Past Perfect Tense – İngilizce Mişli Geçmiş Zaman Konu Anlatımı


Past perfect tense, İngilizce’nin üst düzey konuları arasında yer alan bir zamandır. Perfect tense tablosunda yer alan bu zamanın iyi anlaşılıp idrak edilmesi de önemlidir. Türkçe’de kendisine –mişli geçmiş zaman karşılığını bulan past perfect tense, kendine has bazı kurallara da sahiptir.

İngilizce zamanlar konusunda önemli yeri bulunan bu zamanı biz de sizler için derlemek istedik. Bu yazımızda –mişli geçmiş zaman ile ilgili bilmeniz gereken tüm detayları bulabilirsiniz.

Past Perfect Tense Konu Anlatımı

Past Perfect Tense Konu Anlatımı

Past perfect tense nedir sorusundan yola çıkılarak bu zamanla ilgili genel bir yargıya varılması mümkündür. Perfect tense kategorisinde yer alan bu zaman, geçmişte yaşanan iki olayı ele alarak değerlendirilir. Past perfect tense ne demek sorusuna da daha önce de belirttiğimi gibi –mişli geçmiş zaman cevabını verebiliriz.

Bu yazımızda –mişli geçmiş zamanda kurulan cümleleri ve genel hatlarıyla cümle yapısını göreceğiz. Konu anlatımı kısmında yer alan detayları tekrar ederek siz de bu zamanı kolayca anlayabilirsiniz.

Past Perfect Tense Cümle Yapısı

Past Perfect Tense Cümle Yapısı

Past perfect tense örnek cümleler ile daha rahat anlaşılabilecek bir zamandır. Bu zamanda geçen eylemleri aktarmak için de elbette cümle yapısı formüllerinin bilinmesi gerekir. –mişli geçmiş zamanda “had” yardımcı fiili kullanılarak cümle kurulması gerekmektedir. Cümle içerisinde kullanılan özne ne olursa olsun “had” yardımcı fiilinin kullanılması gerekmektedir.

Subject + had + verb 3 + object

Yukarıdaki cümle yapısı formülü de –mişli geçmiş zamanda kullanılan formüldür. Past perfect tense cümlelerinde her zaman fiillerin üçüncü halinin kullanılması gerekmektedir. Bunun için de mutlaka düzenli ve düzensiz yapıdaki fiilleri bilmekte fayda olacaktır. Düzenli fiiller, -ed –d takısı alırken düzensiz fiillerin formları tamamen değişebilir.

Past perfect tense exercises çalışmaları için de yukarıdaki cümle yapısı formülünden faydalanabilirsiniz. Bunun dışında yazımızın geri kalan kısmında da yer alan konu anlatımlarını incelemeniz gerekmektedir.

Past Perfect Tense Hangi Durumlarda Kullanılır?

Past Perfect Tense Hangi Durumlarda Kullanılır?

Past perfect tense kullanımı konusunda bazı durumların dikkate alınması önemlidir. Aşağıda vermiş olduğumuz listeden –mişli geçmiş zamanın kullanıldığı durumları öğrenebilirsiniz:

Past Perfect Tense ile Olumlu Cümle Yapısı

Past Perfect Tense ile Olumlu Cümle Yapısı

Perfect past tense kullanımında olumlu cümle yapısının da incelenmesi önemlidir. Yukarıda da vermiş olduğumuz cümle yapısı formülü olumlu cümle yapısı için de kullanılabilir. Olumlu ya da olumsuz cümle yapılarında dikkat edilmesi gereken en önemli kural, özneye göre yardımcı fiilin değişmemesidir. Tüm öznelerde mutlaka “had” yardımcı fiili kullanılmalıdır.

Aşağıda verdiğimiz örnek cümleler sayesinde siz de konuyu daha iyi anlayabilirsiniz.

I had finished my homework before the teacher went the class.
Ben ödevimi öğretmen sınıfa geldiğinde bitirmiştim.
She had just reading the book.
O, kitabı okumaya henüz başlamıştı.
You had watched the quiz show when the light turn off.
Işıklar söndüğünde bilgi yarışması izlemeye başlamıştın.
My mother had already gone before my father came home.
Babam eve geldiğinde annem çoktan gitmişti.

Past Perfect Tense ile Olumsuz Cümle Yapısı

Past Perfect Tense ile Olumsuz Cümle Yapısı

Past perfect tense ile birlikte olumsuz cümle kurarken de “not” olumsuzluk ekinin kullanılması gerekmektedir. Bu durumda “had” yardımcı fiili “had not” olarak değiştirilebilir. Aşağıdaki cümle yapısı formülünden yola çıkarak –mişli geçmiş zamanın olumsuz versiyonunu anlayabilirsiniz.

Subject + had not + verb 3 + object

Olumsuz cümle yapısını daha iyi anlamak için de vermiş olduğumuz örnek cümlelere göz atabilirsiniz.

I had not finished my homework when the teacher came the classroom.
Öğretmen sınıfa geldiğinde ben ödevimi bitirmemiştim.
Sema had not just gone to the library when her brother came to home.
Sema, erkek kardeşi eve geldiğinde kütüphaneye henüz gitmemişti.
You had not helped ypur sister yet.
Sen henüz kız kardeşine yardım etmemiştin.
Mike had not seen this TV show yet.
Mike, bu TV programını henüz görmemişti.
My sister had not just studied English.
Benim kız kardeşim, henüz İngilizce çalışmamıştı.

Past Perfect Tense ile Soru Cümlesi Yapısı

Past perfect tense ile birlikte soru cümleleri kurabilmek için de diğer zamanlarda kullanılan kurallara başvurulabilir. Bu kuralların da başında yardımcı fiilin soru cümlesinin başına gelmesi yer almaktadır. Bu şartlarda da yes / no questions adı verilen soru cümlelerini kolayca kurabiliriz.

Had + subject + verb 3 + object + ?

Yukarıda verilmiş olan cümle yapısı formülü –mişli geçmiş zamanda kullanılan formüldür. Aşağıda vermiş olduğumuz örnek cümlelere göz atarak soru cümlesinin nasıl kurulduğunu daha iyi anlamanız da mümkün olacaktır.

Had you ever seen Spain?
Sen, İspanya’yı görmüş müydün?
Had she visited Turkey?
O, Türkiye’yi ziyaret etmiş miydi?
Had you eaten dinner outside?
Sen, dışarıda akşam yemeği yemiş miydin?
When had you seen Turkey?
Sen Türkiye’yi ne zaman görmüştün?
Where had you eaten dinner yesterday?
Sen dün nerede akşam yemeği yemiştin?
What had you eaten outside?
Sen dışarda ne yemiştin?
Had he finished his works?
O, işlerini bitirmiş miydi?
Eklenme:

01 Ekim 2022 Cumartesi 11:29

-
Güncellenme:

28 Ekim 2022 Cuma 01:32ETİKETLER: past perfect tense


PAYLAŞ