamı öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra could, geçmişteki pişmanlıkları da ifade etmek için tercih edilebilen bir modal fiilidir.

Could, “not” olumsuzluk ekini aldıktan sonra “could not” ya da “couldn’t” formuna evrilmektedir. Could modal fiilinden sonra da kesinlikle fiillerin birinci halini kullanmak gerekir. İngilizce modals konusunu daha iyi anlamak adına could ile kurulan örnek cümlelere de göz atabiliriz. İngilizce could cümleleri sayesinde siz de konuyu daha iyi anlayabilirsiniz.

I could finish my work after the dinner.
Ben, akşam yemeğinden sonra işimi bitirebilirdim.
Sue could join the theatre club.
Sue, tiyatro klubüne katılabilirdi.
Anıl could not smoke.
Anıl, sigara içmeyebilirdi.
We couldn’t watch a horror movie.
Biz, korku filmi izlemeyebilirdik.
Örnek Diyalog

Could you please open the window?

Rica etsem camı açar mısın lütfen?

Yes, I could.

Evet, açabilirim.

Will / Will Not Kullanımı

Will / Will Not Kullanımı

İngilizce modals konusunda, will modal fiiline de göz atmak gerekmektedir. İngilizce will kullanımı, akla ilk olarak gelecek zamanı getirmektedir. Hatırlayacağınız üzere will, The Future Tense içerisinde yer alan yardımcı fiil görevini üstlenmektedir. Will yardımcı fiili, aynı zamanda İngilizce modals konusu içerisinde de geçmektedir.

Will, gelecek ile ilgili yapılacak olan eylemleri ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu yardımcı fiil de “not” olumsuzluk ekini aldıktan sonra “will not” ya da “won’t” formlarında kullanılmalıdır. Will modal fiilinden sonra gelen asıl fiilin de birinci halinin kullanılması gerekmektedir.

Dilerseniz will / will not yardımcı fiillerini anlamak için aşağıdaki örnek cümlelere bir göz atalım. Siz de bu konu ile ilgili kendi örnek cümlelerinizi kurarak konuyu daha kısa sürede kavrayabilirsiniz.

I will join the morning class.
Ben sabah dersine katılabileceğim.
Sally will speak English after the course.
Sally, dersten sonra İngilizce konuşabilecek.
We will not play tennis.
Biz, tenis oynamayacağız.
They won’t clean the house.
Onlar, evi temizlemeyecek.
Örnek Diyalog

Will you join us after the class?

Dersten sonra bize katılabilecek misiniz?

Yes, we will.

Evet, katılabileceğiz.

Would / Would not Kullanımı

Would / Would not Kullanımı

İngilizce modals konusunun ilk partında son olarak da would yardımcı fiiline kapsamlı bir biçimde göz atacağız. İngilizce modals söz konusu olunca akla ilk gelen yardımcı fiillerden olan would, will yardımcı fiilinin geçmiş zamanı olarak kabul edilir. Would, aynı zamanda if clause içerisinde de bahsi sıkça geçen bir yardımcı fiildir.

İngilizce modals konusu, diğer pek çok dilbilgisi konularında da karşımıza çıkabilen temel bir konudur. Dilerseniz would / would not yardımcı fiillerini de öğrenerek modals konusunun ilk kısmını bitirebiliriz.

Aşağıda verilmiş olan örnek cümleler sayesinde İngilizce modals içerisinde yer alan would yardımcı fiilini daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Siz de konuyu bitirdikten sonra her bir modals fiili ile kendi cümlelerinizi kurmayı deneyebilirsiniz.

I would go to Paris last year.
Ben, geçen sene Paris’e gidebilirdim.
Angela would finish her homework this morning.
Angele, bu sabah ödevini bitirebilirdi.
We would not clean the house today.
Biz, bugün evi temizlemeyebilirdik.
They wouldn’t attend the math class.
Onlar, matematik dersine katılmayabilirdi.
Örnek Diyalog

Would you like to go to cinema?

Sen sinemaya gitmek ister misin?

Yes, I would.

Evet, isterim.

Yukarıdaki diyalogta would yardımcı fiilinin soru cümlesi içerisinde öneri / tavsiye anlamı aldığını görüyoruz. Bu yardımcı fiil aynı zamanda rica / istek gibi anlamlar da taşımaktadır.

Örnek Cümle:

I would like to go to cinema.
Ben, sinemaya gitmek isterim.
Eklenme:

01 Ekim 2022 Cumartesi 13:18

-
Güncellenme:

28 Ekim 2022 Cuma 11:49

PAYLAŞ