İngilizce Modals: Should – Had Better – Ought to Konu Anlatımı


Should – Had Better – Ought to Konu Anlatımı

İngilizce modals konusu kapsamında İngilizce’deki önemli kipleri incelemeye devam ediyoruz. Bu yazımızda da sizlerle should / had better ve ought to kiplerinden bahsedeceğiz. İngilizce’de önemli bir yere sahip olan bu kipler, günlük konuşma dilinde de sık sık kullanılmaktadır. İngilizce modals konusunda ikinci sırada yer alan bu kipleri öğrenerek seviyenizi de bir adım daha ileriye taşımanız mümkündür.

İngilizce modals konusu, temel İngilizce konularından biri olup diğer konulara da hazırlık niteliği taşımaktadır. Dilerseniz İngilizce modals konusunda yer alan should / had better ve ought to kiplerine daha yakından bakalım.

İngilizce Modals Konusu Nedir?

İngilizce Modals Konusu Nedir?

İngilizce’de modals konusu, temel dilbilgisi kuralları arasında önemli bir yere sahiptir. Türkçe’de “kipler” olarak kendine yer bulan bu konu, yetenek, istek, rica ve zorunluluk cümlelerinin kurulmasına yardımcı olur. Listemizde yer alan kipler de daha çok tavsiye cümlelerinin kurulmasında önemli rol oynayacaktır.

İngilizce modals konusu, oldukça geniş kapsamlı bir konu olup gruplar halinde öğrenilmelidir. Biz de bu grup içerisinde birbirleri ile benzerlik taşıyan üç farklı kipi incelemek istedik.

Should / Had Better / Ought to Konu Anlatımı

Should / Had Better / Ought to Konu Anlatımı

İngilizce modals konusunda önemli yere sahip olan should / had better ve ought to kipleri, hemen hemen benzer anlamlara gelmektedir. Yine de bazı istisnalar ya da çeşitlilik için bu üç kipin de ayrı ayrı incelenmesi doğru olacaktır. Modal fiiller konu anlatımı kapsamında biz de bu üç kipe tek tek daha da yakından bakalım.

Should / Should Not Kullanımı

Should / Should Not Kullanımı

İngilizce modals konusunda ilk olarak should ve should not modal fiillerine bir göz atalım. İngilizce should kullanımı, daha çok tavsiye anlamı taşıyan cümleler için geçerlidir. Bir cümleye “yapsan iyi olur” gibi bir anlam katmak istiyorsanız o zaman should kipinden faydalanabilirsiniz.

Should, zaman zaman –meli –malı anlamını da taşıyan bir modal fiilidir. Fakat bu durumun must modal fiili ile karıştırılmaması gerekir. Must kipi ile kurulan cümlelerde daha çok zorunluluk anlamı bulunmaktadır. Should ise tavsiye anlamına tekabül etmektedir.

Should / Should not ile kurulan cümlelerin cümle formülü de aşağıdaki gibidir:

Subject + should / should not + verb 1 + objetct

Önemli Bilgi: Tıpkı diğer modal fiillerinde olduğu gibi should / should not kullanımınada da cümlede mutlaka fiillerin birinci halinin yer alması gerekmektedir. Aynı zamanda cümledeki ana fiil, özneye göre de değişiklik göstermek durumunda değildir.

Aşağıdaki örnek cümleler sayesinde should / should not kipinin cümle içerisinde nasıl kullanıldığını görebilirsiniz. İngilizce modals konularından olan should kipi, olumlu, olumsuz ya da soru cümlelerinde yer alabilir.

I should go to the school this morning.
Ben, bu sabah okula gitsem iyi olabilir.
John should take his medicines.
John, ilaçlarını almalı.
We should read history article.
Biz, tarih makalesi okumalıyız.
I should not join the Zoom meeting.
Ben, Zoom toplantısına katılmasan daha iyi.
They shouldn’t watch horror movies.
Onlar, korku filmleri izlememeli.

İngilizce should ile ilgili cümleler sayesinde konuyu daha kısa sürede kavrayabilirsiniz. Siz de konu ile alakalı kendi cümlelerinizi kurmayı denemelisiniz.

Örnek Diyalog

Should I join the theatre club this year?

Bu sene tiyatro kulübüne katılsam iyi olur mu?

Of course, you should.

Tabi ki iyi olabilir.

Had Better / Had Better Not Kullanımı

Had Better / Had Better Not Kullanımı

İngilizce modals konusunda listemizde had better / had not better kipi de yer alıyor. Had better da aslında should kipi ile büyük benzerlikler taşıyan bir kiptir. Bu modal fiili için de tavsiye cümlelerini örnek olarak sunmak mümkündür.

Türkçe’de “yapsan daha iyi olabilir” anlamını taşıyan had better, günlük dilde de sıkça kullanılmaktadır. Had better modal fiili de “not” olumsuzluk ekini alarak olumsuz bir anlama sahip olabilir. Böylece kipin kullanımı “had better not” şeklinde olmalıdır.

Aşağıdaki cümle formülüne göz atarak had better fiilinin cümle içerisinde nasıl bir form aldığını görebilirsiniz.

Subject + had better / had better not + verb 1 + object

İngilizce had better cümleleri sayesinde konuyu daha iyi bir biçimde kavramanı da mümkündür. Aşağıda sizinle paylaştığımız örnek cümlelere göz atarak siz de had better ile ilgili kendi cümlelerinizi kurabilirsiniz. İngilizce modals konusunun bir diğer kipini de bu şekilde daha iyi kavramış olursunuz.

I had better read a book.
Ben bir kitap okusam daha iyi olabilir.
Ayla had better learn Spanish.
Ayla, İspanyolca öğrense daha iyi olabilir.
We had better not join the math class.
Biz, matematik dersine katılmasak daha iyi olabilir.
They had better not drink alcohol.
Onlar, alkol içmese daha iyi olabilir.
Örnek Diyalog

Had I better buy a new bike?

Ben, yen bir bisiklet alsam daha iyi olabilir mi?

You had better buy a new bike.

Sen, yeni bir bisiklet alsan daha iyi olabilir.

Ought to / Ought Not to Kullanımı

Ought to / Ought Not to Kullanımı

İngilizce modals konusunda son olarak da ought to / ought not to kipini göreceğiz. İngilizce ought to ne demek sorusuna da aslında shuould ve had better kipleri ile aynı anlamları vermek mümkündür. Ought to kipi de İngilizce modals kapsamında diğerleri ile aynı anlama tekabül etmektedir.

Ought to, -malı – meli eklerini alarak tavsiye sunan bir kiptir. Daha çok tavsiye ve öneri anlamı içeren cümlelerde kullanılan bu modal fiili de should ve had better gibi yaygın bir kullanıma sahiptir.

Aşağıdaki cümle formülüne göz atarak ought to / ought not to kiplerinin cümle içerisindeki yerini görebilirsiniz.

Subject + ought to / ought not to + verb 1 + object

Tıpkı diğer modal fiillerinde olduğu gibi ought to kipinde de her zaman fiilin birinci hali kullanılmalıdır. Bu kural, İngilizce modals konusunun en önemli kurallarından biri olarak kabul edilmektedir.

Aşağıdaki örnek cümlelerden de yola çıkarak ought to / ought not to kullanımını daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Hatta siz de konuyu bitirdikten sonra kendi örnek cümlelerinizi kurmayı deneyebilirsiniz. Teoride kazandığınız bilgileri pratiğe dökerek konuyu daha iyi anlama şansına erişmiş olursunuz.

I ought to see the doctor.
Ben bir doktora görünmeliyim.
Kate ought to finish her homework tonight.
Kate, ödevini bu gece bitirmeli.
James ought not to smoke.
James, sigara içmemeli.
We ought to attend the biology class.
Biz, biyoloji dersine katılmalıyız.
They ought not to speak French.
Onlar, Fransızca konuşmamalı.
Örnek Diyalog

Ought I to attend Zoom meeting this evening?

Ben, bu akşam Zoom toplantısına katılmalı mıyım?

Yes, you ought to attend the meeting.

Evet, sen toplantıya katılmalısın.

Eklenme:

01 Ekim 2022 Cumartesi 13:57

-
Güncellenme:

28 Ekim 2022 Cuma 12:05

PAYLAŞ