İngilizce Sıfatlar (Adjectives) – İngilizce’de Sıfatlar Konusu Nedir? – Örnek Cümleler


İngilizce Sıfatlar (Adjectives)

İngilizce sıfatlar, temel İngilizce dilbilgisinde önemli bir yere sahip olan bir konudur. Tıpkı Türkçe’de olduğu gibi İngilizce’de de belli başlı sıfatlar bulunmaktadır. İsimlerden önce gelip onları niteleyen sıfatların farklı kullanım şekilleri de mevcuttur. İngilizce sıfatlar konusu, İngilizce seviyesini geliştirmek isteyenlerin dikkate alması gereken konuların başında gelir.

İngilizce sıfatlar hakkında kapsamlı bilgi almak ve kullanım alanlarını öğrenmek için de bu yazımızı takip edebilirsiniz. Bu sayede sıfatlar konusunun tüm niteliklerini kapsamlı ve örneklendirilmiş bir biçimde öğrenmiş olursunuz.

İngilizce Sıfatlar Nedir?

İngilizce Sıfatlar Nedir?

İngilizce sıfatlar konusu, İngilizce’nin ilk başta öğrenilmesi gereken en temel konularından biridir. Sıfatlar, isimleri nitelemekle görevli olan kelimeler olarak bilinir. Yani bir ismi bir diğer isimden yarı ifade etmek ya da ayrı nitelemek için sıfatlardan yardım almamız gerekmektedir. Bu durum hem Türkçe’de hem de İngilizce’de bu şekilde ilerlemektedir.

İngilizce’de sıfatlar tıpkı Türkçe’de olduğu gibi ismin önünde yer alır. Dilerseniz bunu küçük bir örnek ile pekiştirelim:

A small village
Küçük bir köy

Yukarıdaki örnekte bir köyün nasıl olduğunu ifade ettik. Köyün küçük olduğunu ifade etmek için “village” sözcüğünün önüne “small” sıfatını getirmemiz yeterli olacaktır.

A big village
Büyük bir köy

İngilizce sıfatlar konusunu iyi kavramak için bu konuyla ilgili örnek cümlelere göz atmak önemlidir. Yukarıdaki kelime grubunda da köyün büyük olduğunu ifade ettik. Dilerseniz konu anlatımı kısmına geçerek İngilizce sıfatlar konusunu derinlemesine inceleyelim.

İngilizce Sıfatlar Konu Anlatımı

İngilizce Sıfatlar Konu Anlatımı

İngilizce sıfatlar konusunu iki farklı grıp olarak incelemek doğru olacaktır. İlk olarak İngilizce sıfatlar ve anlamları konusuna değinmek konuyu daha iyi anlamaya da yardımcı olacaktır. Aşağıda verilen İngilizce sıfat örnekleri sayesinde siz de İngilizce cümleler kurarken daha az zorlanacaksınız. Üstelik bu sayede kelime bilginizi de önemli ölçüde geliştirmiş olabilirsiniz.

İngilizce sıfatlar konusunu çalışırken de mutlaka örnek olarak verilen sıfatları kelime defterinize kaydederek çalışmalısınız.

Big
Büyük
Small
Küçük
Tall
Uzun
Short
Kısa
Expensive
Pahalı
Cheap
Ucuz
Old
Yaşlı
Young
Genç
Little
Küçük
Rich
Zengin
Poor
Fakir
Handsome
Yakışıklı
Ugly
Çirkin
Beautiful
Güzel
Thin
İnce / Zayıf
Fat
Şişman
Strong
Güçlü
Weak
Zayıf / Güçsüz
Bad
Kötü
Good
İyi
Happy
Mutlu
Sad
Mutsuz
Difficult
Zor
Long
Uzun
Full
Dolu
Empty
Boş
Dirty
Kirli
Clean
Temiz
Easy
Kolay
Hard
Zor / Sert
Soft
Yumuşak
Light
Hafif

İngilizce Sıfatlar ve Çeşitleri

İngilizce Sıfatlar ve Çeşitleri

İngilizce sıfatlar konusunda ilk olarak bazı sıfat çeşitlerine de değinmek istedik. Bunun için de konuyu aitlik sıfatları ve nitelik sıfatları olarak iki farklı türe ayırdık. Aşağıdaki alt başlıklarda İngilizce sıfatlar hakkında bilinmesi gereken en temel detayları bulabilmeniz mümkündür.

Fact Adjectives (Nitelik ve Nicelik Sıfatları)

Fact Adjectives (Nitelik ve Nicelik Sıfatları)

Sıfatlar İngilizce dilbilgisinde nitelik ve nicelik belirten kelimeler olarak bilinmektedir. Biz de konu anlatımının bu kısmında “fact adjectives” adıyla da bilinen nitelik ve nicelik sıfatlarını incelemek istedik. Nitelik ve nicelik sıfatları, adından da anlaşılacağı üzere bir ismi niteleyen ya da niceliğini belirten kelimelerdir.

Yukarıdaki listede bulunan sıfatların tamamı fact adjectives konusu kapsamında incelenebilir. Şimdi konuyu daha iyi anlamak adına aşağıda sizinle paylaştığımız örnek cümlelere ve kelime gruplarına göz atabilirsiniz.

A beautiful girl
Güzel bir kız
She is a beautiful girl
O, güzel bir kızdır
This house is too old
Bu ev fazla eski
A young man
Genç bir adam
He is a young man
O, genç bir adamdır

Possessive Adjectives (Aitlik Sıfatları)

Possessive Adjectives (Aitlik Sıfatları)

İngilizce sıfatlar listesi içerisinde aitlik sıfatları konusu da yer almaktadır. “Possessive adjectives” adıyla bilinen bu konuda aitlik bildiren sıfatlara yer verilir. Aşağıdaki listede aitlik sıfatlarının İngilizce karşılıklarını bulabilirsiniz.

My
Benim
Your
Senin
Her
Onun (Kadın)
His
Onun (Erkek)
Our
Bizim
Their
Onların
Its
Onların (Hayvanlar ya da cansız varlıklar için)

Örnek Cümle

His name is Mert
Onun adı Mert
My book is vey expensive
Benim kitabım çok pahalı
Our homework is difficult
Bizim ödevimiz zor

İngilizce Karşılaştırma Sıfatları

İngilizce Karşılaştırma Sıfatları

İngilizce sıfatlar konusunda karşılaştırma yapabilmek de mümkündür. Bunun için de elbette bazı dilbilgisi kurallarının kapsamlı olarak bilinmesi gerekmektedir. Şimdi karşılaştırma ve üstünlük sıfatlarını daha yakından inceleyerek konuyu anlayabiliriz.

Comperative Adjectives

Comperative Adjectives

İngilizce sıfatlar konusuna karşılaştırma anlamı katan comperative adjectives ile devam ediyoruz. Karşılaştırma sıfatları, iki ismi birbiri ile karşılaştıran ve belli başlı kurallara sahip olan sıfatlardır. Karşılaştırma yaparken sıfatlara durumlarına göre bazı ekler getirilir.

Sıfatlara getirilen ekler –r, -er ekleridir. Aynı zamanda iki ismi karşılaştırırken Türkçe’de “daha” anlamına gelen “more” sözcüğü de araya eklenmektedir. Comperative adjectives konusunu daha iyi anlamak adına aşağıda verilen örnek cümlelere göz atmak yeterli olacaktır.

Ayşe is smaller than Ahmet.
Ayşe, Ahmet’ten daha küçüktür.
iPhone 13 is more expensive than Samsung Galaxy.
iPhone 13, Samsung Galaxy’den daha pahalıdır.
Donkey is bigger than owl.
Eşek, baykuştan daha büyüktür.

Yukarıdaki örnek cümlelerden yola çıkarak karşılaştırma sıfatları ile ilgili cümle formülünü de sıralayabiliriz:

Subject + (more) adjective + than + object

Önemli Kural: Karşılaştırma yaparken kullanılan sıfat üç ya da daha fazla heceli ise o zaman sıfata ek getirmek yerine “more” kelimesini öne eklemek daha doğru olacaktır.

Expensive
More expensive
Comfortable
More comfortable
Stupid
More stupid

Superlative Adjectives

Superlative Adjectives

İngilizce sıfatlar konusunda üstünlük bildiren sıfatlar da yer almaktadır. Bir şeyin en iyisini ya da en üstünü olduğunu bu sıfatları kullanarak belirtmek mümkündür. Tıpkı comperative adjectives konusunda olduğu gibi bu konunun da bazı kuralları bulunmaktadır.

İlk önce üstünlük cümlesi kurarken sıfatlara –st, -est gibi takıların geldiğini bilmek gerekir. Fakat cümlede kullanılan sıfat üç ya da daha fazla heceli ise o zaman sıfatın başına “most” kelimesi getirilmelidir. Aynı şekilde “the” article’ı da üstünlük cümlelerinde kullanılmaktadır. Konuyu daha iyi anlamak adına aşağıdaki örnek cümlelere göz atmak yeterli olacaktır.

Mert is the oldest person in the class.
Mert, sınıftaki en yaşlı insandır.
iPhone is the most expensive mobile phone in the world.
iPhone, dünyadaki en pahalı cep telefonudur.
Sema is the prettiest girl in the family.
Sema, ailedeki en hoş kızdır.

Yukarıda verilen örnek cümleler sayesinde superlative adjectives konusunun da cümle formülü oluşturulabilir.

Subject + the (most) + adjective + object

Düzensiz Sıfatlar – Irregular Adjectives

Irregular Adjectives

İngilizce sıfatlar konusunda son olarak da düzensiz yapıda bulunan sıfatlar da yer almaktadır. Bazı sıfatlar karşılaştırma ya da üstünlük cümleleri kurulurken daha farklı formlara evrilir. Bu gibi sıfatların hangi formlara evrildiğini daha iyi kavramak için kelime defterinizi kullanabilirsiniz. Aşağıdaki listede irregular adjectives örneklerini bulabilirsiniz.

Örnek Cümleler:

Harry Potter is the best fantastic novel in the world.
Harrp Potter, dünyanın en iyi fantastik romanıdır.
I feel better than you.
Ben, senden daha iyi hissediyorum.
Eklenme:

02 Ekim 2022 Pazar 10:33

-
Güncellenme:

04 Aralık 2022 Pazar 22:29

PAYLAŞ