İngilizce Modals: May – Might – Shall Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler


May – Might – Shall Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler

İngilizce modals konusunda yer alan may / might / shall kiplerini de bu konu anlatımında göreceğiz. İngilizce’nin en zengin konularından olan modals, içerisinde çok fazla modal fiili barındırır. Biz de son olarak İngilizce modals konusunda önemli bir yere sahip olan may / might ve shall kiplerine göz atalım istedik.

İngilizce modals konusunda yer alan diğer kipleri de mutlaka gözden geçirmeyi unutmayın. Her bir kip kimi zaman benzer anlamlar taşısa da aslında kullanım şekillerine göre daha farklı ifadeleri de içerebilir. İngilizce modals konusunun son kipleri olan may / might ve shall kiplerinde de bu durum aynıdır.

İngilizce Modals Konusu Nedir?

İngilizce Modals Konusu Nedir?

İngilizce modals konusu, grammar konuları arasında özel bir yere sahiptir. Geniş kapsamlı bir konu olan modals, Türkçe’de de “kipler” olarak bilinir. Her modal için de aslında bir yardımcı fiil demek doğru olacaktır. İngilizce modals konusu, kendi içerisinde birden fazla alt başlığa ayrılmaktadır. Temel İngilizce bilgisine sahip olmak için de İngilizce modals konusunun tüm alt başlıklarının bilinmesi gerekmektedir.

İngilizce modals konusu kapsamında yer alan may / might ve shall kiplerini de bu yazımızda tek tek inceleyeceğiz.

May / Might / Shall Konu Anlatımı

May / Might / Shall Konu Anlatımı

Modal fiiller konu anlatımı kapsamında may / might ve shall kiplerine göz atacağız. Bu kipler de İngilizce’de sıkça kullanılan modal fiilleri arasında yer almaktadır. Her biri farklı anlamlar içeren bu kipleri, İngilizce modals konusu içerisinde mutlaka öğrenmeniz beklenir. Şimdi dilerseniz bu üç farklı kipe ve kullanım alanlarına daha da yakından bakalım.

May / May Not Kullanımı

May / May Not Kullanımı

İngilizce may kullanımı, aslına bakacak olursak might kipi ile büyük benzerlikler taşımaktadır. May, izin istemenin de resmi yolu olarak İngilizce’ye girmiştir. Özellikle de okulda ya da iş yerinde izin isterken “may” kipini kullanarak cümleler kurmanız tavsiye edilir. May, hem şimdiki zamanda hem de gelecek zaman olacak olan ihtimallar üzerine de izin isteme amacıyla kullanılabilir.

May kipinin olumsuz versiyonu da tıpkı diğer kipler gibi “not” eki alarak yapılır. “May not” bu kipin olumsuz halini temsil etmektedir.

May, çoğu zaman can kipiyle de karıştırılmaktadır. Can kipinde de izin istemem durumu söz konusu olduğundan bu iki modal fiilinden hangisinin kullanılması gerektiğine karar veremeyebilirsiniz. Fakat can, daha çok resmi olmayan durumlarda kullanılırken may’in kullanım alanı resmi durumlardır.

İngilizce modals konusunda önemli bir yere sahip olan may kipinin cümle formülü de aşağıda verildiği gibidir:

Subject + may / may not + verb 1 + object

Yukarıdaki cümle formülünden yola çıkarak may / may not modal fiilleri ile cümleler kurabilirsiniz. Aşağıda yer alan örnek cümlelerden de yola çıkarak konuyu daha iyi anlayabilirsiniz.

You may open the window.
Sen, camı açabilirsin.
Şule may attend the Zoom meeting.
Şule, Zoom toplantısına katılabilir.
Hasan may not answer the phone.
Hasan, telefona cevap veremeyebilir.
They may not attend the class.
Onlar, derse katılamayabilir.

May kipi izin isteme durumunun yanı sıra ihtimalleri ifade etmek için de sıklıkla kullanılmaktadır. May kipinden hemen sonra gelen fiillerin de kesinlikle birinci hallerinde kullanılması gerekir.

Örnek Diyalog

May I open the door?

Ben kapıyı açabilir miyim?

Yes, you may.

Evet, açabilirsin.

Önemli Bilgi:

May ile kurulan soru cümlelerinde yalnızca I öznesi kullanılmaktadır. Bunun dışındaki öznelerin may ile birlikte soru cümlesi oluşturması doğru değildir.

Might / Might Not Kullanımı

Might / Might Not Kullanımı

İngilizce modals örnekleri arasında may ile benzerlik gösteren might da yer almaktadır. May ile aynı anlama gelen bu kip de İngilizce’de oldukça önemli bir yere sahiptir. İngilizce might kullanımı, daha çok ihtimaller üzerinden kurulan cümlelerde görülmektedir. Might da “not” eki aldıktan sonra “might not” olarak olumsuz hale gelmektedir.

Aşağıdaki cümle formülüne göz atarak siz de might kipinin cümle içerisinde nasıl kullanıldığını görebilirsiniz:

Subject + might / might not + verb 1 + object

İngilizce modals konusunda yer alan might ile ilgili örnek cümlelere de göz atabilirsiniz. Hatta siz de kendi cümlelerinizi kurarak konuyu kısa sürede pekiştirebilirsiniz.

I might learn English after the courses.
Ben kurslardan sonra İngilizce öğrenebilirim.
Sue might help us.
Sue bize yardım edebilir.
You might not attend the math class tomorrow.
Sen, yarın matematik dersine katılmayabilirsin.
Örnek Diyalog

Might I join the theatre club this year?

Ben, bu sene tiyatro kulübüne katılabilir miyim?

Yes, you might.

Evet, katılabilirsin.

Shall / Shall Not Kullanımı

Shall / Shall Not Kullanımı

İngilizce modals içerisinde shall modal fiili de önemli bir yerde bulunmaktadır. İngilizce shall kullanımı da daha çok tavsiye cümlelerinde geçerlidir. Shall, cümleye tavsiye, beklenti ya da teklif gibi anlamlar katmaktadır. İngilizce modals konusu kapsamında göreceğimiz shall kipi, kimi zaman “will” yardımcı fiili ile de karıştırılabilmektedir.

Shall ve will, kimi zaman aynı anlamları taşısalar da İngilizce’de will kullanımı daha yaygındır. Shall kipinin “not” olumsuzluk eki almış olan hali de “shall not” ya da “shan’t” şeklinde yazılmaktadır.

Önemli Bilgi:

Shall kipi, yalnızca I ve We özneleri ile soru anlamında kullanılmaktadır.

Aşağıdaki örnek cümlelerden yola çıkarak siz de shlla modal fiilinin nasıl ve hangi anlamlarda kullanıldığını görebilirsiniz. Aynı zamanda siz de örnek cümleler sayesinde kendi cümlelerinizi kurabilirsiniz. İngilizce modals konusu, tekrar ve pratik yapılarak oldukça rahat bir şekilde öğrenilebilen bir konudur.

I shall read a book tonight.
Ben, bu gece kitap okuyacağım.
We shall play tennis tomorrow.
Biz, yarın tenis oynayacağız.
Shall we go to cinema today?
Bugün sinemaya gidelim mi?
Shall I join the meeting this evening?
Bu akşam toplantıya katılayım mı?
I shall not join the clus today.
Ben bugün kulübe katılmayacağım.

Söz konusu İngilizce modals olunca sizinle paylaştığımız konu anlatımlarından yola çıkarak konuya hakim olmanız mümkündür. Modals konusu, İngilizce’nin önemli bir konusu olup hem günlük konuşma dilinde hem de İngilizce sınavlarında sıkça yer almaktadır. Bu yüzden modal fiillerinin de olabildiğince eksiksiz bir şekilde öğrenilmesi önemlidir.

Siz de modal fiilleri konu anlatımlarından yola çıkarak her bir fiili kolayca öğrenebilirsiniz. Kendi kelime defterinizde de yer alan kelimeler ile sık sık modal cümleleri kurmayı da deneyebilirsiniz.

Eklenme:

01 Ekim 2022 Cumartesi 13:25

-
Güncellenme:

28 Ekim 2022 Cuma 11:56

PAYLAŞ