Present Perfect Continuous Tense – Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler


Present perfect continuous tense, “perfect tense” konusu içerisinde incelenmesi gereken oldukça önemli bir zamandır. İleri seviye İngilizce adımlarını atarken bu grammar konusuna da mutlaka yoğunlaşmış olmanız beklenir. Present perfect continuous tense konusunda ilk olarak bu zamanın ne tür durumlarda kullanıldığının bilinmesi de önemlidir.

İngilizce zamanlar söz konusu olduğunda akla gelen bu konuyu sizler için en ince ayrıntısına kadar derledik. Bu yazımızda konuyla alakalı kapsamlı konu anlatımına ve örnek cümlelere ulaşabilirsiniz.

Present Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı

Present Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı

Present perfect continuous tense nedir sorusuna yanıt olarak bu zamanın geçmişte başlayıp günümüze dek devam eden eylemleri kapsadığını söyleyebiliriz. Hatta bu zamanda geçen eylemlerin gelecekte dahi devam etme olasılığı olduğunun da bilinmesi gerekmektedir.

Present perfect continuous tense ne demek sorusu da perfect tense’in şimdiki zaman versiyonu olarak açıklanabilir. Türkçe’de kendisine tam olarak karşılık bulamayan bu zamanı öğrenmek için mutlaka bol bol alıştırma çözmeniz gerekmektedir. Bu yazımızda da bu zamanla ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Present Perfect Continuous Tense Cümle Yapısı

Present Perfect Continuous Tense Cümle Yapısı

Present perfect continuous tense örnek cümleler ile daha rahat anlaşılabilecek bir zamandır. Bunun için de zamanın cümle yapısı hakkında fikir sahibi olunması gerekir. Bu zamanda cümleler kurarken de yardımcı fiil olarak has / have fiillerini kullanmanız gerekmektedir.

Zamanın yardımcı fiillerine ek olarak continuous kavramına uygun bir şekilde fiillere de –ing takısının getirilmesi önemlidir.

Subject + have / has + been + verb –ing + object

Yukarıda vermiş olduğumuz cümle yapısı formülü, present perfect continuous tense kapsamında kullanılan formüldür. Buna göre formülden yola çıkarak siz de bu zamana uygun cümleler kurmayı deneyebilirsiniz. Bu zamanda cümle kurarken de kullanılan özneye uygun olarak bir yardımcı fiil seçmeye de özen göstermelisiniz.

Present Perfect Continuous Tense Hangi Durumlarda Kullanılır?

Present Perfect Continuous Tense Hangi Durumlarda Kullanılır?

Present perfect continuous tense örnekler kısmında konuyu daha iyi anlamak adına bu zamanın kullanım alanlarını da bilmek gerekmektedir. Buna göre zamanı geçmişte başladığımız fakat günümüzde hala devam eden durumlar için kullanmamız gerekmektedir. Aynı şekilde geçmişte başlanan eylemin şimdi ve gelecekte dahi devam etmesi durumunda bu zamandan yararlanılması uygundur.

Present perfect continuous tense exercises kısımlarında da yer alan alıştırmaları yaparken zamanın kullanım alanlarına dikkat etmelisiniz.

Present Perfect Continuous Tense ile Olumlu Cümle Yapısı

Present Perfect Continuous Tense ile Olumlu Cümle Yapısı

Present perfect continuous tense ile birlikte olumlu anlam taşıyan cümleler kurmak için de yukarıda verilen formülü kullanabilirsiniz. Bu zamanda olumlu anlam ifade eden cümleler kurabilmek için zamanın kullanım alanlarına da dikkat etmeniz tavsiye edilmektedir.

Olumlu cümleler kurarken cümlenin öznesine göre yardımcı fiil seçerek dil bilgisi kurallarına da uymanız önerilir. Aşağıda yer verdiğimi örneklerden yola çıkarak siz de olumlu anlam taşıyan cümleler kurmayı deneyebilirsiniz.

I have been waiting for you.
Ben seni bekliyorum. (Burada bahsi geçen bekleme eylemi geçmişte başlamış ve günümüze dek devam etmektedir.)
She has been reading a book for 2 hours.
O, iki saattir kitap okuyor. (Eylem iki saat öncesinde başlayarak günümüze dek ulaşmayı başarmıştır.)
My father has been watching the quiz show since 10 o’clock.
Benim babam, saat 10’dan beri bilgi yarışması izliyor. (İzleme eylemi saat 10’da başlayarak günümüze dek gelmiş.)
You have been doing your homework for weeks.
Sen haftalardır ödev yapıyorsun. (Ödev yapmaya haftalar önce başlamış ve hala devam ediyor.)

Present Perfect Continuous Tense ile Olumsuz Cümle Yapısı

Present Perfect Continuous Tense ile Olumsuz Cümle Yapısı

Present perfect continuous tense ile olumsuz anlam içeren cümleler kurmak için de daha önceden bildiğimiz yöntemleri kullanabiliriz. Bunun için de İngilizce’de olumsuzluk anlamı taşıyan “not” ekinden faydalanmak gerekmektedir. Olumsuz cümle kurmak için aşağıda vermiş olduğumuz cümle yapısı formülüne de göz atmanız önerilir:

Subject + has not / have not + been + verb –ing + object

Yukarıdaki cümle yapısı formülüne “not” ekiyle olumsuz anlam katıldığını siz de fark etmiş olmalısınız. Aşağıdaki örnekler sayesinde olumsuz cümle yapısını daha iyi anlayabilirsiniz.

I have not been waiting for you.
Ben seni beklemiyorum.
She has not doing her homework for weeks.
O, haftalardır ödevlerini yapmıyor.
My brother has not been watching his favorite TV show for weeks.
Benim erkek kardeşim, haftalardır favori TV programını izlemiyor.
You have not been cooking dinner for several days.
Sen günlerdir akşam yemeği pişirmiyorsun.

Present Perfect Continuous Tense ile Soru Cümlesi Yapısı

Present perfect continuous tense ile birlikte soru cümleleri kurmak için de bazı dil bilgisi kurallarına aşina olmak gerekiyor. Öncelikle soru cümlelerinde yardımcı fiilleri her zaman en başta kullanmamız bekleniyor. Ardından özne ve fiil şeklinde bir sıralamada cümleyi kurabiliriz.

Have / Has + subject + been + verb –ing + object + ?

Yukarıdaki soru cümlesi formülü ile siz de present perfect continuous tense ile sorular sorabilirsiniz.

Have you been eating dinner for 6 hours?
Sen altı saatten beridir yemek yedin mi?
Has she been doing her homework?
O, ödevini yapıyor mu?
Have you been watchng TV since morning?
Sen, sabahtan beri TV mi izliyorsun?
What have you been doing for 3 years?
Sen, üç yıldır ne yapıyorsun?
Where have you been since morning?
Sen, sabahtan beri neredesin?
Eklenme:

01 Ekim 2022 Cumartesi 11:40

-
Güncellenme:

28 Ekim 2022 Cuma 02:22

PAYLAŞ