İngilizce Sayılar – İngilizce Sayıların Yazılışı ve Okunuşları


İngilizce Sayılar – İngilizce Sayıların Yazılışı ve Okunuşları

İngilizce sayılar, İngilizce öğrenirken ilk sırada öğretilen konuların başında gelmektedir. İngilizce sayı sayma kolay öğrenilen ve akılda kalan bir konudur. Belli bir mantığı bulunan sayıların her adımında çok temel ve kolay anlaşılan kurallar yer almaktadır. İngilizce sayıların okunuşu da en az yazım şekli kadar kolay kavranılabilen bir konudur.

Bir yabancı dili öğrenirken ilk etapta mutlaka alfabe ve sayıların öğrenilmesi gerekmektedir. Bu yüzden bu yazımızda sizlerle İngilizce’deki sayıların yazılışından okunuşa dek bilinmesi gereken detayları paylaşmak istedik. İşte, yalnızca birkaç adımda İngilizce’de sayılar hakkında bilinmesi gereken önemli detaylar:

İngilizce Sayılar ve Sayıların Temel Mantığı

İngilizce Sayılar ve Sayıların Temel Mantığı

İngilizce sayıların yazılışı, okunuşuna oranla daha farklıdır. Türkçe’den farklı olarak İngilizce’de kelimelerin yazıldıkları gibi okuması söz konusu değildir. Fakat yine de yazım ile okunuşun oldukça kolay olduğunun da bilinmesi gerekmektedir. Dile alıştıktan sonra sayıların da yazımı ve okunuşu yeni öğrenen kişilere bir bir hayli kolay gelecektir.

İngilizce sayılar konusunda birkaç adımda sayıların yazılışından ve okunuşundan bahsetmek istedik. 1’den 20’ye kadar olan ve sonrasında aynı mantık ile ileryene sayılara gelin daha da yakından bakalım.

1’den 20’ye Kadar İngilizce Sayılar

Aşağıda İngilizce sayılar okunuşu ve yazılışları ile birlikte 20’ye kadar verilmiştir. İngilizce sayılar 20 ye kadar farklı bir şekilde ilerlemekte ve sonrasında aynı mantık ile kolay bir aşama olarak devam etmektedir.

Zero (Zirou)
Sıfır
One (Van)
Bir
Two (Tu)
İki
Three (Tıri)
Üç
Four (For)
Dört
Five (Fayf)
Beş
Six (Siks)
Altı
Seven (Sevın)
Yedi
Eight (Eyt)
Sekiz
Nine (Nayn)
Dokuz
Ten (Ten)
On
Eleven (Elevın)
On bir
Twelve (Tvelf)
On iki
Thirteen (Törtiin)
On üç
Fifteen (Fayftiin)
On beş
Sixteen (Sikstiin)
On altı
Seventeen (Sevıntiin)
On yedi
Eighteen (Eytiin)
On sekiz
Nineteen (Nayntiin)
On dokuz
Twenty (Tüventi)
Yirmi
Twenty One (Tüventi van)
Yirmi bir
Twenty two (Tüventi tu)
Yirmi iki

Yukarıda da belirtildiği gibi 1’den 20’ye dek olan sayılar belli bir düzen içerisinde ilerlemektedir. Aynı şekilde 20’den sonra gelen onluk sayılarda da benzer kurallar işlenmektedir.

20’den 100’e Kadar İngilizce Sayılar

20'den 100'e kadar olan İngilizce sayılar

İngilizce sayılar 100 e kadar aynı kural ile birbirini takip etmektedir. Bu konuda yalnızca yirmi ila doksan arasında olan sayıların isimlerinin bilinmesi önemlidir. İşte, 100’e kadar olan sayıların yazım şekilleri ve Türkçe karşılıkları:

Twenty (Tüventi)
Yirmi
Thirty (Törti)
Otuz
Fourty (Forti)
Kırk
Fifty (Fifti)
Elli
Sixty (Siksti)
Altmış
Seventy (Sevınti)
Yetmiş
Eighty (Eyti)
Seksen
Ninety (Naynti)
Doksan

İngilizce’de 100 ve 100’den Büyük Sayılar

İngilizce’de sayıların 100’e kadar olan kısmı belli bir düzen içerisinde kolayca öğrenilebilmektedir. Aynı şekilde 100’den sonraki süreçte de yalnızca birkaç adımla birlikte sayıların kavranması mümkün olacaktır. Bunun için de bazı özel adımların bilinmesi ve kuralların buna uygun bir şekilde uygulanması gerekmektedir.

İşte, 100 ve 100’den büyük sayıların yazılış şekilleri ve başlıca kuralları:

One hundred / a hundred (Van handrıd / E handrıd)
Yüz
A thousand / one thousand (E tauzınd / van tauzınd)
Bin
Six thousand (Siks tauzınd)
Altı bin
Ten thousand (Ten tauzınd)
On bin
One hundred thousand (Van handrıd tauzınd)
Yüz bin
Two hundred fifty thousand (Tu handrıd fifti tauzınd)
İki yüz elli bin
One million (Van milyın)
Bir milyon
One billion (Van bilyın)
Bir milyar

İngilizce’de 100 ve 100’den büyük sayılarda uygulanması gereken en önemli kural yüz ve sonrasında gelen diğer sayıların söylenmesidir.

Örneğin; “yüz yirmi beş” diyebilmek için ilk önce “one hundred” ve sonrasında da “twenty five” sayısının söylenilmesi gerekmektedir. Yani, “one hundred twenty five” Türkçe’de “yüz yirmi beş” demektir.

İngilizce’de diğer tüm 100 ve 100’den büyük sayılar için aynı yöntem uygulanmaktadır. Türkçe ile benzerlik gösteren bu kurallarda tüm sayıların sırası ile okunması gerekmektedir.

İngilizce Sayıların Okunmasında Bazı Özel Durumlar

Sayıların telaffuzunda bazı farklı noktalar bulunmakta olup özel durumlarda bu noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle de yüzdelik sayıların okunmasında ve tarihlerin söylenmesinde bu tip kurallara yönelik hareket edilmesi şarttır.

Yılların Okunması

İngilizce’de yılların okunması karmaşık bir yapıda olsa da kolay kavranabilecek bir sisteme sahiptir. Tarihleri okurken dört haneli tarihlerde sayıyı ikiye bölmek gerekmektedir. Bu konuya yönelik örnekler de aşağıdakiler gibidir:

2021 – twenty-twenty one

2009 – two thousand nine

1901 – nineteen o one

Yüzdeli Sayıların Okunması

İngilizce’de yüzdelerin okunması için de farklı bir yöntem izlenmektedir. Bu yöntem tarih okumalarına göre oldukça kolaydır. Yüzdeli sayılarda ilk önce sayı okunur ve sonuna da “percent” kelimesi eklenir. Percent, İngilizce’de yüzde anlamına gelmektedir.

Örnek: 67% - sixty-seven percent

54.5% - Fifty-four point five percent

Eklenme:

13 Ekim 2022 Perşembe 22:00

-
Güncellenme:

15 Ekim 2022 Cumartesi 18:38

PAYLAŞ