İngilizce Modals: Must / Have to Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler


Must / Have to Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler

İngilizce modals konusunda yer alan kiplerin başında must ve have to kipleri de gelmektedir. İngilizce öğrenmeye yeni başlayanlar genellikle bu iki kipi birbirine karıştırmaktadır. Fakat bazı temel farkları kavradıktan sonra iki kipin de aynı olmadığı fark edilecektir. İngilizce modals konusunda önemli bir yere sahip olan must ve have to, günlük konuşma dilinde de sıkça kullanılır.

İngilizce modals konusunun üçüncü dersi olan bu konuyu da elimizden geldiğince anlaşılır kılmak istedik. Örnek cümleler ve kapsamlı konu anlatımları sayesinde siz de İngilizce modals içerisinde yer alan kipleri öğrenebilirsiniz.

İngilizce Modals Konusu Nedir?

İngilizce Modals Konusu Nedir?

İngilizce modals konusu, Türkçe’de de aslında karşımıza çıkan bir dilbilgisi konusudur. Türkçe’de “kipler” adıyla bilinen bu konu, İngilizce’de ayrı bir cümle yapısı oluşturmaktadır. İngilizce modals konusu, geniş kapsamlı bir konu olup birkaç grupta incelenmelidir. Biz de bu grupta yaygın bir şekilde kullanılan must ve have to kiplerini sizlere açıklamak istedik.

İngilizce’de modals konularından olan obligation konusu içerisinde de must ve have to kiplerine rastlamak mümkündür. O zaman gelin temel İngilizce konularından biri kabul edilen İngilizce modals konusuna yakından bakalım.

Must / Have to Konu Anlatımı

Must / Have to Konu Anlatımı

İngilizce modals listesi kapsamında yer alan must ve have to kipleri, zorunluluk bildiren kipler arasında başı çekmektedir. İngilizce’de “obligation” konusu olarak bilinen bu konuda, zorunda olma durumunu ifade eden cümleler kurulmaktadır.

Must ve have to modal fiilleri, bir şeyi yapmaya zorunda olma üzerinden incelenmesi gereken kiplerdir. Fakat her ne kadar karıştırılsa da bu iki kipin de birbirinden tamamen ayrıldığı bazı noktalar bulunmaktadır. İngilizce modals konusunda should / had better ve ought to konularında olduğu gibi bu konuda da gerekli püf noktaları paylaşacağız.

Dilerseniz must ve have to nasıl kullanılır ve hangi anlamlara gelir tek tek daha da yakından bakalım.

Must / Must Not Kullanımı

Must / Must Not Kullanımı

İngilizce modals konusunda ilk olarak must ve must not kiplerine bir göz atacağız. İngilizce must kullanımı söz konusu ise akla ilk olarak zorunda olma hali gelmektedir. Özellikle de çok gerekli ya da zorunda olan eylemleri aktarırken must ya da must not kiplerinin kullanılması gerekmektedir.

Oldukça güçlü bir ifadeye sahip olan must kipi, uyarı ve ikaz durumlarını da temsil etmektedir. Must modal fiili, “not” olumsuzluk ekini aldıktan sonra “must not” ya da “mustn’t” formuna evrilmektedir.

Must kipinin olumsuz hali demek de daha çok yasakların ifade edilmesi demektir. Bir ortamda yapılması yasak olan eylemleri aktarmak için genellikle “must not” kipi kullanılmaktadır.

Önemli Uyarı: Must / Must not kiplerinden sonra gelen eylemi aktarırken mutlaka verb 1 halinin kullanılması gerekmektedir. Bu kural, diğer tüm modal fiillerinden olduğu gibi must modal fiili için de geçerlidir.

Must / Must not kiplerinin daha iyi anlaşılması için cümle yapısına da göz atmak faydalı olacaktır. İngilizce modals konusunda cümle yapıları da genellikle birbirleri ile benzerlikler taşır.

Subject + must / must not (mustn’t) + verb 1 + object

Yukarıda verilen cümle yapısı formülünden yola çıkarak siz de kendi zorunluluk cümlelerinizi kurmayı deneyebilirsiniz. Aşağıda vermiş olduğumuz örnek cümleler sayesinde de must / must not kipleri konusunu daha iyi kavrayabilirsiniz.

I must finish my work today.
Ben, işimi bugün bitirmeliyim.
Sally must join the meeting.
Sally, toplatıya katılmalı.
Hasan must see the doctor.
Hasan, doktora görünmeli.
We must not fail the math exam.
Biz, matematik sınavından kalmamalıyız.
They mustn’t smoke.
Onlar, sigara içmemeli.

Must kipinde de –meli –malı zorunluluk eki bulunmaktadır. Fakat buradaki kullanım should ya da ought to kiplerinden farklıdır. Must içerisinde net bir zorunluluk ve kurallar varken shoul / ought to gibi kiplerde daha çok “yapsan iyi olabilir” anlamı bulunmaktadır. Bu durum  İngilizce modals konusu kapsamında sıkça karıştırılan bir ayrımdır.

Örnek Diyalog

Must I join the morning math class?

Ben, sabahki matematik dersine katılmalı mıyım?

Yes, you must join the math class.

Evet, sen matematik dersine katılmalısın.

İngilizce modals kapsamında yer alan must konusu genel hatlarıyla bu dilbilgisi kurallarından ibarettir. Siz de örnek cümleler ve diyaloğu göz önüne alarak kendi cümlelerinizi kurabilirsiniz. Bu sayede konuyu pratiğe de dökerek daha kısa sürede öğrenmiş olursunuz.

Have to / Has to Kullanımı

Have to / Has to Kullanımı

İngilizce modals konusunda must kadar have to / has to kullanımı da önemli bir yere sahiptir. Have to / has to daha çok kanun kapsamında yer alan zorunlulukları ifade etmek için kullanılır. Bunun yanı sıra have to / has to, yapılması zorunlu olan diğer türlü eylemleri iafede etmek için de tercih edilen bir kiptir.

Must kipinde daha çok –meli, -malı ekleri bulunurken have to / has to için “yapmak zorundayım” demek daha doğru olacaktır. İngilizce modals konusunda önemi bir yerde bulunan have to kipini gelin daha da yakından tanıyalım.

İngilizce have to ne demek sorusuna yapılması zorunlu ya da kural dahilinde olan eylemler cevabı verilebilir. Dilerseniz have to / has to ile kurulan cümlelerin genel yapısına bir göz atalım:

Subject + have to / has to + verb 1 + object

Have to kipinde I / You / We / They için doğrudan “have to” kullanılırken He / She / It için “has to” kullanılması gerekir. Aşağıdaki örnek cümlelere göz atarak hem cümle yapısını hem de have to kipinin anlamını daha iyi bir şekilde kavrayabilirsiniz.

I have to join the military this summer.
Bu yaz orduya katılmak zorundayım.
Sena has to quit smoke.
Sena, sigarayı bırakmak zorunda.
We have to pass the biology exam.
Biz, biyoloji sınavını geçmek zorundayız.
I don’t have to attend the history class today.
Ben, bugün tarih dersine katılmak zorunda değilim.
Mete doesn’t have to finish his homework.
Mete, ödevini bitirmek zorunda değil.

Önemli Kural: Eğer have to / has kiplerinin olumsuz hallerini kullanmak istiyorsak o zaman don’t have to / doesn’t have to dememiz yeterlidir. Have to / has to kiplerinin olumsuz versiyonlarında bir şeyi yapmak zorunda olmamak anlamı yatmaktadır.

Örnek Diyalog:

Do you have to finish your work today?

Sen, işini bugün bitirmek zorunda mısın?

No, I don’t have to finish my work today.

Hayır, işimi bugün bitirmek zorunda değilim.

İngilizce modals kapsamında must / have to özelliklerini, kurallarını ve farklarını gördük. Siz de dilerseniz kendi örnekleriniz ile konuyu daha da iyi bir şekilde pekiştirebilirsiniz.

Eklenme:

01 Ekim 2022 Cumartesi 13:32

-
Güncellenme:

28 Ekim 2022 Cuma 12:00

PAYLAŞ