Relative Clause Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler


Relative Clause Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler

Relative clause konu anlatımı ile birlikte İngilizce’nin en temel konularından birini daha öğrenmiş olacaksınız. Relative clause konu anlatımı, daha ilkokul dönemlerinde anlatılan en temel İngilizce dilbilgisi konularından biridir. Özellikle de İngilizce konuşurken daha kompleks cümleler kurmak isteyen kişiler relative clause tekniklerini mutlaka bilmelidir.

Relative clause konu anlatımı ile hem sınavda çıkması muhtemel olan soruları cevaplandırabilir hem de daha akıcı konuşabilirsiniz. İngilizce yazı yazarken de relative clause tekniklerini kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Relative Clause Konu Anlatımı - Who, Which, That

Relative Clause Konu Anlatımı - Who, Which, That

Relative clause konu anlatımı ile birbiri ile bağdaşık halde olan iki cümleyi tek bir cümle haline getirmeniz mümkündür. Relative clause ne demek diye soracak olursanız da “bağlantılı cümle” gibi bir tanımda bulunmak kısmen de olsa doğru olabilir.

Peki nedir bu birbiri ile bağlanan cümleler? İngilizce’de daha karmaşık cümleler kurmak için birbiri ile bir şekilde bağlantılı olan cümleleri tek bir cümleye indirgemek mümkündür. Bunun için de relative clause dediğimiz tekniği kullanmamız gerekir. Relative pronouns adı verilen zamirleri kullanarak ilişkili olan iki cümleyi tek bir cümlede kolayca anlatabiliriz.

İngilizce öğrenirken en çok karıştırılan konulardan olan relative clause, aslında düşündüğünüz kadar zor kurallara sahip değildir. Dilerseniz “who, which, that” ile birlikte kurulan cümlelere yakından bakalım ve konuyu anlamaya çalışalım.

Relative Clause Konu Anlatımı - “Who” Kullanımı

Relative Clause Konu Anlatımı - “Who” Kullanımı

Relative clauses örnekleri söz konusu olduğunda “who” ile kurulan cümleleri mutlaka görürsünüz. “Who” sizin de bildiğiniz gibi “kim” anlamına gelen bir soru odaklı kelimedir. Biz de bu soru kelimesini relative clause kapsamında bir insanı nitelemek için kullanırız. Birbiri ile bağdaşık halde olan iki cümlede ortak bir özne varsa o zaman “who” kelimesini kullanabiliriz.

İsterseniz konuyu örnek cümleler ile daha iyi pekiştirmeye çalışalım:

Melissa is a beautiful girl.
Melissa güzel bir kızdır.
Melissa is from Turkey.
Melissa Türk’tür.
Melissa who is a beautiful gir is from Turkey.
Güzel bir kıs olan Melissa Türk’tür.

Yukarıdaki örnek cümlelerde ilk önce Melissa’nın güzel biri olduğunu dile getirdik. Daha sonraki örnekte ise melissa’nın Türk olduğunu söyledik. Her iki cümle de sizin de fark ettiğiniz üzere Melissa ile ilgili. Dolayısıyla derdimizi iki farklı cümle kurarak anlatmak yerine “who” ile iki cümleyi birleştirmeye karar verdik.

My sister is a doctor.
Kız kardeşim doktordur.
My sister graduated from İstanbul University.
Kız kardeşim İstanbul Universitesi’ndan mezundur.
My sister who is a doctor graduated from İstanbul University.
Doktor olan kız kardeşim İstanbul Üniversitesi’nden mezundur.

Relative clause konu anlatımı kapsamında yukarıdaki cümleyi de analiz edelim. Kız kardeşimin doktor olduğunu ilk cümlede dile getirdim. Daha sonraki cümlede kız kardeşimin İstanbul Üniversitesi mezunu olduğunu söylemek istedim. Her iki cümlenin de ortak öznesi kız kardeşim olduğu için yine “who” kullanarak iki cümleyi birbirine bağladım.

Relative clause yapmak için kullandığımız iki cümleden hangisinin öncelikli olduğuna anlam bakımından karar vermeniz de önemlidir. Yukarıdaki örnekte kız kardeşimin doktor olması asıl vurgulanan cümledir. Dolayısıyla relative clause yaparken kız kardeşimin doktor olduğunu ilk önce belirttim.

Relative Clause Konu Anlatımı - “Which” Kullanımı

Relative Clause Konu Anlatımı - “Which” Kullanımı

Relative clause konu anlatımı ile ilk önce canlı varlıklar için kullanılan “who” zamirini gördük. Şimdiyse cansız varlık ya da hayvanları nitelemek için tercih edilen “which” zamirini göreceğiz.

“Which” iki cümlede de aynı hayvan ya da nesneden bahsediliyorsa kullanılan bir zamirdir. İsterseniz örneklerle konuyu daha iyi pekiştirelim:

My iPhone is broken.
Benim iPhone’um bozuk.
My iPhone was gifted to me by my father.
iPhone’um babam tarafından hediye edildi.
My iPhone which my father gifted is broken.
Babamın hediyesi iPhone’um bozuktur.

Yukarıdaki cümlede iPhone’un hediye edilmesini ve bozuk olduğunu vurguladık. Önceliğimiz iPhone’un babam tarafından hediye edilmiş olduğunu dile getirip daha sonra bozuk olduğunu söylemekti. Her iki cümlenin de nesnesi iPhone olduğundan iki cümleyi de “which” ile bağlayarak tek bir cümlede birleştirdik.

The dog is barking.
Köpek havlıyor.
The dog is very sick.
Köpek çok hasta.
The dog, which is barking, is very sick.
Havlayan köpek çok hasta.

Relative Clause Konu Anlatımı - “That” Kullanımı

Relative Clause Konu Anlatımı - “That” Kullanımı

Relative clause konu anlatımı kısaca bahsedecek olduğumuzda “who, which that” gibi kelimeleri içermektedir. Relative clause konu anlatımı 11. sınıf kapsamında da bu üç relative pronoun yer alır. “That” bazı durumlarda hem “who” hem de “which” yerine kullanılabilen bir kelimedir.

“That” kullanırken elbette bazı detaylara dikkat etmek gerekir. Örneğin cümledeki realtive pronpun’un sol tarafından virgül ya da preposition varsa o zaman that kelimesini kullanamayız. Who ya da which yerine that kullanacaksak kesinlikle preposition ya da virgül olmaması gerekir.

Dilerseniz konuyu daha iyi anlamak için bir örnek verelim:

My sister that (who) finished media school is very talented.
Medya okulunu bitiren kız kardeşim çok yeteneklidir.
The bike that (which) was stolen was very expensive.
Çalınan bisiklet çok pahalıydı.

Relative clause konu anlatımı kapsamında hem who ve which hem de that kullanımlarını işledik. Siz de relative clause konu anlatımı sayesinde İngilizce cümle kurarken artık kendinizi daha rahat hissedebileceksiniz. Relative clause konu anlatımı, sınavların da en sevdiği konulardan biridir. YDS, proficiency, TOEFL ya da IELTS gibi İngilizce sınavlarında relative clause konu anlatımı kapsamındaki örnekler size yardımcı olacaktır.

Eklenme:

03 Aralık 2022 Cumartesi 03:10

-
Güncellenme:

04 Aralık 2022 Pazar 23:39

PAYLAŞ