Present Continuous Tense – İngilizce’de Şimdiki Zaman Konu Anlatımı


Present continuous tense, Türkçe’de “şimdiki zaman” olarak nitelendirilen bir zaman türüdür. İngilizce’nin temel konularından olan bu zamanı, günlük dilde sıkça kullanmanız gerekebilir. Present continuous tense ile cümleler kurmak da tıpkı daha önce gördüğümüz the simpe present tense gibi oldukça kolaydır.

İngilizce present continuous tense konusuna bu yazımıda kapsamlı bir şekilde değineceğiz. Bu sayede “şu anda” meydana gelen olayları daha rahat aktarmanızın da yollarını size göstermiş olacağız.

Present Continuous Tense Konu Anlatımı

Present Continuous Tense Konu Anlatımı

Present continuous tense cümleler aracılığı ile oldukça basit bir şekilde kavranabilen bir konudur. İngilizce’nin grammar konuları arasında yer alan bu zaman, ilk ünitelerde yer alan ve mutlaka öğrenilmesi gereken bir zamandır. Siz de bu yazımızda vermiş olduğumuz bazı örnekler ve püf noktalar sayesinde şimdiki zaman konusunu kısa sürede öğrenebilirsiniz.

Şimdiki zaman İngilizce konusunda öncelikle cümle yapısını ve bu zamanın kullanım alanlarını göreceğiz. Ardından ise bu zamanda olumlu, olumsuz ve soru cümleleri nasıl kurulur detaylı bir şekilde değineceğiz.

Present Continuous Tense Cümle Yapısı

Present Continuous Tense Cümle Yapısı

Present continuous tense exercise sorularında da sıklıkla karşınıza çıkabilecek önemli bir konudur. Bu konuyu anlamanız da gerek okuldaki sınavlarda gerekse de çeşitli dil sınavlarında başarınızı tanımlar niteliktedir. Bunun için de ilk önce şimdiki zamanın İngilizce’deki cümle yapısına odaklanmak gerekir.

İngilizce’de şimdiki zamanda fiillere –ing ekinin getirilmesi oldukça önemlidir. Aynı zamanda cümle kurarken öznelerin durumuna da mutlaka bakılmadı gerekir.

İngilizce’de şimdiki zamanda cümle kurarken yukarıdaki yardımcı fiilleri de cümle içerisinde mutlaka kullanmalıyız.

Subject + be + Verb –ing + object

Yukarıdaki formül sayesinde present continuous tense ile cümleler kurmayı deneyebilirsiniz. Bu zamanı daha iyi anlamak için de yazımızın ileriki kısımlarına mutlaka göz atmalısınız.

Present Continuous Tense Hangi Durumlarda Kullanılır?

Present Continuous Tense Hangi Durumlarda Kullanılır?

Present continuous tense kullanırken eylemin şu anda ve şimdiki zaman içerisinde geçtiğine dikkat etmeniz gerekmektedir. Şimdiki zaman ile cümle kurarken olayın ne zaman başlayıp ne zamana dek devem ettiği de önem taşımaktadır. Eğer bahsi geçen eylem şu anda meydana geliyorsa o zaman şimdiki zaman kullanımının yapılması gerekmektedir.

Tüm bunların yanı sıra eylemin bir süre önce başlamasına rağmen hala devam ediyor olması da şimdiki zaman kullanımı için uygun bir durumdur.

Present Continuous Tense ile Olumlu Cümle Yapısı

Present Continuous Tense ile Olumlu Cümle Yapısı

Present continuous tense ile olumlu cümleler kurarken hiç zorlanmayacağınızı da bilmeniz gerekmektedir. İngilizce’deki en kolay zamanlardan olan şimdiki zamanda olumlu cümle kurarken yukarıda vermiş olduğumuz cümle yapısı formülünden yararlanabilirsiniz.

Olumlu cümle yapısında öznenin ne olduğu ve hangi yardımcı fiilin kullanılacağı da oldukça önemlidir. Bu detayların ardından kullanılan fiile de –ing takısı getirildikten sonra cümle kurgulanmış olacaktır. Aşağıdaki örnek cümlelerden yola çıkarak şimdiki zamanda olumlu cümle kurmayı daha iyi anlayabilirsiniz.

I am eating an ice cream.
Ben bir dondurma yiyorum.
You are waiting for me.
Sen benim için bekliyorsun.
We are watching a quiz show.
Biz bir bilgi yarışması izliyoruz.
They are studying Spanish at the library.
Onlar, kütüphanede İspanyolca çalışıyor.
She is attending a Zoom meeting.
O, bir Zoom toplantısına katılıyor.
He is starting a new book.
O, yeni bir kitaba başlıyor.
My sister is washing the dishes.
Benim kız kardeşim, bulaşıkları yıkıyor.
My dog is barking.
Benim köpeğim havlıyor.

Present Continuous Tense ile Olumsuz Cümle Yapısı

Present Continuous Tense ile Olumsuz Cümle Yapısı

Present continuous tense ile olumsuz cümle kurmak için de her zaman olduğu gibi “not” olumsuzluk ekinden faydalanılmalıdır. Olumsuzluk ekinin de yardımcı fiillere eklenmesi gerekir.

Subject + be not + Verb –ing + object

Yukarıdaki cümle yapısı formülü de şimdiki zamanın olumsuz hali için kullanılan formüldür. Bu formülden yola çıkarak siz de şimdiki zamanda olumsuz cümleler kurabilirsiniz. Aşağıda vermiş olduğumuz örnek cümleler sayesinde de konuyu daha iyi bir şekilde kavrayabilirsiniz.

I am not eating an ice cream.
Ben bir dondurma yemiyorum.
She is not watching a soap opera.
O bir pembe dizi izlemiyor.
You are not waiting for me.
Sen benim için beklemiyorsun.
He is not washing the car.
O arabayı yıkamıyor.
My mother is not reading a book.
Benim annem bir kitap okumuyor.
They are not studying math.
Onlar matematik çalışmıyor.

Present Continuous Tense Soru Cümlesi Yapısı

Present continuous tense ile soru cümleleri kurabilmek de diğer cümle yapıları gibi oldukça kolay ve anlaşılırdır. Soru cümlelerinde de am / is / are gibi yardımcı fiillerden yararlanılması gerekir. Yes / No questions için bu yardımcı fiillerin öznesines göre cümlenin en başında yer alması da oldukça önemlidir.

Aşağıdaki örnek diyaloglar sayesinde present continuous tense ile soru cümleleri kurmayı daha iyi anlayabilirsiniz. Örneklerden yola çıkarak siz de kendi şimdiki zaman soru cümlelerinizi kurmayı deneyebilirsiniz.

Örnek Diyalog I:
Ali: Are you eating lunch right now? – Sen, şu anda öğle yemeği mi yiyorsun?
Asya: Yes, I am. – Evet, öğle yemeği yiyorum.

Örnek Diyalog II:
Charles: Is she waiting for us? – O, bizi mi bekliyor?
Emily: No, she isn’t. She is waiting for the biology exam. – Hayır, o biyoloji sınavını bekliyor.

Eklenme:

01 Ekim 2022 Cumartesi 11:35

-
Güncellenme:

28 Ekim 2022 Cuma 01:49

PAYLAŞ